غدیر و پیام ابدی آن

بخش اول از سلسله مقالات پیوند غدیر و مهدویت:

دل روشن هر شيعه‌اي با سخن از غدير، مملو از خاطرات شيرين مي‌شود . خاطراتي كه شالوده‌ي اعتقاد و پايه‌ي باور او را تشكيل مي‌دهند .

 اما غدير نه فقط يك واقعه‌ي وجد انگيز و نه تنها پيشينه‌اي شورانگيز است ،بلكه غدير يك گستره است ، يك بستر است ، ميداني است كه همه‌ي زندگي در آن مي‌گذرد ، جوي است ، فضايي است كه بايد همه‌ي زندگي در آن مي‌گذرد ، جوي است ، فضايي است كه بايد همه‌ي عمر در آن نقش كشيد و زيست . رمز و روح غدير ميثاق ماندني آن است و مخاطبين خطبه‌ي غدير ، هر مسلمان پيامبر شناسي .و همين است كه اين روز بي‌نظير را « يوم الميثاق المأخوذه » - روز عهد ستانده - نام نهاده‌اند .

از تك تك آناني كه زير آفتاب بيابان سخن پيامبر به گوششان خورد تا مايي كه قرن‌ها پس از آن آمده‌ايم ، همه و همه بايد به اين پيمان پاي بند باشيم و اين عهد را بسپاريم و پايش باقي بمانيم . چرا ؟ چون غدير ، تزريق كننده‌ي يك اعتقاد است ، بينش امام