رياضت جسمي

نوع اصطلاح :
عنوان :
رياضت جسمي
هر كس بنا به وضعيتي كه داشت تلاش مي كرد با كار كشيدن از جسم خويش ،خود را رها نكند تا بتواند در موقع موعود جان و روان خود را در خدمت مقاصد الهي به كار گيرد، يكي با خواندن نمازهاي مكررو روزۀ قضا و مستحب گرفتن هاي سخت و صاقت فرسا، يكي با گرسنگي و تشنگي دادن به خود، يكي با سينه خيز رفتن و كشيدن بدن روي خار و خاشاك و زمين سوخته و تفتيدۀ جنوب يا يخ بندان غرب، يكي با پياده و پابرهنه رفتن از محلي به محل ديگر و ذكر گفتن در فصل گرماي جنوب آن هم درست سر ظهر و ديگري با روزي چند بار شنا رفتن روي دست يا نشستن و برخاستن و يكي با كوهپيمايي هاي داوطلبانه، خلاصه همه سعي داشتند آمادگي خود را براي مقابله با دشمن خارجي و متقاعد كردن و زمين گير كردن نفس اماره و دشمن داخلي خود حفظ كنند افرادي بودند كه در خلوت خود را با چوب مي زدند و نفس خود را توبيخ مي كردند يا لباسشان را رو به روي خودشان قرار مي دادند و خودشان را در آن لباس فرض مي گرفتند و بر خود موعظه مي كردند.
بعضي براي تهجد و به وقت برخاستن و اقامۀ نماز صبح زير پتو و بستر خود چند قطعه سنگ كوچك قرار مي دادند تا به خواب عميق فرو نروند مبارزه با نفس به روش پشت كردن به راحت رفاه و به رنج و زحمت انداختن تن با قطع جيره و مستمري او، يعني حذف حد متعارف خواب و خوراك و خلوت و استراحت در عقبه و غير منطقه، جزو بديهي ترين و عمومي ترين تلاش ها براي خودسازي و از آداب و اخلاق جبهه بود، دراين نمونه هاي رفتاري:
به ياد رنج گور و عذاب هم سنگر سر به بالين خاك نهادن و تن روي سنگ و كلوخهاي ريز و درشت تا صبح غلتاندن و به خواب نرفتن.
تقبلِ ساختن سنگر انفرادي و با همۀ سنگيني وزن و درشتي هيكل درون آن رفتن، كه عذاب اليم بود و چيزي از فشار قبر كم نداشت. اين، روش كساني بود كه با شركت در عمليات و خطر كردن به فوز شهادت نمي رسيدند، با اين كه خواب اين توفيق را هم ديده بودند، مثل بعضي از نيروها در عمليات والفجر10 در آني حال ترديدي برايشان باقي نمي ماند كه لابد يك جاي كار مي لنگد و چه ناله هاي جانسوز و جگر خراشي كه از دل نمي كشيدند و به درگاه صاحبشان التجا نمي بردند.
انباشتن كوله پشتي از سنگ به بهانۀ آمادگي رزمي و در واقع ،تسمه از گردۀ خود كشيدن در تنبيه بدن و گوش مالي جسمي براي فرموده هاي ناكرده و آنچه بين خودشان و خدا بود نيز داوطلب حمل وسايل ديگران شدن در راه پيمايي هايي كه بعضي بار خودشان را زوركي مي كشند و نظير اينها چون شست و شوي لباس و ظروف واكس زدن كفش برادران در خفا و دور از چشم ايشان كه ذكر آن گذشت و نخوردن شام در شب و نظير آن پيمان هاي جمعي و بين الاثنيني چون عهد كردن برادر پا به سن و معتاد به سيگار با برادري ديگر مبني بر ترك دخانيات تا مرگ و سرنگوني صدام، كه همين امر ولو با تحمل فشارهاي اوليه، منجر به باز يافتن صحت و سلامت مي شد رياضتهاي منحصر به افرادي خاص كه با جرح و صدمه و ويراني تن همراه بود، چون پاك كردن نقوش و خطوط و تصاوير خال كوبي شده روي اعضا و جوارح با مراجعه به بهداري مقر، در نهايت هم كه آرزو مي كردند وقتي به خاك و خون مي غلتند از تار و پودشان روي زمين هيچ نماند تا كسي از اين عيب پوشيده برنگيرد.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir