طلب درگذشت

نوع اصطلاح :
عنوان :
طلب درگذشت
اللهم ان الرجاء لسعة رحمتک انطقني باستقالتک و الامل لاناتک و رفقک شجعني علي طلب امانک و عفوک، ولي يا رب ذنوب قدو اجهتها اوجه الانتقام و خطايا قد لاخظتها اعين الاصطلام و استوجبت بها علي عدلک اليم العذاب و استحققت باجتراحها مبير العقاب و خفت تعويقها لاجابتي و ردها اياي عن قضاء حاجتي بابطالها لطلبتي و قطعها لاسباب رغبتي من اجل ما قد انقض ظهري من ثقلها و بهظني من الاستقلال بحملها، ثم تراجعت رب الي حلمک عن الخاطئين و عفوک عن المذنبين و رحمتک للعاصين، فاقبلت بثقتي متوکلا عليک طارحا نفسي بين يديک شاکيا بثي اليک، سائلا ما لا استوجبه من تفريج الهم و لااستحقه من تنفيس الغم مستقيلا لک اياي واثقا مولاي بک.

بار الها اميدواري بر وسعت رحمت تو زبان مرا به طلب گذشت از گناهان به سخن در آورده و آرزومندي برفق و مداراي تو مرا بر امان خواهي و طلب عفو تو دليرم نموده است، و پروردگارا مرا گناهاني است که چهره‏هاي انتقام با آنها مواجه بوده و خطاهائي است که ديدگان مجازات بدان‏ها نگرانند و من به علت آن گناهان در پيشگاه عدل تو مستوجب عذاب دردناکي بوده و به ارتکاب آنها سزاوار عقوبت مهلکي گشته‏ام و ترس آن دارم که دعاي من مورد اجابت واقع نگرديده و بدون بر آمدن حاجاتم به سوي من مردود گردد و مطلوب من باطل شده و رشته‏ي اسباب رغبت من در نتيجه‏ي آن معاصي که سنگينيش پشتم را در هم شکسته و حمل آن مرا به زحمت و رنج انداخته است قطع گردد، آنگاه پروردگارا به سوي تو برگشتم که تو با خطاکاران حلم مي‏ورزي و گناهکاران را عفو مي‏کني و به نافرمانان رحمت مي‏آوري پس با وثوق و اعتماد، بر تو توکل کرده و به سويت روي آورده و خود را در پيشگاه تو افکندم و شکايتم را به سوي تو آوردم و از تو خواهانم که هم و غم مرا گشايش دهي و حزن و اندوهم را برطرف کني اگر چه مستوجب آن نباشم و از من درگذري که من اي مولايم به (رحمت) تو وثوق و اعتماد دارم.

اللهم فامنن علي بالفرج و تطول بسهولة المخرج و ادللني برأفتک علي سمت المنهج و ارلفني بقدرتک عن الطريق الاعوج و خلصني من سجن الکرب باقالتک، و اطلق اسري برحمتک و طل علي برضوانک وجد علي باحسانک و اقلني عثرتي و فرج کربتي و ارحم عبرتي و لاتحجب دعوتي واشدد بالاقالة ازري و قوبها ظهري و اصلح بها امري و اطل بها عمري و ارحمني يوم حشري و وقت نشري انک جواد کريم غفور رحيم.

بارالها بگشايش در کارها و به سهولت خروج از گرفتاريها بر من منت بگذار و به رأفت و مهرباني خود مرا به راه راست دلالت فرما و به قدرت خويش از راه کج و غير مستقيم دور گردان و بدر گذشتن خود از گناهان من مرا از زندان محنت و گرفتاري رهائي بخش و به رحمت خود از قيد اسارت آزادم گردان و با رضايتت از من بر من منت بنه، و به احسان خود بر من بخشش کن و از لغزشم درگذر و گره اندوه مرا بگشا و به اشک چشمم ترحم فرما و دعاي مرا از استجابت محجوب منما و نيروي مرا به وسيله‏ي درگذشتن از من فزوني بخش و به سبب آن پشتم را قوي گردان و کارم را اصلاح کن و به من طول عمر مرحمت فرما و به روز حشر و نشر به من رحم کن که توئي بسيار بخشنده‏ي کريم و آمرزنده‏ي مهربان.

پی نوشت:
[1] مهج الدعوات صفحه‏ي 265-259.
منبع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمپاني‏ ؛ مفید 1362ش.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir