حمل و نقل و جاده سازي

نوع اصطلاح :
عنوان :
حمل و نقل و جاده سازي
دسترسي به خودروها و ماشين آلات راه سازي و امور مربوط به حمل و نقل از اساسي ترين جنبه هاي تداركات و پشتيباني نبرد بود كه به علت شرايط خاص منطقۀ جنگي، (موانع و عوارض طبيعي)با پيچيدگي و ظرافت صورت مي گرفت. مثلاً استتار تجهيزات و ادوات و نيروهايي كه بايد براي آفند يا پدافند جابه جا مي شدند ( با توجه به وجود خبرچين ها و ستون ديدبان هاي دشمن درخطوط مقدم)، ايجاد تغييرات كالبدي در جهت افزايش ضريب ايمني خودروها و ماشين آلات راه سازي ، ساخت و نصب تجهيزات و قطعاتي براي افزايش ميزان كاركرد و استقامت آن ها ( با توجه به حجم بالاي آتش دشمن) بي شك مقتضي ابتكارات و هوشمندي خارق العاده اي بود كه بچه هاي مهندسي رزمي اين جا و آن جا از خود نشان مي دادند.
حمل و نقل در مسيرهاي آبي و رفت و آمد در مناطق كوهستاني و برف گيركه امكان استفاده از ماشين و موتور و حتي حيوانات باربر و چهار پا نبود ، خود به خود نيروهاي رزمي را به سمت اتخاذ شيوه هايي در سرعت بخشيدن به تردد و انتقال مهمات و تداركات در كم ترين زمان ممكن سوق مي داد، مثل ابداع ابزاري با كاركردي مشابه سورتمه و اسكي با استفاده از تخته هاي صاف و صيقلي و آغشته به روغن يا پلاستيك هاي ضخيم براي سُر خوردن روي برف و نقل و انتقال لوازم.
كار با ماشين آلات راه سازي براي ايجاد جاده ، ينگر ، خاكريز خصوصاً در زمين هاي رملي، باتلاقي و شيب هاي تند كوهستان ان هم در شرازط جنگي و درتيررس دشمن مستلزم پيچيدگي و مهارت هاي خاصي بود، با حداكثر ظرفيت كاري و ريسك خطر پذيري .
تأمين نور مورد نياز براي ديد رانندگان ماشين ها و ادوات راه سازي درشب كه اصلي ترين زمان فعاليت آن ها به شمار مي رفت، از مسائل اصلي ديگري بود و راه حل هاي متنوع و متفاوتي در اين زمينه وجود داشت.
اقتضاي تعمير ماشين آلات خارج از ايستگاه هاي تعميراتي به دست خود رانندگان يا سرنشينان خودرو و در شرايطي كه امكان جابه جايي وسايل نقليه نبود، آن هم با حداقل ابزار و لوازم مورد نياز و با استفاده از قطعات اسقاطي و آنچه در اطراف و اكناف پراكنده بود كه به نحوي بايد جايگرين لوازم اصلي و قطعي مي شد. همۀ اين كارها با حداقل فرصت ممكن، در سرما و گرما و تحت تعقيب بايد صورت مي گرفت و در اين آزمون خطاها بود كه فكر خلاقه و دقت عمل بعضي ها به اوج مي رسيد و از هيچ همه چيز به وجود مي آمد .
اصطلاح تصادفی