مسلمين در طب و فيزيک‏

نوع اصطلاح :
عنوان :
مسلمين در طب و فيزيک‏
پيشرفتي که مسلمين در طب نمودند از همه جالب‏تر بود زيرا اطباي مسلمانان بر همه تفوق و تقدم يافتند.
ابن‏سينا و ابن‏هيثم - درباره‏ي چشم و ديدن تحقيقات جالبي نمودند و ابن‏هيثم در مورد چشم مسائلي دارد که به گفته دکتر فروخ در اروپا به نام خودش شهرت يافته است [1] او بود که سير منحني نور را در فضا کشف کرد.
قطب‏الدين شيرازي در قرن هفتم پيدايش رنگين‏کمان «قوس قزح» را در آسمان بر اساس علمي دقيق پايه‏گذاري نمود.
ابن‏هيثم در اروپا درباره شکست نور مطالعات دقيقي انجام داد - روش تحقيقي او در پيشرفت بيکن و کپلر تأثير زيادي داشت - فيتلو دانشمند آلماني که تحقيقات او از قديمي‏ترين صفحات تحقيقي اروپا است کتابي به نام مناظر نوشته که ترجمه کتاب المناظر ابن‏هيثم است. [2] .
ابن‏هيثم براي اولين بار در آزمايش‏هاي خود از تاريک‏خانه که اساس دوربين عکاسي است استفاده کرد. [3] .
و برخي از محققين استفاده از تاريک‏خانه را به نام کمال‏الدين ابوالحسن فارسي شارح المناظر ابن‏هيثم که شاگرد او بوده دانسته‏اند - در هر حال يا استاد يا شاگرد کاملا از اصل جبر که به قانون اول نيوتن استشهاد يافته اطلاع داشته و قانون اول شکست نور را دريافته و درباره قانون دوم نيز بحث کرده است - او نسبت ثابت بين زاويه تابش و زاويه‏ي انکسار را اظهار داشته [4] و اصل در مورد تغيير جهت دادن نور هنگام عوض شدن محيط آن متن ترجمه عبارت تنقيح المناظر کمال‏الدين ابوالحسن فارسي است.
و نظريه موجي نور با همان مثال‏ها که در اروپا به نام هويگنس اشتهار يافته و خود او هم مي‏گفته من چنين مثال مي‏زنم ترجمه دقيقي از عبارت ابن‏هيثم در المناظر است که قرن‏ها قبل از هويکنس مي‏زيسته است. [5] .
و هم‏چنين محقق مزبور گويد: دکارت و نيوتن نه تنها واضع تئوري ذره‏اي نور نبودند بلکه تمام مفروضات و آزمايش‏هاي خود را از مسلمانان گرفته‏اند.
ماکس ميرهوف نويسنده بخش علوم طبيعي ميراث اسلام روجربيکن و تمام دانشمنداني که در مبحث نور کار مي‏کرده‏اند از روي کتاب المناظر ابن‏هيثم آزمايش نموده‏اند [6] و در ميان مسلمين طب و فيزيک رو به ترقي رفت تا قرن متوسطه به اروپا راه يافت و طب و فيزيک خود اروپائيان که از روم و يونان به ارث داشتند از قرن پنجم ميلادي رو به تنزل و انحطاط گذاشت و سپس از اسلام گرفتند و آنچه دارند بدون هيچ ترديد به شهادت نوشته‏هاي خودشان همه از مسلمين است که به ارث گرفته‏اند.
بي‏پرده مي‏گويد طب و پزشکي از قرن پنجم از طرف پزشک و بيمار هر دو متروک ماند دسته‏ي اول در اثر وفور افکار ماوراءالطبيعه دوباره به سراغ افکار قديمي رفتند و سوفسطائي شدند دسته دوم ترجيح دادند که براي معالجه امراض به افسون و جادو پردازند و سراغ طلسمات و اجنه رفتند. [7] .
به عکس مسلمين در اثر تعليمات آسماني پيغمبر و پيشوايان دانشمند و معصوم خود در پزشکي و استعلاج راه رقاء و ارتقاء را پيش گرفتند که به گفته‏ي همان خاورشناس.
ابن‏سينا پرنس علوم دانش طب را در دنياي اسلام چنان رونق بخشيد که يکي از پادشاهان کاستيل [8] که چشمش آب آورده بود براي معالجه به شهر قرطبه نزد دشمنان خود رفت و در نتيجه اين پيشرفت‏هاي بزرگ علمي بوده که پزشکان برخاسته و پزشکي عملي مخصوص مسلمانان گرديد.
درست اکنون عکس‏العمل همان ترقي و تعالي در ميان مسلمين مشهود است.
جرجي زيدان مي‏نويسد پزشکي خاص و مخصوص عرب گرديد و به نام آنان شناخته شد و هنگامي که ابن‏سينا و محمد بن زکرياي رازي و ديگر پزشکان ايراني و مسلمان بيماري‏هاي صرع - خناق - سل - بيماري‏هاي چشم را روي اصل علمي و فني با استفاده از تخدير و ساير وسائل انجام مي‏دادند در اروپا معتقد بودند که اشخاص مصروع شيطان در وجود آنها طلوع کرده است و بايد آنها را بزنيم تا شيطان فرار کند. [9] .
گوستاولوبون هم تأييد اين موضوع را کرده به اضافه آنکه مي‏گويد تمدن اسلام در اندلس در نهايت درجه اعتلا رسيد و مرکز علمي اروپائيان شد در حالي که در همان قرن نهم و دهم ميلادي مردم غرب افتخار داشتند که سواد و خط ندارند - مسلمين در اوج علم و قدرت و تمدن و صنعت مي‏زيستند. [10] .
طب در اسلام به قدري ترقي کرد که پايه تجارب اخير علماي غرب شد و در مورد معالجه سرطان و علائم آن با آنچه ابن‏سينا مي‏دانسته اطلاعات امروزي بيشتر نيست. [11] .
و رازي رساله‏ي مخصوصي درباره سرخک و آبله که شاهکار تأليف در اين فن است نوشت و ابن‏سينا سرايت بعضي بيماري‏ها را در آب کشف کرد و رازي تأثير هوا را در وضع بيمار با يک آزمايش ارزنده روي گوشت نشان داد.
گفته شد که چون به او دستور دادند بهترين نقطه را براي بيمارستان انتخاب کند گفت چند قطعه گوشت در فضا گذارند تا از حيث آب و هواي بغداد نتيجه بگيرد و لذا آن محلي که گوشت ديرتر فاسد شد آنجا را براي ساختمان بيمارستان انتخاب نمود.
در حالي که قرن 16 ميلادي در اروپا براي شباهتي که بين دانه انار و دندان بوده از سحر و افسون در معالجه‏ي دندان استفاده مي‏کردند. [12] .
محققين خاورشناس مي‏نويسند شش قرن اروپا روي ترجمه علوم مسلمين دور مي‏زد و اين پزشکي که امروز در اروپا است از مسلمين به ما رسيده است.
مسلمين در ادبيات در سايه‏ي قرآن به مقام شامخي رسيدند علوم قرآن که تفسير و تأويل و تبيين آيات از مفسرين اهل بيت پيغمبر است بهترين نمونه بارز ادبيات اسلام است در حالي‏ که پيش از اسلام سابقه نداشت و ادبيات ساير ملل مسلمان هم از ادبيات قرآن و عرب اسلامي سرچشمه گرفت به شرحي که در جاي خود محفوظ است.

پی نوشت ها:
[1] عبقرية العرب ص 74.
[2] عبقرية العرب.
[3] مجله فروغ علم شماره 5.
[4] تاريخ علوم پي‏ير روسو ص 119.
[5] سال اول مجله‏ي دنياي علم شماره 8.
[6] ميراث اسلام ص 121.
[7] تاريخ علوم پي‏ير روسو ص 114.
[8] کاستيل ياقشتاله پادشاه اسپانيا بوده که مرکزش مادريد است و در قرن يازدهم ميلادي به دست مسلمين فتح شد.
[9] عبقرية العرب في العلم و الفلسفة ص 89.
[10] تمدن اسلام و رعب ص 746.
[11] دنياي علم شماره 3 / 4 / 5.
[12] مجله دنياي علم سال اول شماره اول.

اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir