تعليمات امام صادق درباره حروف

نوع اصطلاح :
عنوان :
تعليمات امام صادق درباره حروف
چنانچه در کتاب پيش در علم ائمه اطهار عليه‏السلام نوشتيم امام عالم به حروف و لغات و اعداد و همه علوم است و هيچ چيز از علم او مخفي نيست اما اينکه آيا علمي حضوري است يا کسبي اين بحث جداگانه است - آنچه که مسلم است به همه حروف و لغات و نقشه عالم از ازل تا ابد به اذن پرودگار عالم واقف و مطلع است و خداوند اين مرتبت را به برگزيده خود داده تا او برتر از ساير مردم باشد و او را بشناسند و از او پيروي و اطاعت کنند و بدانند علم و عقل و ديده دوربين آدم از همه نيرومندتر است و از معلم شديدالقوي سرمشق گرفته و از علم ازلي و ابدي سرچشمه يافته است - و لذا هر موقع هر چه لازم باشد به موقع به ولي برگزيده خود مي‏آموزد و امام همه چيز را همه وقت مي‏داند چنانچه قرآن هم تصريح فرموده است (و کل شي‏ء احصيناه في امام مبين).
يعني ما علم همه چيز را در امام مبين که مبين احکام و شريعت است قرار داديم - و از آن جمله مباني علوم است که حروف باشد و علم حروف از مهمات علوم اسلامي است که در سايه آن بر تمام معاني مي‏توان وقوف يافت و اکنون يک حديث از حضرت امام صادق عليه‏السلام درباره حروف نقل مي‏کنيم:
يزيد بن حسن از حضرت موسي بن جعفر عليه‏السلام از پدرش حضرت صادق عليه‏السلام نقل کرده‏ که يک يهودي آمد خدمت پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و حضرت علي بن ابي‏طالب اميرالمؤمنين حضور داشت آن مرد يهودي از حروف هجي و توصيف و آثار و فوائد و خواص آن پرسيد - پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله رو به علي عليه‏السلام کرده فرمود يا علي اجبه - و اضافه فرمود که: اللهم وفقه و سدده بار الها علي را در اين بيان موفق بدار و تسديد و تشديد به نور علم خود فرماي و از همين بيان هم معلوم مي‏شود که علم امام الهام آسماني و وحي الهي است.
علي عليه‏السلام روي به يهودي نموده فرمود اي مرد هيچ حرفي از حروف نيست مگر اسمي از اسماء الهي است و هر اسمي معرف مسمي است آنگاه شروع به تعريف حروف تهجي پرداخت و مرتجلا چنين فرمود:
الف - اما الف فالله لا اله الا هو الحي القيوم‏
ب - اما باء فباقي بعد فناء خلقه
ت - اما تاء فتواب مقبل التوبة عن عباده‏
ث - اما ثاء فالثابت الکائن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا
ج - اما ج فجل ثنائه و تقدست اسمائه‏
خ - اما خاء فخبير بما يعمل العباد
د - اما الدال فديان يوم الدين‏
ذ - اما الذال فذوا الجلال و الاکرام‏
ر - اما الراء فرؤف بعباده‏
ز - اما الزاء فزين المعبودين‏
س - اما السين فالسميع البصير
ش - فاما الشين فشاکر لعباده المؤمنين‏
ص - اما صاد فصادق في وعده و وعيده‏
ض - فاما ضاد فالضار النافع‏
ط - فاما طاء فالطاهر المطهر
ظ - فاما ظاء فالظاهر المظهر لاياته‏
ع - و اما عين فعالم بعباده‏
غ - و اما غين فغياث المستغيثين‏
ف - و اما فاء فالق الحب و النوي‏
ق - و اما ق فقادر علي جميع خلقه‏
ک - و اما کاف فالکافي الذي لم يکن له کفوا احد و لم يلد و لم يولد
ل - و اما لام فلطيف بعباده‏
م - و اما ميم فمالک الملک‏
ن - و اما نون فنور السموات من نور عرشه‏
و - و اما واو فواحد احد صمد لم يلد و لم يولد
ه - و اما هاء فهادي لخلقه‏
ي - و اما ياء فيد الله باسطه‏
لا - اما لام الف - فلا اله الا الله وحده لا شريک له‏
پيغمبر فرمود اين تفسيري است که خداي تعالي در حروف تهجي براي ذات کبريائي فرموده است - يهودي با همين سؤال و پاسخ ايمان آورد و مسلمان شد.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir