موشك شش متري رفته توي كوچه دو متري

نوع اصطلاح :
عنوان :
موشك شش متري رفته توي كوچه دو متري
«آژيري كه هم اكنون مي شنويد اعلان وضعيت قرمز است و معني و مفهوم آن اين است كه...» هنوز بقيه اش را نگفته بود كه موج انفجار بار ديگر تن زمين و زمان را لرزاند و بعد هر كسي در هر كجا پناه گرفته بود آمد بيرون و رفت پي كار خودش؛ چون ديگر ديدن محل اصابت موشك تازگي نداشت. در طي روز چندين بار اين وضعيت تكرار مي شد و سر راه بالاخره آدم مي ديد موشك كجا خورده و چقدر خرابي به بار آورده است. ما هم كه در منطقه چشم و گوشمان پر بود از اين جور چيزها؛ با اين وصف، همان طوري كه در شهر پرسه مي زديم، رسيديم به محل حادثه. طنابي را حائل كرده بودند تا افراد متفرقه مانع عمليات كمك رساني و نجات مجروحان نشوند. زيدي كه كنار ما ايستاده بود و ظاهراً به سر وضعش نمي خورد كه در شهري با اين شرايط مانده باشد رو كرد به يكي از بچه ها كه در حاضر جوابي، ما همه از او سر مشق مي گرفيتم و گفت:« اخوي اين جا چه خبره كه اين قدر شلوغه؟» و او با كمال خونسردي گفت:«چيز مهمي نيست؛ دوباره مثل اينكه يك موشك شش متري افتاده تو كوچه دو متري و طبق معمول گير كرده و مردم دارند كمك مي كنند بلكه بتوانند درش بياورند». بنده خدا معطل مانده بود كه چه واكنشي نشان بدهد كه او اضافه كرد:« اين كه غريب است در اين شهر و جايي را بلد نيست؛ آن مردك كه او را راهي مي كند بايد اين ملاحظه را بكند يا، كسي را با آن بفرستد، يا اسم و نشاني محل را بگذارد داخل جيبش!» و تبسمي كرد و گفت:«داشتيم» دوست ما در جواب گفت :«نه خريديم».
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir