گتر كردن شلوار از شر رتيل

نوع اصطلاح :
عنوان :
گتر كردن شلوار از شر رتيل
دشت هاي خوزستان ، خصوصاً در فصل گرما در مناطقي چون كرخه،شمال انديمشك و مانند آن، پر بود از سوراخ هايي كه با ريختن مختصر آبي از آنها عقرب و رتيل بيرون مي زد. براي همين بچه ها شب ها پاچه هاي شلوارشان را گتر مي كردند و مي خوابيدند. از جمله گزارشهايي كه صبح به صبح به هم مي دادند گزارش تعداد جانوراني بود كه با آن ها درگير شده و مبادرت به كشتنشان كرده بودند. رتيل هايي كه وقتي روي سقف راه مي رفتند، شيشه هاي خالي مربا بهترين وسيلۀ شكارشان بود. در نقاطي كه اين حيوانات جرأت اسكان را از همه مي گرفتند بچه ها پناه مي بردند به سه آيۀ سورۀ الصافات( 75-77) به اين ترتيب كه آيات را روي ورق كوچكي مي نوشتند و به همه مي دادند. اين آيات اشاره دارد به حكايت طوفان نوح و عقرب هايي كه آمده بودند سوار كشتي بشوند و حضرت از وجودشان كراهت داشت. با قرائت اين آيات ، طلب مصونيت مي كردند از درگاه حق تعالي و نتيجه هم مي گرفتند. ريختن تنباكو در منافذ چادر هم از ديگر روشهاي مقابله با رتيل بود.
از شيوه هاي ديگر مبارزه با رتيل در جنوب دادن صدقه ، دعاي مخصوص دور كردن عقرب و كشيدن خط حايل به دور خود يا سنگر و چادر بود.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir