خدا انسانها را براي رحمت آفريد يا عذاب؟

نوع اصطلاح :
عنوان :
خدا انسانها را براي رحمت آفريد يا عذاب؟
زنديق گفت: آيا خلق براي رحمت آفريده شدند يا براي عذاب؟
حضرت فرمودند: خدا آنان را براي رحمت آفريد و پيش از آنکه آنها را بيافريند مي‏دانست که عده‏اي از آنها به سبب اعمال بد و انکارشان جهنمي خواهند شد.
زنديق گفت: آنهائي که انکار کردند و مستوجب عقوبت شدند، عذاب مي‏کند، ولي چرا آنهائي که موحد هستند و او را شناختند عذاب مي‏کند؟
حضرت فرمودند: منکر الوهيت را با عذاب ابدي عذاب مي‏کند، ولي مقرّ به الوهيت را به خاطر معصيت (به اندازه‏ي معصيتش) عذاب مي‏کند سپس او را از جهنم خارج مي‏سازد، و پروردگارت هرگز کسي را ظلم نمي‏کند. [1] .

پی نوشت ها:
[1] بحارالأنوار: ج 10 ص 182.

کلمه‏ «واصب» به چه معني است؟
سوره‏ي نحل آيه‏ي 52
سماعه گويد: از امام صادق - عليه‏السلام - سؤال کردم: «واصب» در آيه «و دين خالص (نيز) همواره از آن او مي‏باشد) به چه معني است؟
حضرت فرمودند: يعني واجب. [1] .

پی نوشت ها:
[1] تفسير العياشي: ج 2 ص 262، بحارالأنوار: ج 90 ص 144 ح 9.

چه ديني را خدا بر مردم واجب کرده؟
علي بن ابوحمزه گويد: شنيدم ابوبصير از امام صادق - عليه‏السلام - پرسيد: به من خبر ده از ديني که خداي عزوجل بر بندگان واجب فرموده، و بندگان را ندانستن آن روا نباشد، و جز آن از ايشان پذيرفته نيست؛ کدام است؟
فرمود: دوباره بگو، گفت.
حضرت فرمود: گواهي دادن به اينکه معبودي نيست جز خدا، و محمد - صلي الله عليه و آله و سلم - رسول خدا است، و گزاردن نماز، و دادن زکاة، و حج خانه‏ي خدا براي هر که بدان راه استطاعت و توانائي داشته باشد، و روزه‏ي ماه رمضان....
سپس اندکي سکوت نمود و باز فرمود: و ولايت - دو بار -.
آنگاه فرمود: اين است آنچه را خدا بر بندگان واجب ساخته و پروردگار در روز قيامت از بندگانش نخواهد پرسيد که چرا از آنچه بر شما واجب ساختم زيادتر انجام داديد، ولي هر کس زيادتر آورد خدا هم پاداش او را زياد مي‏کند، همانا رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - سنتهائي نيکو و آراسته وضع فرموده که سزاوار است مردم به آنها عمل کنند. [1] .

پی نوشت ها:
[1] اصول کافي: ج 3 ص 35 ح 11.

استباق به ايمان
راوي مي‏گويد: عرض کردم: از آنچه خداوند مؤمنين را بر استباق بر ايمان خبر داده؛ آگاهم ساز.
حضرت فرمودند: خداوند فرموده: (سابقوا إلي مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و الأرض أعدت للذين آمنوا بالله و رسله). [1] .
«به پيش تازيد براي رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتي که پهنه‏ي آن مانند پهنه‏ي آسمان و زمين است، و براي کساني که به خدا و رسولش ايمان آورده‏اند؛ آماده شده است».
و فرمود: (السابقون السابقون - أولئک المقربون) [2] «و (سومين گروه) پيشگامان پيشگامند، آنها مقربانند»!
و فرمود: (و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه).[3] «و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و کساني که به نيک از آنها پيروي کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند».
پس با مهاجران نخستين شروع کرد چرا که درجه‏ي سبقت آنها مقدم بود سپس گروه دوم انصار را آورد و سپس گروه سوم تابعين با احسان ياد نمود، پس هر گروهي به اندازه‏ي درجات و منازلش پيش خودش قرار داد.
سپس خداي عزوجل آنچه بعضي از دوستان و اولياءاش نسبت به بعضي ديگر برتري داده ذکر کرده است.
پس فرمود: (و لقد فضلنا بعض النبيين علي بعض) [4] «بعضي از آن رسولان را بر بعضي ديگر برتري داديم؛ برخي از آنها، خدا با او سخن مي‏گفت؛ و بعضي را درجاتي برتر داد...» تا آخر آيه.
وفرمود: (تلک الرسل فضلنا بعضهم علي بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات) [5] «ما بعضي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم.»
و فرمود: (أنظر کيف فضلنا بعضهم علي بعض و للآخرة أکبر درجات و أکبر تفضيلا) [6] «ببين چگونه بعضي را (در دنيا به خاطر تلاششان) بر بعضي ديگر برتري بخشيده‏ايم؛ و درجات آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر است!»
و فرمود: (هم درجات عند الله) [7] «هر يک از آنان، درجه و مقامي در پيشگاه خدا دارند؛»
و فرمود: (و يؤت کل ذي فضل فضله) [8] «و به هر صاحب فضيلتي، به مقدار فضيلتش ببخشد!»
و فرمود: (الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله) [9] «آنها که ايمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است».
و فرمود: (و فضل الله المجاهدين علي القاعدين أجرا عظيما - درجات منه و مغفرة و رحمة). [10] «و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظيمي برتري بخشيده است. درجات (مهمي) از ناحيه‏ي خداوند، وآمرزش و رحمت (نصيب آنان مي‏گردد)»؛
و فرمود: (لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئک أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا) [11] «کساني که قبل از پيروزي انفاق کردند و جنگيدند (با کساني که پس از پيروزي انفاق کردند) يکسان نيستند؛ آنها مقامشان بلندتر از کساني هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند؛»
و فرمود: (يرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين أوتوا العلم درجات). [12] «خداوند کساني را که ايمان آورده‏اند و کساني را که علم به آنان داده شده درجات عظيمي مي‏بخشد؛»
و فرمود: (ذلک بأنهم لا يصيبهم ظمأ و لا نصب... إلي قوله: ان الله لا يضيع أجر المحسنين). [13] «اين به خاطر آن است که هيچ تشنگي و خستگي، و... به آنها نمي‏رسد» تا آنجا که مي‏فرمايد: «زيرا خداوند پاداش نيکوکاران را تباه نمي‏کند»!
و فرمود: (و ما تقدموا لأنفسکم من خير تجدوه عند الله). [14] «و (بدانيد) آنچه را از کارهاي نيک براي خود از پيش مي‏فرستيد نزد خدا (در سراي ديگر) خواهيد يافت».
و فرمود: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - و من يعمل مثقال ذرة شرا يره). [15] «پس هر کس هم وزن ذره‏اي کار خير انجام دهد آن را مي‏بيند! و هر کس هموزن ذره‏اي کار بد کرده آن را مي‏بيند!»
پس اين توضيح و بيان درجات و منازل ايمان در نزد خداي جليل و عزيز است. [16] .

پی نوشت ها:
[1] سوره‏ي حديد آيه‏ي 21.
[2] سوره‏ي واقعه آيه‏ي 10 و 11.
[3] سوره‏ي توبه آيه‏ي 100.
[4] سوره‏ي اسراء آيه‏ي 55.
[5] سوره‏ي بقره آيه‏ي 253.
[6] سوره‏ي اسراء آيه‏ي 21.
[7] سوره‏ي آل عمران آيه‏ي 163.
[8] سوره‏ي هود آيه‏ي 3.
[9] سوره‏ي توبه آيه‏ي 20.
[10] سوره‏ي نساء آيه‏ي 95 و 96.
[11] سوره‏ي حديد آيه‏ي 10.
[12] سوره‏ي مجادله آيه‏ي 11.
[13] سوره‏ي توبه آيه‏ي 120.
[14] سوره‏ي بقره آيه‏ي 110 و سوره‏ي مزمل آيه‏ي 20.
[15] سوره‏ي زلزال آيه‏ي 7 و 8.
[16] اصول کافي: ج 2 ص 40، بحارالأنوار: ج 22 ص 308 ح 9.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir