بداخلاقی و فشار قبر

فشار قبر

به رسول خدا صلی الله علیه و اله خبر دادند که سعد بن معاذ فوت کرده است. پیغمبر صلی الله علیه و اله با اصحاب از جای برخاستند و با دستور حضرت، سعد را غسل دادند. پس از انجام مراسم غسل و کفن، او را در تابوت گذاشته، برای دفن حرکت دادند.

در تشییع جنازه، پیغمبر صلی الله علیه و اله پا برهنه و بدون عبا حرکت می کردند. گاهی طرف راست و گاهی طرف چپ تابوت را می گرفتند تا نزدیک قبر سعد رسیدند.

حضرت خود داخل قبر شد و او را داخل قبر گذاشتند و دستور دادند سنگ و آجر و وسایل دیگر را بیاورند، سپس با دست مبارک خود، لحد را ساختند و خاک بر او ریختند و در آن خللی دیدند، پس آن را برطرف کردند و فرمودند:

من می دانم این قبر به زودی هنه و فرسوده خواهد شد؛ اما خداوند دوست دارد هر کاری که بنده اش انجام می دهد محکم باشد.

در این هنگام مادر سعد کنار قبر آمد و گفت:

سعد! بهشت بر تو گوارا باد.

3.jpg

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: مادر سعد، ساکت باش! با این جزم و یقین از جانب خداوند حرف نزن! اکنون سعد گرفتار فشار قبر است و از این امر آزرده است، سپس از قبرستان برگشتند