نظام جمع

نوع اصطلاح :
عنوان :
نظام جمع
نظام جمع پيش درآمد حضور اجتماعي نيروها بود براي آمادگي اجراي مراسم صبحگاهي، دريافت خبر عمليات و توجيهات و توجهات خاص آن شب، ملاحظه ي آداب شركت در كلاس هاي تخريب و اسلحه شناسي، معرفي فرماندهان جديد گروهان ها و گردان ها، تغيير سازمان دهي، كنترل و بازبيني تجهيزات شخصي و رزمي، آرايش گرفتن براي شركت در مراسم عيد و عزاي حسينيه ي گردان و نظاير آن.
خبر برگزاري نظام جمع و ضرورت حضور درآن را پيك گروهان و گردان به بچه ها مي رساند و شرط شركت در اين مراسم، پوشيدن لباس كامل نظامي و داشتن پوتين و سر و وضع مرتب بود. نيروها ابتدا جلو چادر و محل سازماندهي گروهان به خط مي شدند، سپس به ترتيب و آرايش به ميدان صبحگاه مي رفتند. فرمانده گروهان يا معاونش بـه نيروها خبردار مي داد و بچه ها منتظر آمدن نيروهاي واحد مي ماندند. بعد كه همه حاضر مي شدند، فرمانده گردان مي آمد و نظام جمع را با آداب خاص آن شروع مي كرد:
فرمانده: ازجلو، از راست، نظام!
نيروها: الله!
فرمانده: به احترام الله وبه احترام خون شهدا، خبردار!
نيروها: اسلام پيروز است، شرق و غرب نابود است؛ يا حسين!
عبارت" اسلام پيروز است، شرق و غرب نابود است" مشترك بود، ولي عبارت ختم كننده ي كلام كه معمولاً هم بلند و كشيده ادا مي شد در لشكرهاي مختلف توفير مي كرد؛ بعضي " يا مهدي ادركني" مي گفتند، بعضي "لبيك يا خميني، لبيك يا حسين است" و بعضي ديگر " يا زهرا" و مثل آن. چنانچه فرمانده گردان مي خواست به نحوي بچه هايي را كه عبارات را بلند و رسا ادا كرده بودند تشويق كند، بعد از پاسخ "الله" جمع مي گفت:" الله نگه دارت". بعد "خبردار" مي داد و چند مرتبه " بنشين، پاشو" و سرانجام "آزادباش" كه در اين حالت، همزمان با بازكردن پا به اندازه شانه ي و كوبيدن محكم پا به روي زمين و بردن دست به پشت مي گفتند:" شهيد" و درپايان "بنشين وبرپا"، بعضي براي خاتم انبيا محمد(ص) صلوات مي فرستادند.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir