ترفندهاي عملياتي

نوع اصطلاح :
عنوان :
ترفندهاي عملياتي
رزمندگان براي پيشبرد اهداف خود در زمان جنگ ترفندهايي به كار مي گرفتند كه حجم وسيعي از ابتكار و خلاقيت نيروها را شامل مي شد. اهداف عمدۀ اين ترفندها عبارت بودند از: منحرف كردن نقطۀ ديد و تمركز آتش و آرايش ادوات نظامي و نيروهاي رزمي دشمن از نقاطي كه نيروها قصد هر نوع تحرك و جابه جايي يا نفوذ و اسكان در آن را داشتند؛ رد گم كردن و پوشش مناسب آلات و ادوات، نيروها و تحركات خودي براي پنهان ماندن از ديد و تيررس دشمن و انجام دادن عمليات نفوذي يا ايذايي، گراگيري و شناسايي دقيق مواضع عراق در طول خطوط و كور يا تضعيف كردن قدرت تشخيص رادارها و هواپيماهاي شناسايي يا نيروهاي ديدباني و اطلاعاتي دشمن؛ فريب، كمين گذاري و ايجاد ترس و دلهره در ميان متجاوزان كه منجر به تضعيف روحيه، سردرگمي و دادن تلفات سنگين مي شد؛ از بين بردن حساسيت دشمن نسبت به تردد روزانۀ نيروها و ماشين هاي خودي در طول خط براي پوشش دادن زمان ورود نيروها روش هاي به كار گرفته شده براي دست يابي به اين اهداف متنوع بودند. در مورد منحرف كردن نقطۀ ديد و تمركز آتش و آرايش نظامي دشمن، نيروها كارهايي نظير نشان دادن خود يا ادوات و تجهيزات فرسوده يا خراب در نقطه اي دورتر از محل مورد نظر و جلب توجه دشمن و كشيدن حجم آتش و نيروهاي متجاوزان به آن نقطه مي كردند. در اين فاصله، نيروها در محل مورد نظر هر گونه جابه جايي همانند عقب كشيدن اجساد شهدا يا مجروحان و ساخت و ساز سنگر ، سوله و خاكريز و جاده و نيز نقل و انتقال ادوات، ماشين هاي تداركات و مهمات نيرو را زيرحجم كم تري از آتش انجام مي دادند. در بعضي موارد نيز كه سنگر و خاكريز نيروها درنقطۀ ثقل ديد دشمن بود و امكان تحرك به واسطۀ آتش سنگين از رزمندگان سلب شده بود با تدبيري خاص مانند ساختن سنگرهاي خالي از نيرو وآتش زدن لاستيك به عنوان اين كه زاغۀ مهمات يا تانك و ماشيني در آن نقطه هرف قرار گرفته ، دشمن تشويق و تحريك به كوبيدن هر روز و هر ساعت آن نقطه مي شد و اين ، منجر به خلاصي بچه ها در سنگرهاي اصلي و تجهيزات آنها مي گرديد .
رد گم كردن و دادن پوشش مناسب به افراد و ادوات براي پنهان ماندن از ديد دشمن هنگام تحرك و نفوذ نيز شيوه هايي داشت، همانند انجام دادن عمليات ايذايي در نقطه اي دورتر از محل اصلي عمليات يا نفوذ و تخريب موضعي و نيز آرايش جنگي دادن به آلات و ادوات و ماشين ها و ساخت انواع سنگرهاي فردي و زرهي به منظور جلب نظر دشمن و در همان حال در محور ديگري در حال تردد و ساخت و ساز بودن و نيز استتار كردن سلاح ها و آتش باره با ابزار و وسايل و شيوه هاي خاص و پوشيدن لباس مبدل و سخن گفتن به زبان عربي يا كردي.
گراگيري و شناسايي مواضع دشمن و كور كردن يا تضعيف رادار نيز راه ها و روشهايي داشت. گراگيري با تحريك دشمن به تيراندازي يا پرتاب منور با ايجاد سر و صدا يا علايم خاص دادن و تضعيف قدرت تشخيص و كور و گمراه كردن رادارهاي آنها نيز با ايجاد پارازيت و موج و صدايي خاص نزديك سايت ها يا نقاط استقرار رادار ، متصل كردن ماشين ها به هم كه به صورت يك توده درمي آمدند و حركت آرام و كند و فشردۀ آنان در رادار منعكس نمي شد و به عكس، حركت هاي سريع و تند و انبوه به سمتي، حركت تعداد زيادي قايق كنار هم و با سرعت زياد كه در رادار به صورت حركت ناوچه منعكس مي شد.
ترس و دلهره افكندن در دل دشمن با كمين زدن و فريب آنها كه از طريق دادن پيام و نشانه هاي گمراه كننده انجام مي شد و نيز تحريك ايشان براي نزديك شدن به نقطه اي خاص كه به قلع و قمع وسيع نيروهاي دشمن با آتش توپ خانه يا دوشكا مي انجاميد . سرو صدا راه انداختن با ادوات يا فرياد الله اكبر يا پخش صداي بولدوزر و لودر كه به معني تلاش براي زدن جاده يا خاكريز بود، نيز اجراي آتش سنگين توپ خانه به گمان قريب الوقوع بودن عمليات كه باعث تكاپو و تغيير خطوط دفاعي دشمن مي شد.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir