آداب وضو

نوع اصطلاح :
عنوان :
آداب وضو
علاوه بر روبه قبله وضو گرفتن و خواندن دعاهاي مربوط به وضو، از عبارت" الحمدالله الذي جعل الماء طهوراً" تا عبارت" اللهم ثبتني علي صراط يوم تزل فيه الاقدام" و شادابي و آمادگي مناسب ملاقات حق تعالي، تأكيد بچه ها بر استفاده از همان آب سرد زمستان براي وضو گرفتن و خشك نكردن آب وضو در آن هواي سرد و سعي بر دائم الوضو بودن در تمام اوقات شبانه روز شايان ذكر است. وضو داشتن دائم مانعي بود در مقابل گناهان هر چند كوچك ؛ يعني خود را به اين وسيله در حصار خشنودي خدا قرار دادن.
اختصاص آب آشاميدني موجود به وضوگرفتن و تحمل تشنگي يكي ديگر ازآداب وضو بود، چنان كه در پايين ارتفاعات "دو پازا" كه آب فقط به اندازۀ خوردن وجود داشت .و كسي حق وضو گرفتن با آب را نداشت مگر با همان آب آشاميدني خود ، رزمندگان اين ادب را تجلي بخشيدند و همان مقدار آب را تا فرصت بعد به وضو اختصاص دادند.تقيد همه به اين كه آب وضوي آن ها به فاضلاب نرود، ادب شايان ذكرديگري است .چنان كه در بسياري ازگردان هاي لشكر27 عادت براين بود كه افراد ازمنبع يا شير آبي كه آب آن به چاه فاضلاب توالت مي رفت ، وضو نمي گرفتند و اين امر مستحب را مراعات مي كردند؛ به نحوي كه بعضي اوقات در پادگان دوكوهه ،بسياري شلوغي را به خاطر كمبود شيرآب تحمل مي كردند و از شيرهاي آبي كه بين توالت هاي جلوي حسينيۀ حاج همت * نصب شده بود و آب آنها به فاضلاب مي رفت ،با وجود خلوتي استفاده نمي كردند.
وضو گرفتن و وضو داشتن ، غير از آن كه "مقدمۀ واجب" يعني "نماز" است و براي اقامۀ آن واجب ، به جهت طهارت و پاكيزكي بدن درهرلحظه بچه ها در معرض تيروتركش دشمن بودند و امكان افتادن به پاي دوست موجود بود، بسيار مورد توجه واقع مي شد، به اندازه اي كه بعضي از برادران از حداقل آب نوشيدني خود مي زدند و آن را براي طهارت و وضو ذخيره مي كردند و با همۀ مضيقۀ آبي كه هيچ وقت دست از سر جبهه و جنگ برنمي داشت ، وقتي مؤذن همگان را به نماز مي خواند ،كم تر كسي را مي يافتي كه وضو نداشته باشد و تجديد وضو نكند، كه داشتن وضوي دائم عادت و ملكه شده بود.
هنگام وضو گرفتن و زمزمۀ اذكار و دعاهاي آن اگر كسي حرف مي زد ،به شوخي و جدي مي گفتند:"برادر،اول وضو بعداً بگو! " شير و ظرف آب را به اندازۀ رفع حاجت باز و سرازير مي كردند و مُصر بودند چيزي حيف و ميل نشود .بعضي كه براي هر امري دسته جمعي عمل مي كردند، وقتي براي وضو راهي رودخانۀ حوالي مي شدند با هم عبارت "من يخرج من بيته مهاجرا..." را مي خواندند.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir