دعای هنگام صبح

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای هنگام صبح
ای بزرگتر از هر بزرگ، ای آن که نه شریکی برای اوست و نه مشاوری، ای آفریدگار خورشید و ماه تابان، ای پناه بیمناک پناهنده، ای آزاد کننده‏ی اسیر در زنجیر، ای روزی دهنده‏ی کودک خردسال، ای جبران کننده‏ی استخوان شکسته، ای رحم کننده بر پیر مرد کهنسال، ای نورانی کننده‏ی نور، ای تدبیر کننده‏ی کارها، ای برانگیزنده‏ی آنچه در قبرهاست، ای شفا دهنده‏ی سینه‏ها.
ای خالق سایه و حرارت، ای دانای به اسرار قلبها، ای نازل کننده‏ی کتاب و نور و فرقان و زبور، ای آن که فرشتگان برای او هر صبحگاه و هنگام ظهر تسبیح گویند، ای آن که جاودانه باقی است، ای آن که هر صبحگاه و شامگاه گیاهان را می‏رویاند، ای زنده کننده‏ی مردگان، ای ایجاد کننده‏ی استخوان‏های پوسیده.
ای شنونده‏ی صداها، ای آن که هیچ چیز از او فوت نمی‏شود، ای پوشاننده‏ی استخوان‏های فرسوده بعد از مرگ، ای آن که کاری او را از کار دیگر مشغول نمی‏سازد، ای آن که از حالی به حال دیگر تغییر نمی‏کند، ای آن که نیازی به حرکت و انتقال ندارد.
ای آن که امری او را از امر دیگر مشغول نمی‏سازد، ای آن که با کمترین صدقه و دعا از فراز آسمان آنچه از تقدیرات بد که حتمی ساخته و قطعی نموده را برمی‏گرداند، ای آن که جایگاه و مکانی او را احاطه نمی‏نماید، ای آن که شفا را در هر چه بخواهد قرار می‏دهد.
ای آن که باقیمانده‏ی جان را در تن بیمار با اندک غذائی نگاه می‏دارد، ای آن که به اندک دوائی درد سنگین را زائل می‏سازد، ای آن که هر گاه وعده نمود وفا کرد و هرگاه تهدید کرد بخشید، ای آن که نیاز نیازمندان در اختیار اوست، ای آن که به اسرار افرادی که ساکتند آگاه هست، ای آن که ارزشش والا، و غلبه‏اش بزرگوارانه است، ای آن که چهره‏اش فرسودگی ندارد، ای آن که فرمانروائیش فنا نمی‏پذیرد، ای آن که نورش خاموش نمی‏گردد، ای آن که سلطنتش برفراز هر چیز می‏باشد.
ای آن که قدرتش خشکی و دریا را فراگرفته، ای آن که عذابش در جهنم است، ای آن که رحمتش در بهشت نمایان گردیده،ای آن که وعده‏هایش صادق و نعمتهایش از جهت لطف و فضل اوست، ای آن که رحمتش گسترده است، ای فریادرس پناهندگان.
ای اجابت کننده‏ی دعای بیچارگان، ای آن که در جایگاه برتر است و مخلوقاتش در تحت اختیار اویند، ای پروردگار روح‏های فانی شونده، ای پروردگار بدن‏های پوسیده شونده.
ای بیناترین بینندگان، ای شنواترین شنوندگان، ای سریعترین حسابرسان، ای حاکمترین حاکمان، ای مهربانترین مهربانان، ای بخشاینده‏ی عطاها، ای آزاد کننده‏ی اسیران، ای پروردگار عزت، ای اهل تقوی و اهل بخشش، ای آن که نهایتش درک نشده، و مخلوقاتش به شمارش درنیاید، و یاریش قطع نمی‏گردد.
گواهی می‏دهم، و این گواهی برایم بزرگی به دنبال داشته و توشه‏ی من است، و آن پذیرش و فرمانبری است، و به آن امید موفقیت و رستگاری در روز قیامت که روز حسرت و ندامت است را دارم، (گواهی می‏دهم) که تو خدا هستی و معبودی جز تو نیست، یگانه بوده و شریکی نداری، و محمد بنده و پیامبر توست - درود تو بر او و خاندانش باد - و این که او پیامت را ابلاغ کرد و آنچه بر او واجب بود را ادا نمود، و این که تو همواره عطا کرده و روزی می‏دهی، و عطا کرده و منع می‏نمایی، و بالا برده و پائین می‏آوری، و بی‏نیاز کرده و فقیر می‏گردانی، و خوار نموده و یاری می‏نمایی، و بخشیده و رحم می‏کنی و از آنچه می‏دانی گذشته و چشم می‏پوشی، و ستم ننموده و زور نمی‏گویی، این که تنگ گرفته و می‏افزایی و محو نموده و اثبات می‏کنی، و ایجاد کرده و بازمی‏گردانی، و زنده کرده و می‏میرانی، و تو زنده‏ای هستی که نمی‏میری.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از جانب خودت هدایت کرده، و از فضلت بر من بریز، و از رحمتت بر من بگستران، و از برکاتت بر من نازل کن، از مدت‏ها پیش به کارهای زیبایت عادت کرده‏ام، و بسیار بر من عطا نموده‏ای و کارهای زشتم را پوشاندی.
خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و گشایش کارم را نزدیک نما، و از لغزشم درگذر، و بر اشکم رحم نما، و مرا به بهترین عادتت نزد من بازگردان، و برایم پیش آور سلامتی از بیماری، و تندرستی فراگیر در بدنم، و دید قوی در دینم، و مرا آماده نما، و بر آمرزش خواهی و نادیده گرفتن بر من قبل از مرگ و پایان عمل کمک کن و مرا در مرگ و سختی‏های آن، و در قبر و وحشت آن، و در هنگام رسیدگی به اعمال و خواری آن، و در صراط و لغزش آن، و در روز قیامت و هیبت و جلال آن، یاری فرما.
و از تو می‏خواهم موفقیت در عمل قبل از پایان عمرم، و توانایی در گوش و چشمم، وعمل نیک از آنچه به من آموخته و فهمانده‏ای، به درستی که تو پروردگار بزرگ و من بنده‏ی ذلیل و خواری هستم، و فرق این دو چه بسیار زیاد است، ای مهربان، ای منت گذار، ای صاحب جلالت و بزرگواری، و درود فرست بر کسی که به وسیله‏ی او به ما فهماندی و او نزدیکترین وسیله‏ی ما نزد توست، پروردگارا، و او محمد و خاندان پاک او هستند.


دعاؤه فی الصباح‏
یا کبیر کل کبیر، یا من لا شریک له و لا وزیر، یا خالق الشمس و القمر المنیر، یا عصمة الخائف المستجیر، یا مطلق المکبل الاسیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العظم الکسیر، یا راحم الشیخ الکبیر، یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا شافی الصدور.
یا جاعل الظل و الحرور، یا عالما بذات الصدور، یا منزل الکتاب و النور و الفرقان و الزبور، یا من تسبح له الملائکة بالابکار و الظهور، یا دائم الثبات، یا مخرج النبات بالغدو و الاصال، یا محیی الاموات، یا منشی‏ء العظام الدارسات.
یا سامع الصوت، یا سابق الفوت، یا کاسی العظام البالیة بعد الموت، یا من لا یشغله شغل عن شغل، یا من لا یتغیر من حال الی حال، یا من لا یحتاج الی تجشم حرکة و لا انتقال.
یا من لا یشغله شأن عن شأن، یا من یرد بالطف الصدقة و الدعاء عن اعنان السماء ما حتم و ابرم من سوء القضاء، یا من لا یحیط به موضع و مکان، یا من یجعل الشفاء فیها یشاء من الاشیاء.
یا من یمسک الرمق من المدنف العمید بما قل من الغذاء، یا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من الداء، یا من اذا وعد وفی و اذا تواعد عفی، یا من یملک حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین، یا عظیم الخطر، یا کریم الظفر، یا من له وجد لا یبلی، یا من له ملک لا یفنی، یا من له نور لا یطفی، یا من فوق کل شی‏ء عرشه. یا من فی البر و البحر سلطانه، یا من فی جهنم سخطه، یا من فی الجنة رحمته، یا من مواعیده صادقة، یا من ایادیه فاضلة، یا من رحمته واسعة، یا غیاث المستغیثین. یا مجیب دعوة المضطرین، یا من هو بالمنظر الاعلی، و خلقه بالمنزل الادنی، یا رب الارواح الفانیة، یا رب الاجساد البالیة. یا ابصر الناظرین، یا اسمع السامعین، یا اسرع الحاسبین، یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین، یا واهب العطایا، یا مطلق الاساری، یا رب العزة، یا اهل التقوی و اهل المغفرة، یا من لا یدرک امده، یا من لا یحصی عدده، یا من لا ینقطع مدده.
اشهد و الشهادة لی رفعة و عدة، و هی منی سمع و طاعة، و بها ارجو المفازة یوم الحسرة و الندامة، انک انت الله لا اله الا انت، وحدک لا شریک لک، و ان محمدا عبدک و رسولک صلواتک علیه و اله، و انه قد بلغ عنک و ادی ما کان واجبا علیه لک، و انک تعطی دائما، و ترزق و تعطی و تمنع، و ترفع و تضع، و تغنی و تفقر، و تخذل و تنصر، و تعفو و ترحم، و تصفح و تتجاوز عما تعلم، و لا تجور و لا تظلم، و انک تقبض و تبسط، و تمحو و تثبت، و تبدئ و تعید، و تحیی و تمیت، و انت حی لا تموت.فصل علی محمد و اله و اهدنی من عندک، و افض علی من فضلک، و انشر علی من رحمتک، و انزل علی من برکاتک، فطال ما عودتنی الحسن الجمیل، و اعطیتنی الکثیر الجزیل، و سترت علی القبیح. اللهم فصل علی محمد و اله و عجل فرجی، و اقلنی عثرتی، و ارحم عبرتی، و ارددنی الی افضل عادتک عندی، و استقبل بی صحة من سقمی، و سلامة شاملة فی بدنی، و نظرة نافذة فی دینی، و مهدنی و اعنی علی استغفارک و استقالتک قبل ان یفنی الاجل، و ینقطع العمل، و اعنی علی الموت و کربته، و علی القبر و وحشته، و علی المیزان و خفته، و علی الصراط و زلته، و علی یوم القیامة و روعته.
و اسالک نجاح العمل قبل انقطاع الاجل، و قوة فی سمعی و بصری، و استعمال الصالح مما علمتنی و فهمتنی، انک انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل، و شتان ما بیننا، یا حنان، یا منان، یا ذاالجلال و الاکرام و صل علی من به فهمتنا و هو اقرب وسائلنا الیک ربنا محمد و اله و عترته الطاهرین.

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول 1381.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir