دعای تعقیب نماز عصر

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای تعقیب نماز عصر
انا انزلناه فی لیلة القدر - ده بار.

دعاؤه فی تعقیب صلاة العصر
انا انزلناه فی لیلة القدر - عشر مرات.

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول 1381.
اصطلاح تصادفی