سبقت در شهادت

نوع اصطلاح :
عنوان :
سبقت در شهادت
دير مي جنبيدي جا مانده بودي . تا مي آمدي ببيني چه شده همه چيز تمام شده و آب ها از آسياب افتاده بود. آن قدر عاشق و ديوانه و داغ ديده بود كه نوبت به تو نمي رسيد. بچه هايي كه در هر نقطه از منطقه گلي گم كرده ودرهرناحيه از جمعشان پرنده اي پريده و غمي جانكاه به جانشان افتاده بود. همين ها بودندكه وقتي گردان باميدان هاي مين و پيش بيني نشده اي روبه رو مي شد و فرمانده در مي ماند كه معبر بزند يا نيروها را بعد از طي آن همه راه و تهيه و تدارك وسايل تا هوا روشن نشده برگرداند، چون رنگين كمان ، انبوه نور را مي شكافتند و در حالي كه باچفيه سر و روي خويش را پوشانده بودندتا شناخته نشوند از جاي برخاستند ، خود را به ميدان مي انداختند تا براي باز شدن راه قدمي بردارند ؛ وقتي بچه ها در محاصرۀ ميدان مين بودند و به به سرعت بايد از آن دور مي شدند، بعضي ها با علم واطلاع مي رفتند جلوي ستون حركت مي كردندوفاش مي گفتند كه شهادت افتخار ماست ؛ چنان كه درشرايطي ديگر، پيش كسوتاني روي سيم خاردار مي خوابيدند و معبر مي زدنداز گوشت وپوست خود وصدها نفراز رزمندگان پاي برقلب وتار وپود آن ها مي گذاشتند واز روي وجود نازك تر از گل آن ها رد مي شدندو بسا فرماندهاني كه اين فرصت را از بقيه مي ربودند.
طريق ديگر ، در هجوم تانك ها و نداشتن گلولۀ آر . پي . جي. و سلاحي كه از پس خيل خناسان برآيد ، برداشتن تعدادي نارنجك بود و كشيدن ضامن ها و بستن اهرم آن ها با كش وجسورانه به سوي تانك ها رفتن و بقيۀماجرا، چنان كه بر محمد حسين فهميده « رهبر سيزده ساله در لسان رهبر » رفت، و به اين وسيله ، گرداني را از مخمصه (حسب نقل ) نجات داد و راه پيشروي راباز كرد .
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir