پس شما كي آدم مي شويد؟

نوع اصطلاح :
عنوان :
پس شما كي آدم مي شويد؟
اسراي عراقي را از خط آورده بودند عقب يكي از برادارن عرب زبان و خوزستاني داشت به عربي براي آنها سخنراني مي كرد. برادر شيطاني هم بلندگوي دستي را با ميكروفون گرفته بود جلو دهان گوينده و گه گاه بعضي از عبارات گوينده را براي ما كه دور اسرا حلقه زده بوديم مثلاً ترجمه مي كرد. بچه ها هم تك و توك از روي ناراحتي، عباراتي را به فارسي مي گفتند تا او به عربي برگرداند. يكي مي گفت:«بگو خيلي نامرديد». يكي ديگر مي گفت:«برادر! بگو ما الان مي توانيم همين جا حساب شما را برسيم اما اين كار را نمي كنيم». ديگري مي گفت بگو:«هر چه تير داشتيد انداختيد و بعد هم انا دخيل؛ حالا هم مي رويد كمپ و براي خودتان مي خوريد و مي خوابيد و گنده مي شويد و مي گوييد قربان اسلام بروم با اين پاسدارهايش!» در اين ميان يكي از برادران بسيجي كه زبانش كمي مي گرفت بلند شد و گفت:« برادر به اي ... نا بگو! پينوكيو آ... دم شد! پس شما كي مي خوايد آدم ب .... شيد؟» همه زدند زيرخنده و عراقي ها به هم نگاه كردند و طبعاً چيزي نمي فهميدند گوينده كه پسر جا افتاده اي بود لبخندي زد و گفت :« ولش كن خوبيت نداره، نمي گويم».
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir