ناپدید شدن امام موسی صدر


بخش نهم : ناپدید شدن امام موسی صدر و پیامدهای آن

امام‌ موسي‌ صدر در تاريخ‌ سوم‌ شهريور 1357 (25 آگوست‌ 1978) براي‌ ديدار از ليبي‌ وارد اين‌ كشور شد و قصد داشت‌ پس‌ از چند روز اين‌ كشور را به‌ قصد ايتاليا ترك‌ كند .
اما او هرگز به‌ ايتاليا نرسيد و ناپديد شد .
ليبي‌ ادعا كرد كه‌ ايشان‌ سوار هواپيمايي‌ شد كه‌ قرار بود عازم‌ ايتاليا شود و به‌ آن‌ كشور عزيمت‌ كند ، اما دولت‌ ايتاليا اعلام‌ كرد كه‌ امام‌ موسي‌ صدر وارد اين‌ كشور نشده‌ است‌ .

8.jpg

شيعيان‌ لبنان‌ معتقدند كه‌ «قذافي‌» امام‌ موسي ‌صدر را ربوده‌ و زنداني‌ كرده‌ است‌. آيا قذافي‌ قصد داشت‌ به‌ علت‌ بي‌ طرفي‌ امام‌ موسي‌ صدر در جنگ‌ داخلي‌ لبنان ‌، از او انتقام‌ گيرد ؟ زيرا قذافي‌ عملاً و نه‌ با حرف ‌، از جناح‌ هاي ‌چپ‌گراي‌ لبنان‌ و سازمان‌ آزادي ‌بخش‌ فلسطين‌ به‌ شدت‌ حمايت‌ مي‌كرد . آيا جاسوسان ‌اسرائيلي‌ در خاك‌ ليبي‌ با امام‌ موسي‌ صدر تسويه‌ حساب‌ كرده‌ بودند (زيرا وي‌ اسرائيل‌ را «شر مطلق‌» اعلام‌ كرده‌ و حمايت‌ از آرمان‌ فلسطين‌ و آزادي‌ قدس‌ را در سرلوحه‌ مبارزات ‌خود قرار داده‌ بود) و قذافي‌ به‌ علت‌ شرمندگي‌ و سرافكندگي‌ حاضر به‌ اقرار به‌ اين‌ موضوع‌ نبوده‌ و نيست ‌؟!


دلايل‌ امر هر چه‌ باشد ، امام‌ موسي‌ صدر از صحنه‌ سياسي‌ لبنان‌ حذف‌ شد و طايفه‌ شيعه‌ رهبري‌ توانمند را از دست‌ داد . شيعيان‌ لبنان‌ نمي‌توانستند از كنار اين‌ واقعه‌ به ‌راحتي‌ عبور و آن‌ را قبول‌ كنند . تعدادي‌ از شيعيان‌ (از جنبش‌ امل‌ يا افرادي‌ كه‌ بعداً از جنبش‌ امل‌ جدا شدند) چندين‌ عمليات‌ مسلحانه‌ عليه‌ منافع‌ ليبي‌ در خاك‌ لبنان‌ انجام‌ دادند . به‌ همين‌ علت‌ ، مقامات‌ دولت‌ ليبي‌ از ترس‌ انتقام‌گيري‌ شيعيان‌ ، از سفر به‌ لبنان‌ خودداري ‌مي‌ورزند .

ناپديدشدن‌ امام‌ موسي‌ صدر پيامدهاي‌ مهمي‌ داشت ‌. از جمله ‌:

1- بخش‌هايي‌ از ساف‌ و گروه‌هاي‌ چپ‌ گراي‌ لبنان‌ كه‌ از ليبي‌ طرفداري‌ مي‌كردند و از سوي‌ آن‌ كشور حمايت‌ مي‌شدند ، از طرف‌ جنبش‌ امل‌ به‌ عنوان‌ دشمن‌ تلقي‌ شدند و به ‌تدريج‌ زمينه‌ براي‌ درگيري‌ مسلحانه‌ با آنان‌ فراهم‌ آمد .
2- امام‌ موسي‌ صدر به‌ سمبل‌ و نمادي‌ بسيار با اهميت‌ تبديل‌ شد . حركت‌ امل ‌، اگرچه‌ امام‌ موسي‌ صدر «زنده‌» را از دست‌ داد ، در مقابل ‌، سمبل‌ و نماد پرارزشي‌ را به ‌دست‌ آورد . بسياري‌ از رهبران‌ جنبش‌ امل‌ ، به‌ خصوص‌ شخصيت‌ هاي‌ لائيك‌ و غير مذهبي‌ آن‌ به‌ طور غير علني‌ اقرار كردند كه‌ امام‌ موسي‌ صدر «غايب‌» ، براي‌ حركت‌ آنان‌ از امام ‌موسي‌ صدر «زنده‌» اهميت‌ بيشتري‌ دارد .
به‌ دنبال‌ ناپديدشدن‌ امام‌ موسي‌ صدر ، مسئله‌ رهبري‌ و زعامت‌ مطرح‌ شد . وي ‌همزمان‌ دو مقام‌ را در اختيار داشت‌ : يك‌ مقام‌ ديني‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ مجلس‌ اعلاي‌ شيعيان ‌لبنان‌ و يك‌ مقام‌ سياسي‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ جنبش‌ امل‌ . از آنجا كه‌ فردي‌ كه‌ بتواند هر دو مقام ‌را با هم‌ تصدي‌ كند در ميان‌ پيروان‌ امام‌ موسي‌ صدر وجود نداشت‌ ، لازم‌ بود تا دو جانشين‌ انتخاب‌ شود . اين‌ انتخاب ‌ها در حد خود نشان‌ دهنده‌ پذيرش‌ واقعيت‌ ناپديد شدن‌ امام‌ موسي‌ صدر بود ، در عين‌ حال‌ كه‌ اميد به‌ بازگشت‌ وي‌ همچنان‌ وجود داشت‌ . با اين ‌حال ‌، مسئله‌ انتخاب‌ جانشين‌ فقط‌ يك‌ مسئله‌ حقوقي‌ و قانوني‌ نبود ، بلكه‌ موضوعي‌ اساسي‌ و محوري‌ به‌ شمار مي‌رفت ‌. امام‌ موسي‌ صدر با شخصيت‌ جذاب‌ و شبه‌ كاريزماتيك‌ خود ، اين‌ واقعيت‌ را پنهان‌ ساخته‌ بود كه‌ جنبش‌ امل‌ اساساً از لحاظ‌ ساختار انساني‌ و اهداف‌ سياسي‌ - ايدئولوژيك‌ ، سازماني‌ يكپارچه‌ نبوده ‌، بلكه‌ تنها قالب‌ و چارچوبي‌ براي‌ گروه‌هاي‌ لائيك‌ و مذهبي‌ شيعه‌ بود كه‌ اختلاف‌ نظر بسياري‌ با يكديگر داشتند . اين‌ اختلاف‌ نظرها حتي‌ در زمان‌ حضور امام‌ موسي‌ صدر نيز بروز كرده‌ بود . براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ به‌ حزب‌ الدعوه‌ اشاره‌ كرد .
حزب‌ الدعوه‌ لبنان‌ شاخه‌اي‌ از حزب‌ الدعوه‌ عراق بود كه‌ تعدادي‌ از روحانيون‌ شيعه ‌لبنان‌ كه‌ در حوزه‌ علميه‌ نجف‌ اشرف‌ تحصيل‌ كرده‌ بودند (افرادي‌ از قبيل‌ شيخ‌ صبحي‌ طفيلي‌ ، شيخ‌ نعيم‌ قاسم ‌، شيخ‌ حسين‌ ورائي‌ و...) و همچنين‌ غير روحاني‌ شيعه‌ (افرادي ‌مانند محمد رعد ، محمد فنيش‌ و...) عضو آن‌ بودند . با ظهور امام‌ موسي‌ صدر ، حزب ‌الدعوه‌ لبنان‌ نيز در كنار آنان‌ قرار گرفت‌ ، اما به‌ تدريج‌ با ديدگاه‌هاي‌ صدر به‌ ويژه‌ در مورد ورود همه‌ شخصيت‌هاي‌ شيعه‌ اعم‌ از مذهبي‌ و لائيك‌ به‌ مجلس‌ اعلاي‌ شيعيان‌ و جنبش‌ امل‌ اختلاف‌ نظر پيدا كرد . اعضاي‌ حزب‌ الدعوه‌ معتقد بودند كه‌ نبايد شخصيت‌هاي ‌غير مذهبي‌ و لائيك‌ شيعه‌ در درون‌ تشكيلات‌ جذب‌ شوند و رشد پيدا كنند و امام‌ موسي‌صدر را به‌ مماشات‌ با اين‌ گونه‌ افراد متهم‌ مي‌كردند . در نهايت ‌، اعضاي‌ حزب‌ الدعوه ‌، خود را از فعاليت‌هاي‌ امام‌ موسي‌ صدر كنار كشيدند و تا زمان‌ حمله‌ اسرائيل‌ به‌ لبنان‌ در سال‌1261 (1982) به‌ فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ - مذهبي‌ خود به‌ صورت‌ مستقلانه‌ مي‌پرداختند و بيشتر حول‌ محور آيت‌ اللّه‌ سيد محمد حسين‌ فصل‌ اللّه‌ در لبنان‌ فعاليت‌ مي‌كردند .

انتخاب جانشین امام موسی صدر
در خصوص‌ انتخاب‌ جانشين‌ ، «شيخ‌ محمد مهدي‌ شمس‌الدين» ‌، روحاني‌ اهل‌ جنوب‌ به‌سمت‌ «نائب‌» امام‌ موسي‌ صدر در مجلس‌ اعلاي‌ شيعيان‌ تعيين‌ شد . بدين‌ ترتيب ‌، راه‌ براي ‌بازگشت‌ رئيس‌ مجلس‌ اعلاي‌ شيعيان‌ باز ماند . از سوي‌ ديگر ، «حسين‌ الحسيني‌» شخصيت‌ سياسي‌ اهل‌ بقاع‌ و يكي‌ از نمايندگان‌ پارلمان‌ لبنان‌ به‌ سمت‌ رياست‌ جنبش‌ امل‌انتخاب‌ شد . اين‌ انتصاب‌ها ، جنبس‌ امل‌ را به‌ طور موقت‌ قادر ساخت‌ تا بحران‌ رهبري‌ را پشت‌ سر گذارد . با اين‌ حال ، جدا شدن‌ رهبري‌ ديني‌ از رهبري‌ سياسي‌ جنبش‌ امل ‌، زمينه‌ را براي‌ كشمكش‌هاي‌ آينده‌ آماده‌ ساخت ‌.اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
امیرحسین
0 #1 امیرحسین 1391-09-11 23:11
ذکر لعنت ها باکمک شما دوستان منتشر شده خواهش مند هستیم آن را به دیگران هم اطلاع دهید که لعن ها از روز عاشورا تافاطمیه ختم میلونی بشه انجام داد باشیم
اطلاع رسانی فراموش نشود

منتظر حضورشما در وب سایتم هستم.

وب سایت

http://09365696323.blogfa.com

باشد که مورد رضایت وعنایت مولا صاحب الزمان (عج) قرار گیرد
 
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir