محمداسماعيل اعتضادي

نوع اصطلاح :
عنوان :
محمداسماعيل اعتضادي
نام :محمداسماعيل
نام خانوادگى :اعتضادى
نام پدر :على‌اكبر
تاريخ‌تولد :01/01/1337
ش.ش :641
محل‌صدورشناسنامه :مشهد
تاريخ شهادت :16/10/59
نوع حادثه :حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسط دشمن‌درجبهه
استان :بنيادشهيداستان‌خراسان
شهر :اداره‌بنيادشهيدمشهد

وصيت‌نامه :
كيست كه به پيمان خود از خدا وفادارتر.
خدايا، بسويت مى‌آيم تا به عهد خود وفا نمايم.
مپنداريد آنان كه درراه حق شهيد شده‌اندمرده‌اند، خير آنها زندگانى هستند و درنزدپروردگارشان ومتنعم به انعامات او...( قرآن كريم )
وصيت نامه اسماعيل اعتضادى به نام خدا بنام خداى درهم كوبنده مستكبران ونويد دهنده وراثت مستضعفين
بادرود به همه گلگون كفنان راه حق وآزادى وباسلام به پدرومادروبرادران وخواهرانم اميدوارم كه يكايك شماازمن راضى باشيد وازبديهاى من چشم پوشى كرده باشيد بله پدربله مادرديگرمرده زنده بودن كافى است ديگرگوشه نشينى ومنتظراينكه ديگران بلند شودتمام شده بايدبلندشدبايد حسين واربلندشدتازينبى ها هم بلند شوند و با بلند شدن هردوى آنها نابودى يزيديها رابدنبال خوددارند .الله اكبر ،الله اكبرخمينى رهبرمن اكنون كه اين وصيت نامه رامى نويسم درشرايطى هستم كه دقيقا مى دانم چه مى كنم وباافتخارانجام مى دهم لذا برادرم عباس اعتضادى (عباسعلى )را قيم خوددانسته‌تابعضى ازكارهاى شخصى اينجانب راخيلى بيشتر ازسايرين درجريان هست لطف كرده انجام دهد.
1-مبلغى معادل هزاروصدتومان به مهدى تحصيلى بدهكارم 2-مبلغ صدوپنجاه تومان به رسول اعتضادى بدهكارم 3-فكرمى كنم مبلغ صدتادويست تومان به اصغرعباس زاده بدهكارباشم كه رضايتش راجلب مى كنى 4-مقدارى درحدوديك ليتر بنزين به محمد عابدينى بدهكارم سعى شود عين بنزين به اوتحويل دهيد 5-نوارى ازمحمدآفريده هست كه آنرابه اومى دهيد .
عباس جان لطفاتمام اين قروض مراخودت شخصابپردازكه بهتردرجريان حسابهاى هم هستيم .ضمنامبلغ 1200يا1400تومان ازانستيتوكرمانشاه بعنوان كمك هزينه ووام مسكن طلبكارم آنراجهت اداى قروض من‌مى توانى دريافت دارى ومبلغ پنجاه تومان به اصغردانشور بده .
مردم كوچه‌كه اهل خانواده مان پدرومادر،برادران وخواهران دربانك رهنى مشهد واقع درخيابان جم بالاترازسينماآريا دفترچه اى به نام من اسماعيل اعتضادى به شماره‌76142 مربوط به پس اندازمسكن بازشده هست كه مبلغى قابل توجه درآن هست كل موجودى دراين دفترچه مربوط به برادرم عباسعلى اعتضادى مى باشد كه درزمانى كه دربيمارستان بسترى بوده توسط من درآنجا واريزشده كه كل موجودى به وى مستردگردد.هم چنين دربانك ملى شعبه 131مبارزان تهران مبلغى برابر61000ريال دردفترچه شماره 725270موجوداست كه اين مبلغ نيز كلامربوط به برادرم عباسعلى اعتضادى است كه بايد به وى مستردگردد.تادرصورت پيداشدن جسد من‌آنراحتمابه مشهد ببريد دولت جمهورى اسلامى ايران تازمانى كه خانواده ام اطلاع ازجسدمن پيدانكردندنسبت به اين قسمت وصيت من مسئوليت داردكه جسد مرادرمشهدبه خانواده ام تحويل دهد. ازخانواده ام خصوصاپدرم مى خواهم كه مغازه رابيشتر از يك نيمروز نبندد زيرا با فعاليت بيشتر و با به حركت درآوردن هرچه بيشتر چرخ اقتصادى مملكت مشت محكمى بردهان امپرياليست آمريكا و سوسيال امپرياليسم بزنند اين وصيت نامه درمورخ 22/8/59 درتهران منزل اجاره ام واقع درشميران نوودرحضوردوست عزيزم برادرمهدى تحصيلى توسط خودم ودرسلامتى كامل نوشته شده .
درودبررهبركبيرانقلاب اسلامى ايران
منبع: اطلاع رسانی معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir