در طلب روزي

نوع اصطلاح :
عنوان :
در طلب روزي
اللهم ارسل علي سجال رزقک مدرارا، و امطر علي سحائب افضالک غزارا، و ادم غيث نيلک الي سجالا، و اسبل مزيد نعمک علي خلتي اسبالا، و افقرني بجودک اليک و اغنني عمن يطلب ما لديک، و داوداء فقري بدواء فضلک و انعش صوعة عيلتي بطولک، و تصدق علي اقلالي بکثرة عطائک و علي اختلالي بکريم حبائک، و سهل رب سبيل الرزق الي و ثبت قواعده لدي و بجس لي عيون سعته برحمتک و فجره انهار رغد العيش قبلي برأفتک و اجدب ارض فقري و اخصب جدب ضري و اصرف عني في الرزق العوائق و اقطع عني من الضيق العلائق.

بار خدايا ريزش روزيت را بر من پياپي بفرست و بارش ابرهاي فضل خود را بر من فراوان کن. و باران رحمتت را به سوي من به طور مداوم بريز، مرا فقط به سوي خويش و به جود و کرمت نيازمند کن و از کسي که خود نيازمند آنچه در نزد تست بي نيازم گردان، و به داروي فضل و احسانت بيماري فقر مرا مداوا کن و حالت نيازمندي را به نيروي جود و کرم خود برطرف نما، و بر بي‏چيزي و کمبود من به کثرت عطاء خويش تصدق کن و پريشاني کار مرا به بخشش کريمانه‏ي خود به سامان برسان.
پروردگارا راه کسب روزي را به جانب من آسان کن و پايه‏هاي آن را ثابت گردان، و به رحمت خويش چشمه‏هاي وسعت رزق را براي من جاري نما و به رأفت و مهرباني خود انهار عيش مرفه را به سوي من روان فرما، کشتزار فقر مرا بخشگان و زمين پرشان حاليم را پر گياه کن، موانع تحصيل روزي را از من دور دار و علائق ضيق معيشت را از من قطع کن.

و ارمني من سعة الرزق اللهم باخصب سهامه، و احبني من رغد العيش باکثر دوامه. و اکسني اللهم سرابيل السعة و جلابيب الدعة فاني يا رب منتظر لانعامک بحذف المضيق و لتطولک بقطع التعويق، و لتفضلک بازالة التقتير، و لوصول حبلي بکرمک بالتيسير.
بار خدايا مرا هدف پرخيزترين تيرهاي وسعت و فراخي روزي قرار بده، و مرا زندگي خوش و راحتي ببخش که دوامش بيشتر باشد.
بارالها مرا جامه‏هاي سعه‏ي رزق و توانگري و پيراهن راحتي عيش بپوشان زيرا که پروردگارا من منتظر انعام تو بدون تنگي معيشت هستم، و چشم به راه نعمت تو بدون تعويق بوده و منتظر تفضل تو بدون مضائقه مي‏باشم، و اميد پيوستن رشته‏ام به کرم تو به آساني دارم.

و امطر اللهم علي سماء رزقک بسجال الديم و اغنني عن خلقک بعوايد النعم و ارم مقاتل الاقتار مني و احمل کشف الضر عني علي مطايا الاعجال و اضرب عني الضيق بسيف الاستيصال. و اتحفني رب منک بسعة الافضال و امددني بنمو الاموال و احرسني من ضيق الاقلال، و اقبض عني سوء الجدب وابسط لي بساط الخصب و اسقني من ماء رزقک غدقا، و انهج لي من عميم بذلک طرقا و فاجئني بالثروة و المال و انعشني به من الاقلال و صبحني بالاستظهار و مسني بالتمکن من اليسار انک ذوالطول العظيم و الفضل العميم و المن الجسيم و انت الجواد الکريم.

بارالها آسمان رزق خود را با شدت بر من به بارش درآر و به اعطاي نعمتها مرا از خلق خود بي‏نياز گردان و موارد کشندگي تنگي معيشت را از من هدف تير قرار بده و بار بر طرف کردن بد حالي را از من بر مرکبهاي تندرو حمل کن و تنگي و سختي را از من با شمشيري که ريشه کن باشد بزن. پروردگارا از خوان کرمت مرا وسعت معيشت تحفه بده و در مورد فزوني اموالم مرا مدد فرما و مرا از فشار تنگدستي حراست نما، و آفت خشکسالي را از من برگير، و بساط فراواني را برايم بگستر و مرا از آب رزق و روزي خود زياد بنوشان، و روشن نما براي من از بذل همگانيت راههائي و مرا مال و ثروت غير منتظره ببخش و به وسيله‏ي آن از تنگدستي برهان و صبح بر خيزان مرا با پشتيباني و تماس گير با من با تمکن از گشاده دستي زيرا توئي صاحب عطاي بزرگ و فزوني بخش همگاني و داراي منت عظيم و توئي جواد و کريم.

پی نوشت:
[1] مهج الدعوات صفحه‏ي 265-259.
منبع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمپاني‏ ؛ مفید 1362ش.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir