نظم و نوبت

نوع اصطلاح :
عنوان :
نظم و نوبت
به اقتضاي محيط جبهه و حضور رزمندگان مقيد به آداب واصول آن، سزاوار بود كه همه چيز رنگ و آهنگ نظامي داشته باشد. هرچه بود خلق و خوي پاسداري بود. با اين حال، پست و نگهباني و دژباني كه يكي از وظايف جاري وهمگاني بچه ها بود، آداب و رسوم خاصي داشت. نگهباني با تاريك شدن هوا شروع مي شد و تا طلوع آفتاب ادامه داشت؛ برخلاف دژباني كه شبانه روزي بود.
مبناي تفكيك و تقسيم نيرو در جبهه، گردان بود كه از سه گروهان و هر گروهان از سه دسته تشكيل شده بود. هر دسته دو تيم داشت كه از هر تيم هر شب دو نفر پست مي دادند. البته اين وضع ثابت نبود و با توجه به وضعيت و موقعيت و محل استقرار، تعداد پست ها ونگهبانان تغييرمي كرد؛ اما، در هر صورت، پاسداري و نگهباني از حريم هرموقعيت به عهده ي رزمندگان همان موقعيت بود، يعني بچه هاي رزمي و نه مثلاً كادر بهداري يا تداركات و كارگزيني و غيره. اين تأكيد بيش تر به حساسيت نظامي آن محل برمي گشت و دو صورت داشت: گاهي هرگروهان فقط وظيفه داشت از چادرهاي خود مواظبت كند و گاهي پاسداري از همه ي گردان را به عهده مي گرفت كه اگر چنين بود، به ترتيب نوبت، گروهان ها نگهباني مي دادند. پاسداري در غير محل دژباني، اختصاص به شب داشت و به ندرت پيش مي آمد كه روز هم پست داشته باشند.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir