ديد و بازديد

نوع اصطلاح :
عنوان :
ديد و بازديد
پس از فراغت از كار روزانه، از جمله برنامه هاي بچه ها در منطقه، ديد و بازديد از يكديگر بود.گروهاني جمع مي شدند و براي سركشي و پرسو جو از حال و وضع برادران هم رزم خود شبانه پاي پيده راه مي افتادند/ به سمت قرارگاه ها گردان هاي همجوار كه گاه كيلومترها با يگانشان فاصله داشت . شام شب و پذيرايي، گپ و گفت و گو و بحث و احياناً بازي از ملزومات اين ديد و بازديدها بود و بخشي از گذران اوقات فراغت در جبهه محسوب مي شد.
بعضي وقت ها براي اين كه صاحب خانه و ميزبان توي خرج نيفتد، ميهمان هرچه داشت، ازميوه و شيريني و تنقلات، باخود مي برد تابعد ازشام با هم صرف كنند و اگر نياز به خريدن اقلام و اجناسي بود، قبلاً وجهش را ازبرادران شركت كننده درميهماني مي گرفتند. اين رفت وآمدها وسرزدن ها غير از ميهماني هايي بود كه با دعوت رسمي صورت مي گرفت، به اين نحو كه دسته اي دسته ي ديگر را به چادر خود ميهمان مي كرد و با چاي و ميوه و اگر مي توانست با شام و ناهار از آن ها پذيرايي مي كرد. صورت ديگر معاشرت در منطقه نشست و برخاست برادران در يك مقر بود كه نزديكي و دسترسي شان به يكديگر باعث مي شد معمولاً شب ها دور هم جمع بشوند. ايـن رفت وآمدها قاعده و قرار معيني نداشت.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir