اولين‌ تجاوز زميني‌ اسرائیل به‌ لبنان


بخش هشتم : اولين‌ تجاوز زميني‌ اسرائیل به‌ خاك‌ لبنان

كشور لبنان‌ بر اثر جنگ‌ داخلي ‌، عملاً تجزيه‌ شد ، اما در اين‌ تقسيم‌ ، شيعيان‌ بازنده ‌اصلي‌ بودند ، زيرا هيچ‌ منطقه‌ مشخصي‌ را در اختيار نداشتند . در مقابل ‌، توانايي‌ آنان‌ در زمينه‌ اثرگذاري‌ بر قدرت‌ مركزي‌ حاكم‌ ناچيز بود ، زيرا دولت‌ وقت‌ لبنان‌ فقط‌ بر روي‌ كاغذ وجود داشت ‌. در اين‌ ميان ‌، منطقه‌ بقاع‌ كه‌ به‌ طور سنتي‌ شيعه‌ نشين‌ است‌ ، تحت‌ حاكميت ‌ارتش‌ سوريه‌ قرار گرفت ‌. دولت‌ سوريه‌ ، همواره‌ نسبت‌ به‌ منطقه‌ بقاع‌ كه‌ در جوار مرزهاي‌ آن‌ كشور قرار دارد و از گستردگي‌ و منابع‌ آبي‌ فراواني‌ برخوردار است‌ ، حساسيت‌ زيادي ‌داشته‌ و دارد . اگرچه‌ سوريه‌ به‌ امام‌ موسي‌ صدر و امل‌ اجازه‌ فعاليت‌ در بقاع‌ را مي‌داد ، كاملاً مشخص‌ بود كه‌ اين‌ كشور «حاكم‌ مطلق‌» در منطقه‌ بقاع‌ است ‌.

7-1.jpg


در ساير مناطق‌ شيعه ‌نشين‌ در غرب‌ و جنوب‌ لبنان‌ شبه‌ نظاميان‌ امل‌ حضور داشتند ، اما تنها نيروي‌ در صحنه‌ نبودند . گروه‌هاي‌ چپ‌گرا به‌ اتفاق جناح‌هاي‌ مختلفي‌ از سازمان‌ آزادي ‌بخش‌ فلسطين‌ نيز در آن‌ مناطق‌ بودند . در كنار همه‌ اين‌ گروه‌ها واحدهايي ‌از ارتش‌ سوريه‌ در قالب‌ نيروهاي‌ بازدارنده‌ عرب‌ نيز حضور پيدا كرده‌ بودند . در منطقه ‌غرب‌ و جنوب‌ بيروت‌ كه‌ عملاً زير سلطه‌ كامل‌ هيچ‌ يك‌ از گروه‌ها قرار نداشت ‌، جنبش‌ امل ‌تنها يكي‌ از گروه‌هاي‌ حاضر در ميان‌ جمعيت‌ انبوه‌ شيعيان‌ بود .

بدين‌ ترتيب ‌، وضعيت ‌پيچيده‌اي‌ در ميان‌ شيعيان‌ به‌ وجود آمد . منطقه‌ بقاع‌ كه‌ به‌ طور كامل‌ در تصرف‌ نيروهاي‌سوريه‌ بود ، از آنان‌ مصادره‌ شد و منطقه‌ غرب‌ و جنوب‌ بيروت‌ كه‌ قدرت‌ مركزي‌ در آن‌حضور نداشت‌ نيز تحت‌ سيطره‌ آنان‌ قرار نگرفت ‌. همين‌ امر در مورد جنوب‌ لبنان‌ نيز صدق مي‌كرد .
براساس‌ تفاهمي‌ كه‌ بين‌ سال‌هاي‌ 1976 و 1977 ميان‌ سوريه‌ و اسرائيل‌حاصل‌ شده‌ بود ، ارتش‌ سوريه‌ از مداخله‌ علني‌ و مستقيم‌ در رويدادهاي‌ جنوب‌ لبنان‌ خودداري‌ مي‌كرد . بدين‌ ترتيب ‌، اين‌ منطقه‌ محل‌ تاخت‌ و تاز گروه‌ هاي‌ مسلح‌ فلسطيني‌ و ظلم‌ و احجاف‌ در حق‌ شيعيان‌ شده‌ بود ؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ گروه‌هاي‌ مختلف‌ «ساف‌» به‌ نحوي ‌با اين‌ منطقه‌ برخورد مي‌كردند كه‌ گويا داراي‌ خود مختاري‌ و حكومت‌ خود گردان‌ در آن ‌هستند .
هر چند جنبش‌ امل‌ در روستاهاي‌ جنوب‌ لبنان‌ حضور مسلحانه‌ داشت ‌، اين‌ حضور نسبت‌ به‌ سازمان‌ آزادي‌ بخش‌ فلسطين‌ ضعيف ‌تر بود . بدين‌ ترتيب ‌، امام‌ موسي‌ صدر و جنبش‌ امل‌ در برابر بحراني‌ عظيم ‌تر قرار گرفتند . آنان‌ پيش‌ از شروع‌ جنگ‌ داخلي‌ و ورود قدرت‌ نظامي‌ به‌ معادلات‌ سياسي‌ ، داراي‌ جايگاهي‌ بودند كه‌ از طريق‌ آن‌ مي‌توانستند خواست‌هاي‌ خود را مطرح‌ كنند . ولي‌ با آغاز جنگ‌ داخلي‌ اين‌ موقعيت‌ از دست‌ رفت‌ و آنان ‌مجبور شدند در مناطق‌ شيعه‌ نشين‌ با نيروهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ نظامي‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ برتري‌ داشتند ، روبرو شوند و مقابله‌ كنند .
جنوب‌ لبنان‌ كه‌ عملاً در تصرف‌ ساف ‌، نيروهاي‌ چپ‌ گراي‌ لبنان‌ و نيروهاي‌ «سعد حداد» قرار گرفته‌ بود ، به‌ تدريج‌ زير ضربات‌ سنگين‌ توپخانه‌ و بمباران‌ هوايي‌ اسرائيل‌ نيز قرار گرفت ‌. سرانجام‌ در مارس‌ 1978، اسرائيل‌ اولين‌ حمله‌ و تجاوز زميني‌ به‌ خاك‌ لبنان ‌را با نام‌ عملياتي‌ «الليطاني‌» آغاز كرد و بر مصائب‌ و رنج ‌هاي‌ شيعيان‌ لبنان‌ افزود . اين‌حمله‌ منجر به‌ مهاجرت‌ هاي‌ تازه‌اي‌ از جنوب‌ لبنان‌ به‌ جنوب‌ بيروت‌ شد و محله‌هاي‌ فقير حومه‌ جنوبي‌ بيروت‌ جمعيت‌ بيشتري‌ از شيعيان‌ را پذيرا شدند .
امام‌ موسي‌ صدر در آن‌ هنگام‌ قادر به‌ انجام‌ كاري‌ نبود و هم‌ پيماني‌ وي‌ با سوريه‌ نيز سودي‌ نبخشيد . با اين‌ حال ‌، وي‌ در برابر قيد و بندهايي‌ كه‌ اوضاع‌ و احوال‌ وقت‌ بر او تحميل‌ كرده‌ بود ، ايستادگي‌ مي‌كرد . ياران‌ و طرفداران‌ صدر نيز حجم‌ مشكلات‌ و دشواري‌هايي‌ را كه‌ در برابر وي‌ قرار داشت‌ ، به‌ خوبي‌ درك‌ مي‌كردند .
امام‌ موسي‌ صدر در سال‌هاي‌ 1977 و 1978 ، شاهد تضعيف‌ جايگاه‌ خود در صحنه‌ سياسي‌ لبنان‌ بود ، ولي ‌اين‌ تضعيف‌ به‌ مرحله‌ سقوط‌ نرسيد ، زيرا وي‌ نقش‌ خود را به‌ عنوان‌ سخنگوي‌ مخلص‌ و اصيل‌ شيعيان‌ و بازگو كننده‌ آرمان‌ها و خواست‌هاي‌ آنان‌ حفظ‌ كرده‌ بود . اين‌ وضعيت‌ ، رهبران‌ سنتي‌ شيعه‌ از جمله‌ كامل‌ الاسعد ، رئيس‌ اسبق‌ پارلمان‌ لبنان‌ را ترغيب‌ كرد تا بار ديگر زمام‌ امور را در جنوب‌ لبنان‌ در دست‌ گيرند اما اين‌ تلاش‌ ها به‌ جايي‌ نرسيد . در اين ‌اوضاع‌ و احوال ‌، دو واقعه‌ بسيار مهم‌ اتفاق افتاد كه‌ سرنوشت‌ شيعيان‌ را به‌ شدت‌ تحت‌ تأثير قرار داد : اول‌ ، ناپديدشدن‌ امام‌ موسي‌ صدر و دوم ‌، پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در ايران‌.


اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir