دعا برای در امان ماندن از شر شیطان‏

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعا برای در امان ماندن از شر شیطان‏
از جمله دعاهای ارزنده امام علیه‏السلام این دعای شریف است که هر گاه نام شیطان برده می‏شد، از عداوت و مکر او بدین وسیله به خدا پناه می‏برد: «اللهم انا نعوذ بک من نزعات الشیطان الرجیم و کیده و مکائده، و من الثقة بامانیه و مواعیده و غروره و مصائده و ان یطمع نفسه فی اضلالنا عن طاعتک و امتهاننا بمعصیتک، او ان یحسن عندنا ما حسن لنا او ان یثقل علینا ما کره الینا اللهم اخساه عنا بعبادتک، و اکبته بدؤوبنا فی محبتک و اجعل بیننا و بینه سترا لا یهتکه و ردما مصمتا لا یفتقه اللهم صل علی محمد و آله و اشغله عنا ببعض اعدائک و اعصمنا منه بحسن رعایتک و اکفنا ختره و ولنا ظهره و اقطع عنا اثره اللهم صل علی محمد و آله و امتعنا من الهدی بمثل ضلالته و زودنا من التقوی ضد غوایته و اسلک بنا من التقی خلاف سبیله من الردی اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا و لا توطنن له فیما لدینا منزلا اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه و اذا عرفتناه فقناه و بصرنا ما نکایده به و الهمنا ما نعده و ایقظنا عن سنة الغفلة بالرکون الیه و احسن بتوفیقک عوننا علیه اللهم و أشرب قلوبنا انکار عمله و الطف لنا فی نقض حیله اللهم صل علی محمد و آله و حول سلطانه عنا و اقطع رجآءه منا و ادرأه عن الولوع بنا.
«خداوندا ما از وسوسه‏ها و کید و مکرهای شیطان رجیم و از اعتماد به وعده‏های دروغ و فریبها و وسوسه‏های فریبنده او، به درگاه تو پناه می‏بریم؛ مبادا که بر ما طمع ببندد و از طاعت و بندگی تو ما را بازدارد و با نافرمانی تو ما را به ذلت و خواری بکشد و کارهای زشت و ناپسند را در نظر ما خوب جلوه دهد و یا آن که کارهای شایسته و اعمال صالحی را که مورد پسند تو هستند در نظر ما بسیار سنگین و طاقت فرسا جلوه دهد، خداوندا ما را به عبادت و بندگی خودت از جاذبه‏های وسوسه شیطان بازدار؛ و با حسن رعایت خود ما را از شر او حفظ کن، بین ما و او پرده محکمی بیفکن و در بین ما و او سد محکمی بنا کن که نتواند آن پرده را پاره کند و آن سد را بشکند. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و شیطان را با سرگرم ساختن به فریب دشمنانت از ما دور نگهدار و ما را به حسن رعایت خود از شر او بازدار و از کینه‏های او حفظ کن و او را پشت سر ما قرار بده و او را موفق به ردیابی ما مگردان، خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت بفرست و ما را به هر اندازه که شیطان در گمراهی و ضلالت است، از هدایت خود همان قدر بهره‏مند فرما و از توشه تقوایمان در برابر گمراه سازیهای او برخوردارمان گردان، و ما را به راهی هدایت کن که ضد راه شیطان باشد. خداوندا دلهای ما را محل ورود شیطان قرار مده و اجازه مده تا در دلهای ما برای خود منزل بگیرد و آن جا را برای خود وطن قرار دهد، خداوندا تو چشم و گوش ما را باز کن تا کارهای باطلی را که به ما تلقین می‏کند بشناسیم و چون به لطف خود ما را با آنها آشنا کردی، از توجه بدانها نیز بازدار، و چشمان ما را باز کن تا حیله‏های شیطان را ببینیم و در چاه فریب او نیفتیم، و آنچه برای رفع خطر شیطان لازم است به ما الهام کن و ما را از خواب غفلت اعتماد به او، بیدار ساز و ما را با حسن توفیقت در مخالفت با او کمک کن. خداوندا دلهای ما را با انکار کارهای شیطان سیراب کن و در خراب کردن بنیان مکر او به لطف خودت یاری کن خداوندا بر محمد و آلش درود و رحمت بفرست و به قدرت نامتناهی خود ما را از تسلط شیطان بازدار و امید و طمع او را از فریب دادن ما قطع کن.» براستی هر خصلتی از خصلتهای ناپسند و هر فکر باطلی که انسان را از راه راست بازدارد و گناهان را در نظر او جلوه دهد و به جرایم و گناهان تشویق کند و بر بدی و دشمنی وا دارد، به یقین از الهامات و القاءآت شیطان رجیم است، زیرا که او نخستین دشمن انسان است که او را از انسانیت بیرون کرده و در سطح مهلکی از انحطاط و بیچارگی می‏اندازد. امام علیه‏السلام در این فقرات از دعا درخواست کرده تا خداوند او را از کید و مکرهای شیطان نجات دهد و از اعتماد به خواستها و وعده‏ها و فریبها و دروغها و وسوسه‏هایش که باعث گمراهی مردم و انداختن در مهالک و دور ساختن ایشان از الطاف الهی و رحمت او می‏گردد نگهدارد. اینک به بقیه این دعای شریف گوش فرامی‏دهم: اللهم صل علی محمد و آله و اجعل آباءنا و امهاتنا و اولادنا و اهالینا و ذوی ارحامنا و قراباتنا و جیراننا من المؤمنین و المؤمنات منه فی حرز حارز و حصن حافظ و کهف مانع و البسهم منه جننا واقیة و اعطهم علیه اسلحة ماضیة اللهم و اعمم بذلک من شهد لک بالربوبیة و اخلص لک بالوحدانیة و عاداه لک بحقیقة العبودیة و استظهر بک علیه فی معرفة العلوم الربانیة. اللهم احلل ما عقد و افتق ما رتق و افسخ ما دبر و ثبطه اذا عزم و انقض ما ابرم اللهم و اهزم جنده و ابطل کیده و اهدم کهفه و ارغم انفه اللهم اجعلنا فی نظم اعدائه و اعزلنا عن عداد اولیائه لا نطیع له اذا استهوانا و لا نستجیب له اذا دعانا نامر بمناواته من اطاع امرنا و نعظ عن متابعته من اتبع زجرنا اللهم صل علی محمد و آله خاتم النبیین و سید المرسلین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اعذنا و اهالینا و اخواننا و جمیع المؤمنین و المؤمنات مما استعذنا منه و اجرنا ما استجرنا بک من خوفه و اسمع لنا ما دعونا به و اعطنا ما اغفلناه و احفظ لنا ما نسیناه و صیرنا بذلک فی درجات الصالحین و مراتب المؤمنین آمین رب العالمین.» [1] . «خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و پدران، مادران، فرزندان و اهل خانواده و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما را از مردان و زنان با ایمان، همه را با قرار دادن در حصار محکم و دژ استوار و پناهگاه دائم رحمت خود، از شر شیطان محفوظ بدار و بر تن آنان زره‏های نگهدارنده از شر شیطان بپوشان و به دست ایشان سپرهای محکمی از ایمان مرحمت کن و در برابر سپاه جرار شیطان آنها را با سلاح ایمان مجهز کن. خداوندا این دعاهای مرا درباره همه کسانی که به ربوبیت تو معتقدند و با اخلاص کامل به یکتایی تو شهادت می‏دهند و از روی حقیقت بندگی، شیطان را دشمن خود می‏دانند، اجابت فرما و نیز درباره هر کسی که به واسطه اشراقات علوم ربانی از تو در مبارزه با شیطان یاری می‏طلبد، بپذیر.
خداوندا هر دری را که شیطان به روی ما می‏بندد به لطف خود بر ما بگشای و هر روزنه‏ای که به روی ما باز می‏کند، آن را ببند و هر تدبیری که درباره ما می‏اندیشد به لطف خود بر هم زن، و هر تصمیمی که می‏گیرد از بین ببر. خداوندا لشکر شیطان را مغلوب کن و تمام مکرها و سنگرهای او را ویران کن و دماغش را به خاک بمال. خداوندا ما را در برابر سپاه منظم شیطان غالب گردان و جزو لشکر شیطان و دوستدارانش قرار مده تا به هنگام فریبکاری و دعوت به گمراهی از او اطاعت نکنیم و در وقت دعوت به باطل، دعوتش را نپذیریم و بتوانیم دیگران را به مخالفت با شیطان امر کنیم و هر که از ما پیروی کند، او را با موعظه و اندرز از پیروی شیطان دلسرد نماییم. خداوندا بر محمد خاتم پیغمبران و سرور رسولانت و بر اولاد و اهل بیت پاک و پاکیزه‏اش درود و رحمت فرست، ما و خاندان، برادران و تمام اهل ایمان از مرد و زن را در شمار کسانی قرار ده که از شر شیطان به تو پناه آورده و در وقت بیم از اغوای او به تو، پناهنده‏ایم. خداوندا این دعاهای ما را اجابت فرما و آنچه را که غفلت کردیم و نگفتیم به ما عطا کن و هر چه را که ما فراموش کردیم تو برای ما پاس دار و بدین وسیله ما را در درجات صالحان و در مراتب مؤمنان قرار ده، دعای ما را به درگاهت قبول کن ای پروردگار جهانیان...»
امام علیه‏السلام از آفریدگار بزرگ درخواست کرده تا بر اولاد، خویشان و بستگان و همسایگان آن حضرت احسان کند و به لطف خودش از حیله‏های شیطان رجیم بازدارد. و در حصار محکم و دژ استواری در برابر فریبهای شیطانی و آفات و شرور او نگهدارد، و همچنین برای کسانی که اقرار به ربوبیت خدا و شهادت به وحدانیت او دارند از پیروان تمام ملل و ادیان از پیشگاه خدا تقاضا کرده است تا از شر شیطان رجیم نجات دهد و از اعتماد و اطمینان به او نگهدارد، و سپس از درگاه خدای متعال خواسته است تا تصمیمان شیطان را نقش بر آب کند و بنیان مکر او را ویران سازد و سپاهیان او را درهم شکند و مکر و فریب او را باطل گرداند و مؤمنان را پناه دهد و از چنگ این دشمن فریبکار ناپاک برهاند.

پی نوشت ها:
[1] صحیفه سجادیه: دعای هفدهم.

منبع: تحلیلی از زندگانی امام سجاد (جلد 2)؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی؛ کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام 1372.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir