دعای در حال قنوت

نوع اصطلاح :
عنوان :
دعای در حال قنوت
ای آن که در پروردگاری، یگانه بوده و در یگانگی یکتاست، ای آن که روز با نام او روشن، و انوار به او نورانی شده‏اند، و به امر او نیمه‏های شب تاریک گردیده، و به باران او سیل‏ها جاری شده است.
ای آن که بیچارگان او را خواندند و اجابت کرد، و بیمناکان به او پناه بردند و ایمنی‏شان بخشید، و فرمانبرداران بندگی او را کردند و سپاس گزاردند، و سپاسگزاران او را ستودند و آنان را پاداش داد، مقامت چه برتر و فرمانروائیت چه والا و حکمهایت چه نافذ است.
تو آفریدگاری بدون آن که به رنج افتی، و حکم کننده‏ای بدون آن که ظلم نمائی، حجتت رسا و عذابت درهم کوبنده است.
و به تو چنگ زده، و از وسوسه‏های کینه‏ورزان و کمینگاه‏های کافران به تو پناهنده می‏گردم، آنان که در نامهایت خدشه روا داشتند، و کمینگاه‏هایی را برای آزار رساندن به دوستانت ایجاد نمودند، و بر کشتن پیامبران و برگزیدگانت یاری کردند، و با افشای اسرار تو تصمیم به خاموشی نورت گرفتند، و به خاطر روی گردانی از تو در برابر تو و پیامبر و مؤمنان دوستان دیگری را برگزیدند و به جای تو طاغوت‏ها و رهبران ستمگر خود را پرستش نمودند.
پس بر دوستانت به نعمت‏های بزرگت منت گذارده، و به عطاهای کریمانه‏ات بر آنان بخشش نمودی، و آنها را به پاداش نیکویت کامل نمودی، برای محافظت آنان در مقابل دشمنان پیامبران و رهزنان راه هدایت، و وعده‏هایت به اجابت دعاها در مورد ایشان تحقق یافته، و قلب‏های زاری و تضرع به سبب گره‏هایی برای تو خاضع شده است.
خدایا! به نامت که آسمان‏ها و زمین در مقابل آن خاشع گردیده، و بدان اشیاء مرده را زنده و تمام زندگان را می‏میرانی، و پراکندگان را با آن گردآوری و هر اجتماعی را پراکنده و موجودات را بدان پایان می‏بخشی، و بدان نشانه‏های بزرگ را نمایان ساخته و توبه‏ی توبه‏کنندگان را می‏پذیری، و عمل زیانکاران را تباه نموده، و اعمالشان را همچون پشم زده شده پراکنده کرده، و به شدت نابودشان می‏سازی، از تو می‏خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهی که پذیرای دین گردیدند و تصدیق نمودند، و از آنان خواسته شد سخن گویند و سخن گفتند، در حالی که ایمن بوده و سلامتی یافته‏اند.
خدایا! برای آنان از تو توفیق هدایت یافتگان، و اعمال به یقین رسیدگان، و پند توبه کنندگان، و تصمیم بردباران، و تقوای پرهیزکاران، و پوشاندن راستگویان را خواستارم، تا آن که خدایا از تو به گونه‏ای بترسند که ایشان را از نافرمانی بازدارد، و فرمانبرداریت را نمایند تا بزرگواریت شامل حالشان شود، و به جهت ترس از تو در راهت و برای تو پندپذیر باشند، و به جهت دوستی با تو صادقانه توبه نمایند، و تو در مقابل، محبتی که برای توبه کنندگان مقرر داشتی را به آنان بدهی، و به جهت گمان نیکویشان به تو در کارهایشان بر تو توکل نمایند، و به جهت اعتماد بر تو امورشان را به تو واگذارند.
خدایا! فرمانبرداریت جز با توفیقت حاصل نمی‏گردد، و مرتبه‏ای از مراتب نیکی جز به عنایتت میسر نیست، خدایا ای صاحب روز جزا، دانای به پنهانیهای قلب‏های جهانیان، زمین را از نجاست مشرکان پاک گردان، و زبان دروغگویان را از طرح تهمت بر پیامبرت لال نما.
خدایا! ستمگران را نابود، و دروغگویان را از جا برکن، و تهمت زنندگانی که چون آیات الهی برایشان خوانده می‏شود گویند افسانه‏های پیشینیان است را هلاک نما، وعده‏ات را در مورد من تحقق بخش، به درستی که تو خلف وعده نمی‏کنی، و در گشایش هر خواستار اراده کننده‏ای تعجیل فرما، به درستی که تو در کمین بندگان هستی.
و به تو پناه می‏برم از هر خطای پوشیده شده، و هر قلبی که در شناختت بازداشته شده، و از هر جانی که در مقابل مشکلات به تو کافر گردد، و از توصیفگر عدالتی که عملش برخلاف آن است، و از جستجوگر حقیقتی که صفت و ویژگی‏های حق در او نیست، و از طالب گناهی که از انجام گناه بازگشته، و از چهره‏ای که از پیاپی بودن نعمت‏ها بر او دلگیر گردیده، و از تمامی این‏ها به تو پناه می‏برم، و از نظائر آنها و همانندها و شبیه‏ها و گونه‏های دیگر آنها، بدرستی که تو دانا و حکیمی.

دعاؤه فی حال القنوت‏
یا من تفرد بالربوبیة، و توحد بالوحدانیة، یا من اضاء باسمه النهار، و اشرقت به الأنوار، و اظلم بامره حندس اللیل، و هطل بغیثه وابل السیل.
یا من دعاه المضطرون فاجابهم، و لجأ الیه الخائفون فامنهم، و عبده الطائعون فشکرهم، و حمده الشاکرون فاثابهم، ما اجل شانک، و اعلی سلطانک، و انفذ احکامک.
انت الخالق بغیر تکلف، و القاضی بغیر تحیف، حجتک البالغة، و کلمتک الدامغة.
بک اعتصمت و تعوذت من نفثات العندة و رصدات الملحدة، الذین الحدوا فی اسماءک، و رصدوا بالمکاره لاولیاءک، و اعانوا علی قتل انبیائک و اصفیاءک، و قصدوا لاطفاء نورک باذاعة سرک، و کذبوا رسلک، و صدوا عن ایاتک، و اتخذوا من دونک و دون رسولک و دون المؤمنین ولیجة رغبة عنک، و عبدوا طواغیتهم و جوابیتهم بدلا منک.
فمننت علی اولیائک بعظیم نعمائک، و جدت علیهم بکریم الائک، و اتممت لهم ما اولیتهم بحسن جزائک، حفظا لهم من معاندة الرسل و ضلال السبل، و صدقت لهم بالعهود السنة الاجابة، و خشعت لک بالعقود قلوب الانابة.
اسألک اللهم باسمک الذی خشعت له السماوات و الأرض، و احییت به موات الأشیاء، و امت به جمیع الأحیاء، و جمعت به کل متفرق، و فرقت به کل مجتمع، و اتممت به الکلمات، و اریت به کبری الایات، و تبت به علی التوابین، و اخسرت به عمل المفسدین، فجعلت عملهم هباء منثورا، و تبرتهم تتبیرا، ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تجعل شیعتی من الذین حملوا فصدقوا، و استنطقوا فنطقوا، امنین مأمونین.
اللهم انی اسألک لهم توفیق اهل الهدی، و اعمال اهل الیقین، و مناصحة اهل التوبة، و عزم اهل الصبر، و تقیة اهل الورع، و کتمان الصدیقین، حتی یخافوک اللهم مخافة تحجزهم عن معاصیک، و حتی یعملوا بطاعتک لینالوا کرامتک، و حتی یناصحوا لک و فیک خوفا منک، و حتی یخلصوا لک النصیحة فی التوبة حبا لک، فتوجب لهم محبتک التی اوجبتها للتوابین، و حتی یتوکلوا علیک فی امورهم کلها حسن ظن بک، و حتی یفوضوا الیک امورهم ثقة بک.
اللهم لا تنال طاعتک الا بتوفیقک، و لا تنال درجة من درجات الخیر الا بک، اللهم یا مالک یوم الدین، العالم بخفایا صدور العالمین، طهر الأرض من نجس اهل الشرک، و اخرس الخراصین عن تقولهم علی رسولک الافک.
اللهم اقصم الجبارین، و ابر المفترین، و ابد الأفاکین الذین اذا تتلی علیهم ایات الرحمان قالوا اساطیر الأولین، و انجز لی وعدک انک لا تخلف المیعاد، و عجل فرج کل طالب مرتاد انک لبالمرصاد للعباد.
و اعوذ بک من کل لبس ملبوس، و من کل قلب عن معرفتک محبوس، و من کل نفس تکفر اذا اصابها بؤس، و من واصف عدل عمله عن العدل معکوس، و من طالب للحق و هو عن صفات الحق منکوس، و من مکتسب اثم باثمه مرکوس، و من وجه تتابع النعم علیه عبوس، اعوذ بک من ذلک کله، و من نظیره و اشکاله و اشباهه و امثاله، انک علیم حکیم.

منبع: صحیفه امام هادی؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول 1381.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir