جبهه

نوع اصطلاح :
عنوان :
جبهه
كلاس درس و مدرسه عشق به خدا و اسلام . كشتي و بلمي است نجات دهنده از ظلمت و گمراهي به سوي ساحل ايمان. صحنه عاشورا و كربلا . معبدگاه عشق. جاي رهروان راه حسين (ع) منزلگاه عاشقان و پيروان پيرخمين . مدرسه عشق و شهادت . جايي مقدس كه انسان را به خدا نزديكتر مي كند. مكان خودسازي و امتحان ؛ همان جايي كه انسان خود را مي شناسد و امتحان مي دهد . ميعادگاه عشق و ايمان . ديار مردان حق. آنجا كه زمينش عطر خون شهيد دارد؛ آسمانش جلاي شجاعت و پايمردي است ؛ نسيمش صفاي محبت و عشق دارد و آفتابش گرماي مروت است ؛ مهتابش ترنم سرود زيباي جاودانگي است . آنجا كه آواي شبانه دريادلان عاشق بسيجي ، پرده نشينان حرم عفاف را شرمنده مي سازد. همان جايي كه رزمندگان سير كمال تا رتبه قرب الي الله را و مقام رفيع شهادت را مي پيمايند.
در جبهه همه پاك اند. انگار همه پيامبران و ائمه و صالحان در جبهه جمع هستند كه به رزمندگان اين همه نور و صفا و پاكي داده اند. معني عشق و انسانيت را در جبهه مي شود فهميد. مكان عبادت و خودسازي . نمي دانيد در جبهه چه خورشيدهايي هستند. جايي دور از همه وابستگيها. جايي كه مال و ثروت و جاه و مقام براي افراد مفهومي ندارد. بهترين مدرسه و دانشگاه . قربانگاه عاشق . دانشگاه علم و عمل كه مدركش رسيدن به اعلي عليين است.
دانشگاهي كه مدركش پاك بودن، خلوص نيت و صبر و تحمل است. حرم خدا. دانشگاه خودسازي؛ محل ايثار و از خودگذشتن؛ محل ميثاق بستن با معشوق و رفتن به سوي كمال بي نهايت و خدا گونه شدن است.
جبهه ، نور است عليه تاريكي ؛ هدايت عليه ضلالت؛ اسلام عليه كفر ؛ بشريت عليه حيوانيت ؛ شهادت و سعادت ابدي عليه هلاكت و عذاب جاويد . در يك طرف صف ، خيل رادمردان، آزادگان ، پارسايان، مومنان ، مهاجران ، مجاهدان و پيروان عزيز خدا ؛ و در طرف ديگر گمراهان ، از راه بازماندگان و به گمراهي كشيده شدگان ، آلت دست كفر و الحاد و نفاق قرار گرفتگان و پيروان شيطان بزرگ كه دنيا و آخرت خويش را با دست خود به تباهي كشيده اند. سنگر اباعبدالله الحسين (ع) ؛ سنگري كه علي اكبر و قاسم و علي اصغر و هفتاد و دو تن در آن به شهادت رسيدند. سرزمين توحيد ، رزمندگان عاشقان الله.
محل خروج از قلب حيواني و ورود به قلب انساني . دانشگاه عاشقان خدا. ميعادگاه عاشقان الله. سمبلي از نظام واحد جهاني. دانشگاه بزرگ عروج انسانها. دانشگاه بزرگ تجلي روح خدا گونگي در وجود آدم . كانون گرداب عشق الهي . آزمايشگاه انسانهاي پاكباخته. محل نابودي دلبستگيها.
دانشگاه كربلا كه حاميانش ائمه و استادانش خوبان امت رسول اكرم(ص) هستند كه با اخلاص و آگاهيهاي الهي انسان افزون مي گردد؛ خدا را قلبا مي شناسد ، معاد را درك مي كند و با كسب همان آگاهيهاي الهي و اخلاقي در درست كردن اعمال خويش كوشش مي نمايد. مسجدي كه تمام اعمال در آن عبادت است و انسان سعي در هرچه بيشتر كردن حسنات خود دارد.
دانشگاه امام حسين (ع) ؛ دانشگاه علم ، اخلاق و فضيلت. دانشگاه انقلاب ؛ دانشگاهي كه دانشجويانش رمندگان پرستيز اسلام ، قلمش ايمان مستحكم رزمندگان ، كتابهايش قرآن و نهج البلاغه ، درسهايش ايثار ، جهاد ، فداكاري ، ايمان ، الاص و هجرت ؛ و معلم بزرگش سرور شهيدان اباعبدالله است . اينك استاداني چون صاحب الزمان (عج) و نايب بر حقش امام خميني دارد. مدركش شهادت است و تجديدي و مردودي نيز دارد. معراج انسانهاست. مسجد ، معبد و مشهد است.
منزلگه انسانهايي است كه خدا را ساجدند . دلباختگان ، شيفتگان شهادت و عاشقان وصال ؛ آنان كه از غير خدا بريده و به حق پيوسته اند. دياري كه يادآورد تجديد تاريخ اسلام است. صداهايي رعدآسا در آن حكمفرماست كه انسان را به ياد وحي و نزول آيه از جانب الله مي اندازد. ديار مضلومان و مستمندان كه پابرهنگي عربهاي مظلومش با آن چهره آفتاب خورده و قلبهاي پاك ، انسان را به ياد عربهاي زمان محمد (ص) و علي (ع) مي اندازد. دياري كه نخلهايش مدينه را ماند و آبهايش دجله و فرات را ، وسعت زمينهايش و لوتي آن ، مخيله را در صحراي تمركز مي دند كه خونهايش در دشت نينوا و صحراي كربلا جاري است . رزمندگانش جنگجويان صدر اسلام را مانند كه در خاك و خون مي غلتند و پي در پي شعار لااله الا الله و الله اكبر سر مي دهند و به اين وسيله به ملحدان درس مي دهند: ايمان ، ايمان . دانشگاهي كه كنكورش ايثار ، كلاسش تقوا و درسش شهادت است.
مكان مقدسي كه انسان خود را مي شناسد و استعدادهاي خود را كشف مي كند. صحنه امتحانات الهي . دانشگاهي كه استادش حضرت ولي عصر (عج) و نايب وي خميني بت شكن و شاگردانش جان بركفان مخلص و ايثارگرند كه در راه خدا از بذل هيچ چيز ابايي ندارند. از خانه و خانواده، جان و مال ، دوست و رفيق گذشته اند و خالصانه به انجام وظيفه خود مشغولند و نتيجه اش قبولي در پيشگاه خداوند متعال است و ان هنگامي است كه به درجه شهادت- ه قلم و زبان از وصفش عاجز است – مي رسند.
تجلي بخش آرمانهاي قلبي رزمندگان؛ جايگاه آقا امام زمان (عج) ؛ مكان عارفان. دانشگاه بزرگ علم و ادب اسلامي . شهرنور و يدار مولا ؛ شهري كه حصار ندارد؛ شهري در بان ندارد. يك مكتب ، جوار الله. محلي كه انسان مي تواند به وجه الله تعالي نظر كند.
معبد بزرگ ، مكان مقدسي كه درآن رنگ و بوي دنيوي نيست و هر آنچه هست معنويت ، عشق و عرفان است. (محلي كه ) انسانها دريايي از معرفت اند. سلاح برمي دارند و شجاعانه مي رزمند و عاشقانه جان به جان آفرين تسليم مي دارند. دانشگاه عشق . جاي ذكر است. حركت كردن براي خداست. عرق ريختن ، ذكر خداست. حرفها صلوات است و نمازها با شور و شوق برگزار مي شود. جوانان ، جواني را فراموش كرده اند و خيليها پيران دل بريده از وابستگيهاي دنيا شده اند. دريايي از نر كه محبان خدا را در خود فرو مي گيرد . كارخانه آدم سازي . آيينه تمام نماي اسلام و انسان.
محلي كه معنويت ، ايمان ، خلوص، عشق ، صفا و ايثار در آنجاست . مدرسه عشق و شور ، معلمش امام خميني ، مديرش امام زمان (عج) ، كلاسش سنگر ، زنگ مدرسه اش رگبار مسلسل ، گلوله هايش آثار كفر ، شرك و نفاق را نابود مي كند . مكاني كه گويا خداشناسي تجربي در آن امكان پذيرتر است . دانشگاهي به رياست خدا به استاداني چون هابيل ، ابراهيم (ع) ، علي (ع) ، مهدي (عج) و نايب او رهبر كبير انقلاب امام خميني. كتاب آن قرآن و درسش جهاد و ايثار كه عصاره توحيد ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت است. فقط تعدادي به دانشگاه راه مي يابند و تعداد از اين دانشگاه قبولي مي گيرند. مدركي كه با خون نوشته مي شود ، مدرك شهادت و گيرنده آن شهيد است.
دانشگاه و تربيت گاه مردان واقعي . درياي بيكران عرفان و ايثار . دانشگاه اسلام است و انسان درش انسانيت ، ايثار و از خودگذشتگي را در مي يابد. دانشگاهي كه كنكورش اخلاص و درسش ايثار و مدركش شهادت است .
كلاسي كه درس ايمان ، اعتقاد ، استامت، شجاعت ، بردباري و خشم در برابر دشمن را به انسان مي اموزد . جايي كخ ياران حسين (ع) عاشقانه و با نيتي پاك جان خود را فداي "الله" و "قرآن" و "اسلام " مي كنند. جايي كه مردان حق از تمام وابستگيهاي دنيويي شم پوشي كرده اند؛ از زن ، فرزند، خانواده ، پدر و مادر دور شده اند تا به حق بپيوندند.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir