دعای حضرت سجاد در صبح و شام

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای حضرت سجاد در صبح و شام
سپاس خدای را که شب و روز را به نیروی خود آفرید و میان آن دو به قدرت خود امتیاز برقرار کرد و حد و مدتی محدود معین ساخت. برای تأمین روزی بندگان و زندگی آنان، شب و روز را جایگزین یکدیگر می‏سازد و کوتاه و بلند می‏نماید. پس شب را برای ایشان آفرید که در آن حرکات تعب و خستگی بیاسایند و بخوابند؛ تا موجب تجدید نشاط و نیروی ایشان باشد و به آن وسیله به لذت و کام دل خود برسند و روز را برای ایشان بینا کننده آفرید تا در آن، به جست و جوی فضل بپردازند و به روزی مقرر او دست یابند، و در پی وسائل رسیدن به منافع کنون از دنیای خود، و درک موجبات سعادت آینده در آخرت خود در زمین خدا به راه افتند. با همه این تدبیرها کار ایشان را به سامان می‏آورد و اعمال آنان را مورد آزمایش قرار می‏دهد و می‏نگرد که در اوقات طاعت و مواقع واجب و موارد احکام او چگونه‏اند؛ تا آنان را که بد کرده‏اند به کیفر عمل خود برساند و آنهایی که کار نیک انجام داده‏اند، پاداش نیک دهد.
بار خدایا، پس سپاس تو را که پرده تاریکی شب را به نور صبح شکافتی و ما را از روشنی روز بهره‏مند ساختی و به منافع روزیها بینا فرمودی و از پیش آمدهای آفات نگاه داشتی. صبح کردیم و همه اشیاء صبح کردند در حالی که همه ملک توایم. از آسمان گرفته تا زمینش و هر چه در هر یک از آن دو پراکنده ساخته‏ای. ساکن و جنبنده و ثابت و سیارش و آنچه در هوا برآمده و آنچه در زیر خاک پنهان شده است. صبح کردیم در قبضه قدرت تو، در حالی که پادشاهی و سلطه‏ات ما را فرامی‏گیرد و مشیت ما را به هم می‏پیوندد و به فرمان تو در کارها تصرف می‏نماییم و در محیط تدبیر تو در انقلاب و تحولیم از امور، جز آنچه تو فرمان کرده‏ای و از خیر جز آنچه تو بخشیده‏ای در اختیار ما نیست، و این، روزی نوین و تازه است، و او بر ما گواهی آماده می‏باشد اگر نیکی کنیم مارا با سپاس بدرود می‏کند و اگر بدی کنیم از ما به نکوهش جدا می‏شود. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و حسن مصاحبت این روز را روزی ما ساز و از جدایی سوء آن، به سبب ارتکاب نافرمانی یا اکتساب گناه کوچک یا بزرگی نگاه دار، و بهره ما را از نیکیها در آن سرشار کن، و ما را در این روز از بدیها پیراسته فرما. و از آغاز تا انجام آن را برای ما از ستایش و سپاس و اندوخته و فضل و احسان پر ساز. بارالها، بر محمد و آل او رحمت فرست و زحمت ما را (به سبب خودداریمان از گناه) بر فرشتگان کرام الکاتبین آسان ساز و نامه‏های اعمالمان را از حسناتمان پر کن و ما را نزد آن فرشتگان به کردارهای بدمان رسوا مساز. بارالها، بر محمد و آلش درود فرست و در هر ساعت از ساعات روز بهره‏ای از اعمال بندگانت و نصیبی از شکرت و گواه صدقی از فرشتگانت را برای ما قرار ده. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و ما را از پیش رو و پشت سر و از جهات راست و چپمان و از همه جوانب نگاه دار. نگاه داشتنی که از نافرمانی تو بازدارنده و به پیرویت راهنما و در راه محبت به کار برده شده باشد. بارالها به محمد و آلش رحمت فرست و ما را در این روز و شب و در همه روزهامان موفق دار، و برای کار بستن خیر و دوری از شر و شکر نعمتها و پیروی سنتها و دوری از بدعتها و امر به معروف و نهی از منکر و طرفداری اسلام و نکوهش باطل و خوار ساختن آن و یاری حق و گرامی داشتن آن و ارشاد گمراه و معاونت ناتوان و فریاد رسی ستمزده. ما را یاری فرما.

منبع: سیره معصومان: امام سجاد؛ سید محسن امین؛ ترجم حسین وجدانی؛ سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) چاپ سوم 1376.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir