قطار بازي

نوع اصطلاح :
عنوان :
قطار بازي
در اين بازي و سرگرمي به نوبت يك دسته، دستۀ ديگر را كولي مي داد. از هر دسته يك نفر جاي لكوموتيو مي ايستاد و بقيۀ اعضاي گروه خم مي شدند و هر كدام پشت پيراهن نفر جلويي خود را مي گرفت . آن وقت افراد دستۀ دوم به ترتيب سوار آن ها مي شدند .قطار حركت مي كرد و به ستون يك همه راه مي افتادند. كساني كه سوار بودند از شادي مثل قطار سوت مي كشيدند و بعضي ها هم صداي حركت واگن ها را روي ريل تقليد مي كردند .
نوع ديگر ، قطار سواري روي برف بود . در كردستان وقتي همه جا را برف فرا مي گرفت بچه ها مي رفتند روي ارتفاعات يك نفر با چوب بلند نقش لكوموتيوران را بازي مي كرد. همه پشت سر او
مي نشستند. وقتي كاري فوري پيش مي آمد و قرار بود قطار بايستد همه با علامت رانندۀ قطار پاهاي خود را داخل برف مي كردند و دوباره آنها را بيرون مي آوردند و باسرعت به سمت دره سرازير مي شدند. وقتي همه بادگير پوشيده بودند البته بازي لذت بخش تر مي شد . خصوصاً اگر بعضي واگن ها (افراد گروه) از ريل خارج مي شدند و به صورت سر و ته به پايين غلت مي خوردند.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir