فريب دشمن

نوع اصطلاح :
عنوان :
فريب دشمن
انگيزه و مقصود نيروهاي خودي از فريب دشمن متفاوت بود.
انگيزۀ اول ، سردرگم كردن نيروهاي دشمن در ارزيابي تعداد نيروهاي رزمي ايران در خطوط مختلف بود. دوم، دادن تصويري غير واقعي از ميزان و نوع مهمات، تجهيزات و انواع جنگ افزار هايي كه درخطوط وجود دادشت و سوم، ايجاد تشويش نسبت به قريب الوقوع بودن حملۀ ايراني ها كه در ميان فرماندهان و سربازان دشمن از طريق تحرك مداوم افراد، ادوات و ماشين آلات رزمي در طول خط در زماني معين محاسبه مي شد.
عامل ديگر ، به تأخير انداختن پاتك يا عمليات احتمالي عراق در خط مورد نظربود .
آزار روحي و رواني دشمن و به تبع آن تحليل رفتن قدرت جسمي و روحي آنان نيز مدنظر بود.
بي توجه يا كم توجه كردن عراق به تحركات مداومي كه پشت خطوط ما صورت مي گرفت تا از تحرك اصلي در زمان حمله غافل بماند. يا تحريك دشمن براي اجراي آتش سنگين و اتلاف قدرت رزمي از طريق به هدر دادن مهمات.
شيوه هاي فريب عبارت بود از : تيراندازي مداوم گروهي از نقاط مختلف خط تا دشمن گمان كند حجم نيروي مستقر در خطوط ايران بسيار زياد است؛ حركت دادن و جابه جايي سلاح هاي سنگين و توپ و تانك موجود در منطقه براي نمايش غير واقعي قدرت رزمي خود، حركت دادن تعداد زيادي از ماشين ها در خط به قصد ايجاد اين تصور كه ايران قصد نقل و انتقال نيرو و به تبع آن، عمليات را دارد. طراحي سنگرها و قرارگاه هاي خالي از نيرو و تحريك دشمن به زدن آنها و فراهم كردن موجبات اتلاف توان و از كار انداختن ماشين جنگي او، به جريان انداختن تمام بي سيم هاي موجود در خط و دادن پيام هايي در زمينۀ نزديك بودن عمليات و ورود نيرو و مهمات به منطقه به منظور ايجاد ترس و تشويش در ميان نيروهاي دشمن؛ استفادۀ همزمان از چند سلاح سبك دستي و القاي حجم آتش سنگين ؛ به راه انداختن سرو صدا و داد و قال با استفاده از بلند گو به منظور نشان دادن پيشروي ايراني ها تا نزديكي سنگر و خاكريز دشمن و عقب نشيني احتمالي آن ها به مقدار مورد نظر و نظاير آن .
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir