طلب حج

نوع اصطلاح :
عنوان :
طلب حج
اللهم ارزقني الحج الذي افترضته علي من استطاع اليه سبيلا و اجعل لي فيه هاديا و اليه دليلا. و قرب لي بعد المسالک و اعني علي تأدية المناسک و حرم باحرامي علي النار جسدي و زد للسفر قوتي و جلدي.
و ارزقني رب الوقوف بين يديک و الافاضة اليک و اظفرني بالنجح بوافر الربح و اصدرني رب من موقف الحج الاکبر الي مزدلفة المشعر، و اجعلها زلفة الي رحمتک و طريقا الي جنتک، وقفني موقف المشعر الحرام و مقام وقوف الاحرام و اهلني لتأدية المناسک و نحر الهدي التوامک بدم يثج و اوداج تمج و اراقة الدماء المسفوحة و الهدايا المذبوحة و فري اوداجها علي ما امرت و التنفل بها کما و سمت.

بارالها حجي را که بر شخص مستطيع (با شرايط معينه) واجب گردانيده‏اي نصيب من فرما و در انجام آن برايم هدايت کننده‏اي و براي رفتن به سوي آن رهنمائي قرار ده، و راههاي دور را بر من نزديک گردان و بر اداي مناسک حج ياريم کن و با بستن احرام (که 24 چيز بر محرم حرام مي‏شود تو نيز) بدن مرا به آتش دوزخ حرام گردان و براي (تحمل مشقات) اين مسافرت نيرو و چابکي مرا زياد کن.
پروردگارا وقوف مرا در پيشگاه خود و برگشتن به سويت را برايم روزي فرما و مرا به سود سرشار (در نتيجه‏ي انجام مراسم حج) بر نجاح و رستگاري پيروز گردان و اي پروردگار من مرا از موقف حج اکبر به مزدلفه و مشعر برگردان و اين عمل را مايه‏ي تقرب من بجوار رحمت خويش و راهي بسوي بهشت خود قرار بده و مرا در موقف مشعر الحرام و مقام وقوف احرام توفيق وقوف ده و بانگ شادي مرا براي اداي مراسم حج و کشتن قرباني‏هاي فربه با خوني که مي‏جهد و رگهائي که لرزيده و خون مي‏فشاند و ريختن خونهاي ريختني و قربانيهاي سر بريده و بريدن رگهاي آنها بر طبق آنچه دستور داده‏اي و انجام زياده بر واجب با آنها آنگونه که نشان کرده‏اي بلند گردان.

و احضرني اللهم صلوة العيد راجيا للوعد خائفا من الوعيد حالقا شعر رأسي و مقصرا و مجتهدا في طاعتک مشمرا راميا للجمار بسبع بعد سبع من الاحجار.
و ادخلني اللهم عرصة بيتک و عقوتک و محل امنک و کعبتک و مساکينک و سوالک و محاويجک.
و جد علي اللهم بوافر الاجر من الانکفاء والنفر. و اختم اللهم مناسک حجي و انقضاء عجي بقبول منک لي و رأفة منک بي يا ارحم الراحمين.

بارالها مرا براي اقامه‏ي نماز عيد توفيق حضورم ده در حالي که به وعده‏ي تو اميدوار و از وعيد تو بيمناک و موي سر تراشيده و ناخن گرفته و در طاعت تو کوشا بوده و در کار جمار و انداختن هفت دانه پس از هفت دانه سنگريزه عامل باشم. و خدايا مرا به عرصه‏ي بيت خود و اطراف آن که محل امن تو و قرارگاه کعبه‏ي تو و پناهگاه بيچارگان و سائلين و نيازمندان است داخل فرما. و پاداش برگشتن و کوچ از مني را به مکه بر من فراوان بخش.
بار خدايا مناسک حج مرا و اعمال و آداب آن را خاتمه بخش و ضمن پذيرش و قبول آن به من رأفت و مهرباني فرما اي که مهربانترين مهرباناني.

پی نوشت:
[1] مهج الدعوات صفحه‏ي 265-259.
منبع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمپاني‏ ؛ مفید 1362ش.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir