امام صادق از مدرسه شروع کرد

نوع اصطلاح :
عنوان :
امام صادق از مدرسه شروع کرد
بدون ترديد اصلاحات اساسي را بايد از مدرسه شروع کرد!! زيرا روش پرورش جسم و جسد، روح و روان را بايد در مدرسه از کودکي در سايه علم و کمال آموخت - چه رشد و رقاء از اين نقطه بنيان مي‏گيرد و از اين زمينه سرچشمه حيات آن شروع مي‏شود - نهال بارور وجود و شخصيت بشر از همين جا پرورش مي‏يابد.
به همين جهت سياستمداران جهان معتقد شده‏اند که بايد از راه - حروف الفباء و مستعمل وارد يک محيط شده و مردم آن محيط را تحت استعمار و استثمار قرار داد - اين آخرين مرحله استفاده از سياست مدرسه است که از آغاز شروع مي‏گردد.
حضرت امام جعفر صادق عليه‏السلام که از مکتب شديدالقواي وحي سرچشمه گرفته بود مي‏دانست که بايد روش پرورش اسلام را از مدرسه شروع کرد و در مغز مردم اساس تعليم و تربيت را تلقين و تزريق نمود.
روش پرورش هدايت افکاري که حضرت امام ششم شروع کرد چنان آهنين و محکم و متقن و استوار بود که هنوز جهان علم و تربيت به آن آموزش افتخار مي‏نمايد.
حضرت امام صادق عليه‏السلام براي آن که مي‏دانست دنياي بشريت به اوج کمال مي‏رسد و به فضا مي‏رود و نيروهاي جوي را تسخير مي‏نمايد برنامه مدرسه جعفري را چنان منظم تدريس و تعليم فرمود که طرز تفکر امروز دنياي متمدن و مترقي را در آن متضمن گرديده و از آينده دوري خبر داده است.
در اين مدرسه علومي که امروز مورد توجه جهان دانش است به ترتيب و تعليم شده است حروف الفباء و ادب و آداب و ادبيات و اقسام تنظيم حروف الفباء و آثار آن حروف و پيدايش علوم از تنسيق اين حروف و ارتباط آن با اعداد و انطباق آن با علوم و معاني و تقسيم علم به ماده و معني و طبيعي، رياضي، الهي و حاصل همه علوم براي تحکيم مباني توحيد و روش مهذب نفساني براي تکامل روحاني از مميزات خاصه مدرسه جعفري مي‏باشد.
ما مقيد شديم که اين برنامه 12 قرن پيش را که امروز مورد عمل و متداول است نقل کنيم و به جهان علم و ادب بگوئيم در مدرسه جعفري علم و فني فروگذار نشده که تدريس نشده باشد.
علومي که در دنياي متمدن کهنسال قديم بوده و علومي که در جهان مترقي آينده‏ معمول است و متداول مي‏گردد از مواد برنامه مدرسه جعفري خارج نبوده و نيست با اين تفاوت که امام صادق عليه‏السلام به سنت ربوبي که در قرآن از منابع علم و فضل و کمال و حقيقت فقط به اجمال اشاره فرموده به همان سنت علوم جهاني را به اجمال تعريف و توصيف فرموده و تجزيه و تحليل آن را به حيز و قوه فهم و ادراک دانشمندان اعصار نسل آينده گذاشته تا به تناسب شرايط زمان و مکان، سلاح و تجهيزاتي که براي هر عصر ميسر مي‏شود آن علوم را تجزيه و تحليل نمايند براي حل و هضم مطلب بهتر است که به اين مثال موضوع را روشن نمائيم.
علم کيميا که در عرف صدر اسلام عبارت از فيزيک و شيمي و مکانيک بوده در هر عصري يک نوع عمل و تجزيه و تحليل مي‏شده و از آن براي عظمت آفرينش و قدرت صنعت و ارائه تمدن و ترقي ملي افتخار و مباهات مي‏کردند و آثار ملي و صنايع ظريفه و باقيمانده ساختمان‏ها، ظروف، سلاح و تجهيزات زندگي که در کتب ضبط و ثبت شده نمونه بارز اين حقيقت است مثلا باقيمانده ستون‏هاي کاخ‏هاي عمالقه بعلبک هفت فرسنگي لبنان در کشور شامات و يا خرابه‏هاي تخت جميشد در ايران - يا مسجد اقصي که پي‏ريزي آن با فلز گداخته ريخته شده و همچنين آثار و علائم ديگري که در علوم اجتماعي ملل گذشته ديده مي‏شود مانند قاليچه سليمان که مرکب سواري او بود يا طيران مأمون عباسي به وسيله مرغ هوائي که نمونه امکان صنايع کنوني را نشان مي‏دهد، شايد فردا نيز قدرت صنعتي در فضا و تسخير کرات جوي نيز امکان پيدا کند و همه اين موفقيت‏ها در سايه عمل به علوم مکانيکي بوده که امام صادق عليه‏السلام به مسلمين آموخت و طرز تفکر فکري آنها را عوض کرد يک حرکت فکري به وجود آورد، طلا ساختن، تبديل نيرو به حرکت و فلز به فلز ديگر، يا عنصري به عنصر همه روي اساس متقن اين علم بوده که هر روزي به صورتي از آن استفاده مي‏شده است.
خلاصه سخن اين است که مباني همه علوم در اسلام تدريس شده و مفتاح عمل به دست مسلمين داده شده و قرن‏ها از آن استفاده مي‏کردند و در سه قرن اخير ملل غربي از مسلمين اصول علمي را فراگرفتند و به عمل گذاشتند و به ترقي کنوني نائل شدند.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir