درخواست رفتن به حج

نوع اصطلاح :
عنوان :
درخواست رفتن به حج
خدایا! حجی که بر هر که قدرت رفتن به آن را داشته باشد واجب گردانیده‏ای را روزی‏ام، نما، و در این سفر هدایتگر من بوده و راهنما به سوی آن باش، و دوری راه را برایم نزدیک گردان، و مرا بر انجام اعمال یاری فرما، و با احرامم بدنم را بر آتش حرام نما، و برای این سفر در توشه و نیرو و قدرتم افزایش عنایت کن، و پروردگارا ایستادن در پیشگاهت و آمدن به سوی خودت را روزی‏ام نما، و مرا به موفقیت پیروز نما، و سودهای ارزشمند به من هدیه کن.
پروردگارا! و از موقف حج مرا به سوی مشعر و مزدلفه حرکت ده، و آن را سبب نزدیکی به رحمتت و راهی به بهشت قرار ده، و مرا در موقف مشعر و عرفات مستقر دار، و مرا شایسته‏ی انجام اعمال و ذبح قربانی ارزشمند قرار ده، با خونی ریزان، و رگهای بریده شده، و ریختن خونهای آن، و قربانیهای سر بریده، و بریدن رگهایشان بنابر آنچه فرمان داده‏ای، و دادن قربانیهای بیشتر همانگونه که توصیف کرده‏ای.
خدایا! مرا برای نماز عید حاضر گردان، در حالیکه امید به وعده‏هایت داشته، و از تهدیداتت نگرانم، موهای سرم را تراشیده و تقصیر کرده باشم، و در فرمانبرداری‏ات تلاشم بسیارم را کرده باشم، و رمی جمرات را با چند بار انداختن هفت عدد سنگ انجام داده باشم.
خدایا! و مرا در خانه و حرمت وارد کن، و به محل امن و کعبه‏ات و جایگاه نیازمندان و خواستارانت، و میهمانان و حاجتمندانت داخل گردان، و خدایا در مقابل کوچ کردن و آمدنم بهره‏های فراوانی را به من عطا کن، و اعمال حجم و پایان زاری‏ام را با پذیرش از جانب تو و مهربانی‏ات بر من پایان بخش، ای آمرزنده ای بخشنده، ای مهربانترین مهربانان.

دعاؤه فی المناجاة بطلب الحج
اللهم ارزقنی الحج الذی افترضته [1] علی من استطاع الیه سبیلا، واجعل لی فیه هادیا و الیه دلیلا، و قرب لی بعد المسالک، و اعنی علی تأدیة المناسک، و حرم باحرامی علی النار جسدی، و زد للسفر فی زادی و قوتی و جلدی، وارزقنی رب الوقوف بین یدیک و الافاضة الیک، واظفرنی بالنجح، واحبنی بوافر الربح.
و اصدرنی رب من موقف الحج الاکبر الی مزدلفة المشعر، واجعلها زلفة الی رحمتک، و طریقا الی جنتک، و قفنی موقف المشعر الحرام و مقام وقوف [2] الاحرام، و اهلنی لتأدیة المناسک و نحر الهدی التوامک، بدم یثج، و اوداج یمج، و اراقة الدماء المسفوحة، و الهدایا المذبوحة، و فری اوداجها علی ما امرت، و التنفل بها کما رسمت [3] .
و احضرنی اللهم صلاة العید راجیا للوعد، خائفا من الوعید، حالقا شعر رأسی و مقصرا، و مجتهدا فی طاعتک مشمرا، رامیا للجمار بسبع بعد سبع من الأحجار.
و ادخلنی اللهم عرصة بیتک و عقوتک، و اولجنی محل امنک و کعبتک، و مساکینک [4] و سؤالک، و وفدک و محاویجک، و جد علی اللهم بوافر الأجر من الانکفاء و النفر، واختم لی مناسک حجی وانقضاء عجی، بقبول منک لی و رأفة منک بی، یا غفور یا رحیم، یا ارحم الراحمین.

پی نوشت ها:
[1] فرضته (خ ل).
[2] وفود (خ ل).
[3] وسمت (خ ل).
[4] مشاکیک (خ ل).

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول 1381.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir