حيدر علي خان شيرازي

عنوان :
حيدر علي خان شيرازي
پس از آنکه وهابيها به کربلاي معلا لشکرکشي نموده و به قتل و غارت حرم حسيني پرداختند، فتح علي شاه قاجار يکي از معتمدين خود را که حاجي حيدر علي خان شيرازي نام داشت به سفارت مصر اعزام و منصوب نمود. در اين سفر شاه ايران نامه‏اي محبت آميز به ضميمه يک قبضه شمشير گوهر نشان خراساني به محمد علي پاشا که در آن روزگار فرمانرواي مصر بود فرستاد و از او درخواست نمود که وهابيها را گوشمالي دهد وگرنه خود از دو نيروي دريايي و خشکي براي سرکوبي وهابيها اقدام خواهد کرد.
چون سفير ايران به مصر وارد شد و فرمانرواي مصر نامه‏ي دربار ايران را خواند، بلا درنگ ابراهيم پاشا را به سرکوبي وهابيان مأمور کرد. سپاهيان پاشا ابتدا شهر «درعيه» را ويران کردند و سپس عبدالله بن مسعود امير وهابي را زير زنجير کشيده به استامبول، پايتخت دولت عثماني فرستادند. پادشاه عثماني نيز دستور قتل او را صادر نمود و سفير ايران از راه شام وارد شهر تبريز شد و آن گاه گزارشات خود را به عرض عباس ميرزا نايب السلطنه رسانيد.
اصطلاح تصادفی