ساير آداب خوابيدن

نوع اصطلاح :
عنوان :
ساير آداب خوابيدن
اغلب همه سعي مي كردند رو به قبله بخوابند. اين تقيد سبب مي شد بعضي از برادران به حسينيه ي گردان، كه فضاي بزرگ تري داشت، بروند تا مجبور نباشند پشت به قبله بخوابند.
از جمله ي آداب، كراهت از به روي شكم خوابيدن بود كه همگان آن را مكروه مي دانستند و نقطه اي در منطقه نبود كه اين امردرآن رعايت نشود. تعابيري كه براي اين نوع خوابيدن شايع بود، به خوبي بيانگر حساسيت اجتماعي رزمندگان است، چون: "خواب امريكايي" و نظاير آن.
اين كه كي كجا بخوابد اصلاً مطرح نبود. همه براي راحت دوست رنج خويش را ترجيح مي دادند، البته معمولاً بعد از چند شب، گويي هركس به گوشه اي عادت مي كرد و بعد ازآن، همان جا مي خوابيد.در اين، اگر برادري انـدكي نـاخوش بود و سـرما مي خورد، آن قدرپتو برسرو رويش مي ريختند كه از گرما بال بال مي زد.
اصطلاح تصادفی
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir