دعای حضرت هادی پس از نماز صبح‏

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای حضرت هادی پس از نماز صبح‏
امام هادی پس از نماز صبح نمی‏خوابید و به تعقیبات از جمله خواندن دعای ذیل مشغول می‏شد: «یا کبیر کل کبیر، یا من لا شریک له و لا وزیر، یا خالق الشمس و القمر المنیر، یا عصمة الخائف المستجیر، یا مطلق المکبل الأسیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العظم الکسیر، یا راحم الشیخ الکبیر، یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا شافی الصدور، یا جاعل الظل و الحرور، یا عالما بذات الصدور، یا منزل الکتاب و النور، و الفرقان العظیم و الزبور، یا من تسبح له الملائکة بالابکار و السحور، یا دائم الشبات، یا مخرج النبات بالغدو و الآصال، یا محیی الأموات، یا منشی‏ء العظام الدارسات، یا سامع الصوت، یا سابق الفوت، یا کاسی العظام البالیة بعد الموت، یا من لا یشغله شغل عن شغل، یا من لا یتغیر من حال الی حال، یا من لا یحتاج الی تجشم حرکة و لا انتقال، یا من لا یمنعه شأن عن شأن، یا من یرد بالصدقة و الدعاء من اعنان السماء ماحتم و أبرم من سوء القضاء، یا من لا یحیط به موضع و مکان، یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الأشیاء، یا من یمسک الرمق من المرض العمیق بما قل من الغذاء. یا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من الداء، یا من اذا وعد وفی، و اذا توعد عفا، یا من یملک حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین، یا عظیم الخطر، یا کریم الظفر، یا من له وجه لا یبلی، یا من له ملک لا یفنی، یا من له نور لا یطفی، یا من فوق کل شی‏ء عرشه، یا من فی البر و البحر سلطانه، یا من فی جهنم سخطه، یا من فی الجنة رحمته، یا من مواعیده صادقة، یا من ایادیه فاضلة، یا من رحمته واسعة، یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوة المضطرین، یا من بالمنظر الأعلی، و خلقه بالمنظر الأدنی، یا رب الأرواح الفانیة، یا رب الأجساد البالیة، یا ابصر الناظرین، یا اسمع السامعین، یا أسرع الحاسبین، یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین، یا وهاب العطایا، یا مطلق الأساری، یا رب العزة، یا اهل التقوی و اهل المغفرة، یا من لا یدرک أمده، یا من لا یحصی عدده، یا من لا ینقطع مدده، اشهد و الشهادة لی رفعة و عدة، و هی منی سمع و طاعة، و بها ارجو النجاة یوم الحسرة و الندامة، انک انت الله لا اله الا أنت وحدک لا شریک له، و ان محمدا عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله، و انه قد بلغ عنک و أدی ما کان واجبا علیه لک، و انک تخلق دائما و ترزق، و تعطی و تمنع، و ترفع و تضع و تغنی و تفقر و تخذل و تنصر، و تعفو و ترحم، و تصفح و تتجاوز عما تعلم، و لا تظلم، و انک تقبض و تبسط، و تمحو و تثبت، و تبدأ و تعید، و تحیی و تمیت، و انت حی لا تموت، فصل علی محمد و آل محمد، و اهدنی من عندک، و افض علی من فضلک، و انشر علی من رحمتک، و انزل علی من برکاتک، فطالما عودتنی بالحسن الجمیل، و اعطیتنی الکثیر الجزیل، و سترت علی القبیح.
اللهم فصل علی محمد و آل محمد و عجل فرجی، و اقلنی عثرتی، و ارحم غربتی، و ارددنی الی افضل عادتک عندی، و استقبل بی صحة من سقمی، و سعة من عدتی، و سلامة شاملة فی بدنی، و بصیرة فی دینی، و اعنی علی استغفارک و استقالتک قبل ان یفنی الأجل، و ینقطع الأمل، و اعنی علی الموت و کربته، و علی القبر و وحشته، و علی المیزان و خفته، و علی الصراط و زلته، و علی یوم القیامة و روعته، و اسألک نجاة العمل قبل انقطاع الاجل، و قوة فی سمعی و بصری و استعمالا لصالح ما علمتنی و فهمتنی انک انت الرب الجلیل، و أنا العبد الذلیل و شتان ما بیننا، یا حنان، یا منان، یا ذاالجلال و الاکرام، صل علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین..». [1] . «ای بزرگ هر بزرگ، ای که او را شریک و وزیری نیست. ای آفریننده‏ی خورشید و ماه پرتوافکن، ای پناهگاه ترسنده‏ی پناه‏جو. ای رهاکننده‏ی اسیر در بند، ای روزی‏ده طفل کوچک، ای درمانگر استخوان شکسته، ای مهربان به پیر بزرگ، ای روشنی روشنی، ای گرداننده‏ی امور، ای برانگیزاننده‏ی مردگان، ای شفادهندی سینه‏ها و دلها.
ای آفرینندی سایه و روشنایی، ای آگاه به درون دلها، ای نازل‏کننده‏ی کتاب و نور و فرقان بزرگ و زبور، ای آن که ملائکه او را سحرگاهان و بامدادان تسبیح می‏کنند، ای همیشه استوار، ای برآورنده‏ی گیاهان در چاشتگاه و شامگاه، ای زنده‏کننده‏ی مردگان، ای بازآفریننده‏ی استخوان‏های پوسیده، ای شنونده‏ی هر بانگ، ای پیشی‏گیرنده بر هر فوت‏شونده، ای پوشاننده‏ی استخوان‏های فرسوده پس از مرگ، ای که او را کاری از کاری بازنمی‏دارد، ای که از حالی به حالی دگرگون نمی‏شود.
ای آن که نیاز به دشواری جابجایی ندارد، ای آن که امری او را مانع امر دیگری نمی‏شود، ای آن که با صدقه و دعا قضای حتمی را از اوج آسمان برمی‏گرداند، ای آن که او را مکان و جایی دربر نمی‏گیرد، ای آن که درمان را در هر چه بخواهد قرار می‏دهد، ای آن که توشه و توان بیمار سخت کم‏خوراک را همچنان حفظ می‏کند، ای آن که با اندک دارویی بیماری ریشه‏دار را از بین می‏برد، ای آن که اگر وعده داد وفا می‏کند و اگر تهدید به عذاب کرد می‏بخشد،ای آنکه حوایج پرستندگان و خواستاران را در اختیار دارد.
ای پیروز بزرگوار، ای آنکه فنا به ساحتش راه ندارد، ای آن که مملکتش پایدار است، ای آن که پرتو نورش کاستی نپذیرد، ای آن که عرش قدرتش فراتر از همه چیز است، ای آن که سلطنت و قدرتش دشت و دریا را درنوردیده است، ای آن که خشم و غضب او در جهنم متجلی شده است، ای آن که در بهشت رحمت اوست، ای آن که وعده‏هایش راست است، ای آن که نعمت‏هایش والا است، ای آن که رحمتش واسعه است، ای فریادرس درماندگان، ای پاسخگوی درخواست بیچارگان، ای آن که در منظر و نگرش والا است و خلقش در منظر پایین، ای پروردگار ارواح نیست‏شونده، ای پروردگار اجسام پوشیده، ای بیننده‏ترین بینایان، ای شنونده‏ترین شنوایان، ای سریعترین حساب‏رسان، ای حکیم‏ترین حکمروایان، ای مهربان‏ترین مهربانان، ای بخشنده‏ی عطایا، ای رهاننده‏ی اسیران، ای پروردگار عزت، ای اهل تقوا و آموزش. ای آن که پایانش به دست نیاید، ای آن که نعمتش به شمار نیاید، ای آن که یاری‏اش قطع نشود، شهادت می‏دهم در حالی که شهادت برایم رفعت و توشه است و از من نشانه شنوایی و اطاعت است و بدان وسیله روز پشیمانی و حسرت رستگاری جویم. بدرستی تو خدایی یگانه و تو را شریک نیست و هیچ خدایی جز تو نیست، شهادت می‏دهم که محمد بنده و رسول تو است، صلوات تو بر او باد. گواهی می‏دهم که پیامبرت آنچه را که بر او واجب کردی انجام داد و ادای وظیفه نمود و تو پیوسته می‏آفرینی و روزی می‏دهی و عطا می‏کنی و بازمی‏داری و برمی‏گیری و فرومی‏گذاری و بی‏نیاز می‏گردانی و تهیدست می‏کنی و یاری می‏دهی و خوار می‏گردانی و می‏بخشی و می‏آمرزی و از آنچه می‏دانی درمی‏گذری و ستم نمی‏کنی و قبض و بسط به دست توست و ثبت می‏کنی و محو می‏گردانی. می‏آفرینی و بازمی‏گردانی و زنده می‏کنی و می‏میرانی و خود همیشه زنده‏ای و مرگ را بر تو چیرگی نیست. پس بر محمد و آل‏محمد درود فرست و مرا هدایت کن و فضل و مرحمت خود را بر من فروریز و مهربانیت را بر من بگستران و برکات خود را بر من فرود آور که مرا با حسنات نیکویت مأنوس ساخته‏ای و مرا با عطایای گرانقدرت بی‏نیاز کرده‏ای و زشتی مرا پنهان نموده‏ای. پروردگارا! بر محمد و آل‏محمد درود فرست و فرج و گشایشم را نزدیک گردان، از لغزشم درگذر، بر غربتم رحمی کن، و مرا به بهترین عادتهایت نزد من بازگردان، سلامتی‏ام را جایگزین بیماری نما و زندگیم را فراخی ده و صحت کامل بدنی نصیبم کن، بصیرتی در دینم عطا نما قبل از آن که اجلم فرارسد و امیدم قطع گردد به من کمک کن تا از گناهانم استغفار کنم. بر مرگ و سختی آن و وحشت قبر و سبکی میزان و لغزش از صراط و ترس و هراس روز قیامت مرا یاری کن. پروردگارا! قبل از فرارسیدن اجل از تو عملی نجات‏بخش و نیرویی در چشم و گوش خواهانم، مرا موفق گردان تا از آنچه به من آموخته‏ای برای مصالح خود استفاده کنم بدرستی تویی پروردگار بزرگ و منم بنده‏خوار و چه بسیار میان ما فاصله است، ای مهربان، ای صاحب جلال و کرامت، بر محمد و آل اطهارش درود فرست...».
در دعاهای امامان شیعه - علیهم‏السلام - صفحات درخشانی از عرفان و توحید به چشم می‏خورد که انسان را به ایمان و حفظ خود از پلیدی و سقوط در گرداب‏های گمراهی فرامی‏خواند.
این دعا کمال معرفت حضرت هادی نسبت به پروردگار و اخلاص نسبت به او را نشان می‏دهد. در این دعا امام آنچنان که شایسته ذات ربوبی است با خداوند نیایش می‏کند و او را می‏ستاید و تمامی کارها را به او ارجاع می‏دهد و اراده‏ی او را بالاتر از همه اراده‏ها می‏شناسد و این نهایت یقین و توکل به خداوند است.
پی نوشت ها:
[1] المصباح، البحار.

منبع: زندگانی امام علی الهادی؛ باقر شریف قریشی مترجم: سید حسن اسلامی؛ دفتر انتشارات اسلامی.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir