احکام قضاى روزه‏ ، كفاره و مقدار آن


احکام قضاى روزه‏ ها

1) هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براى انجام مأموريت دينى بر عهده‏ام مى‏باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاى آنها بر من واجب است؟
قضاى روزه‏هاى ماه رمضان كه بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

2) كسانى كه در ماه رمضان براى انجام وظيفه دينى در مسافرت هستند و به همين دليل نمى‏توانند روزه بگيرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخير، بخواهند روزه بگيرند، آيا پرداخت كفاره بر آنها واجب است؟
اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى كه مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشند، قضاى روزه‏هايى كه از آنان فوت شده كافى است، و واجب نيست براى هر روزى يك مد طعام فديه بدهند، هر چند احتياط در جمع بين قضا و فديه است. ولى اگر تأخير در قضاى روزه به خاطر سهل‏انگارى و بدون عذر باشد، جمع بين قضا و فديه بر آنها واجب است.

3) شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلا توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آنها گرفته است، ولى توانائى قضاى همه روزه‏هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد كه با آن كفاره‏هايش را بپردازد، آيا صحيح است كه فقط به استغفار اكتفا كند؟
قضاى روزه‏هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى‏شود، ولى نسبت به كفاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسكين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير كه قادر است غذا بدهد و احتياط آن است كه استغفار نيز بكند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط كافى است كه استغفار كند يعنى با دل و زبان خود بگويد استغفرالله (از خداوند بخشايش مى‏طلبم).

4) من به علّت عدم قدرت مالى و بدنى نتوانستم براى انجام كفاره هائى كه بر من واجب شده بود روزه بگيرم و يا به مساكين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار نمودم لكن به لطف الهى اكنون توان روزه گرفتن يا اطعام نمودن دارم، وظيفه‏ام چيست؟
در فرض مرقوم، انجام كفاره لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است كه انجام داده شود.

5) اگر شخصى بر اثر جهل به وجوب قضاى روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضاى روزه‏هايش را به تأخير اندازد، چه حكمى دارد؟

فديه تأخير قضاى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى‏شود.

6) فردى كه به مدت صد و بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه‏اى دارد؟ آيا بايد براى هر روز شصت روز روزه بگيرد؟ و آيا كفاره بر او واجب است؟
قضاى آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدى و بدون عذر شرعى بوده، علاوه بر قضا، كفاره هر روز هم واجب است كه عبارت است از شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسكين كه سهم هر كدام يك مدّ است.

7) تقريبا يك ماه روزه گرفته‏ام به اين نيت كه اگر روزه‏اى بر عهده‏ام باشد قضاى آن محسوب شود و اگر روزه‏اى بر عهده‏ام نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا اين يك ماه روزه به حساب روزه‏هاى قضائى كه بر ذمّه دارم، محسوب مى‏شود؟
اگر به نيت آنچه كه در زمان روزه گرفتن شرعا مأمور به آن بوده‏ايد، اعم از روزه قضاء يا مستحبى، روزه‏گرفته‏ايد و روزه قضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب مى‏شود.

8) كسى كه نمى‏داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبى بگيرد، اگر معتقد باشد كه روزه قضا ندارد، آيا به عنوان روزه قضا محسوب مى‏شود؟

روزه‏هائى را كه به نيت استحباب گرفته به جاى روزه قضايى كه بر عهده‏اش هست، محسوب نمى‏شود.

9) نظر شريف جنابعالى درباره شخصى كه بر اثر جهل به مسأله، عمدا روزه‏اش را افطار كرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اينكه كفاره هم بايد بدهد؟

اگر به سبب بى‏اطلاعى از حكم شرعى بوده و در يادگيرى مسأله كوتاهى نكرده باشد، بايد قضاى روزه‏ها را بجا آورد ولى كفارّه‏بر او واجب نيست.

10) كسى كه در اوائل سن تكليف بر اثر ضعف و عدم توانائى، نتوانسته روزه بگيرد، آيا فقط قضا بر او واجب است يا قضا و كفاره با هم بر او واجب است؟
اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمدا افطار كرده، علاوه بر قضا، كفاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد كه اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاى روزه‏ها بر عهده او مى‏باشد.

11) كسى كه تعداد روزهائى كه روزه نگرفته و مقدار نمازهايى را كه نخوانده نمى‏داند، وظيفه‏اش چيست؟ كسى هم كه نمى‏داند روزه‏اش را بر اثر عذر شرعى افطار كرده و يا عمدا آن را خورده است، چه حكمى دارد؟
جايز است كه به قضاى آن مقدار از نماز و روزه‏هايش كه يقين به فوت آنها دارد، اكتفا نمايد، و در صورت شك در افطار عمدى كفاره واجب نيست.

12) اگر شخصى كه در ماه رمضان روزه دار است، در يكى از روزها براى خوردن سحرى بيدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه‏اى براى او اتفاق بيفتد و روزه را افطار كند، آيا يك كفاره بر او واجب است يا كفاره جمع؟
اگر روزه را تا حدى ادامه دهد كه روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و كفاره‏اى ندارد.

13) اگر شك كنم در اينكه اقدام به گرفتن قضاى روزه‏هائى را كه بر عهده‏ام بوده، كرده‏ام يا خير تكليف من چيست؟
اگر يقين به اشتغال قبلى ذمّه خود داريد، واجب است به مقدارى كه موجب يقين به انجام تكليف مى‏شود، روزه قضاء بگيريد.

14) كسى كه هنگام بلوغ فقط يازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و يك روز را هم در موقع ظهر افطار كرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمى‏دانسته كه با ترك عمدى روزه كفاره بر او واجب است، چه حكمى دارد؟
اگر روزه ماه رمضان را از روى عمد و بدون عذر شرعى افطار كرده، بايد علاوه بر قضا، كفاره هم بدهد اعم از اينكه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب كفاره و يا جاهل به آن باشد.

15) اگر پزشك به بيمارى بگويد كه روزه براى شما ضرر داد و او هم روزه نگيرد، ولى بعد از چند سال بفهمد كه روزه براى وى ضرر نداشته و پزشك در تشخيص خود اشتباه كرده است، آيا قضا و كفاره بر او واجب است؟
اگر از گفته پزشك متخصص و امين و يا از منشأ عقلائى ديگر، خوف از ضرر پيدا كند و روزه نگيرد، فقط قضا بر او واجب است.

منبع : اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


احکام كفاره روزه و مقدار آن‏

1) آيا دادن پول يك مد طعام به فقير تا با آن غذائى براى خودش بخرد، كافى است؟

اگر اطمينان داشته باشد كه فقير به وكالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان كفاره قبول مى‏كند، اشكال ندارد.

2) اگر شخصى وكيل در غذا دادن به عده‏اى از مساكين شود، آيا مى‏تواند اُجرت كار و پختن غذا را از اموالى كه به عنوان كفاره به او داده شده است، بردارد؟
مطالبه اجرت كار و پخت غذا براى وى جايز است، ولى نمى‏تواند آن را بابت كفاره حساب نمايد و يا از اموالى كه بايد به عنوان كفاره به فقرا داده شود، بردارد.

3) زنى به علت باردارى و نزديكى وقت زايمان، نمى‏تواند روزه بگيرد و مى‏داند كه بايد آنها را بعد از زايمان و قبل از ماه رمضان آينده قضا نمايد، اگر به طور عمدى يا غيرعمدى تا چند سال روزه نگيرد، آيا فقط كفاره همان سال بر او واجب است يا آنكه كفاره تمام سالهائى كه روزه را به تأخير انداخته، واجب است؟
فديه تأخير قضاى روزه ماه رمضان هر چند به مدت چند سال هم به تأخير افتاده باشد، يكبار واجب است و آن عبارت است از يك مد طعام براى هر روزى، و فديه هم زمانى واجب مى‏شود كه تأخير قضاى روزه ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر بر اثر سهل انگارى و بدون عذر شرعى باشد، ولى اگر به خاطر عذرى باشد كه شرعا مانع صحت روزه است، فديه‏اى ندارد.

4) زنى به علت بيمارى از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا كردن آنها تا ماه رمضان سال آينده هم نيست، در اين صورت آيا كفاره بر او واجب است يا بر شوهرش؟

اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيمارى و تأخير قضاى آن هم از جهت ادامه بيمارى بوده است، براى هر روز يك مدطعام به عنوان فديه بر خود زن واجب است و چيزى بر عهده شوهرش نيست.

5) زنى در دو سال متوالى در ماه مبارك رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ايام را نداشته است، ولى در حال حاضر توانائى روزه گرفتن را دارد، حكم او چيست؟ آيا كفاره جمع بر او و اجب است يا فقط قضاى آن را بايد به جا آورد؟ تأخير او در قضاى روزه چه حكمى دارد؟
اگر بر اثر عذر شرعى روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا كودكش بوده، بايد علاوه بر قضا، براى هر روز يك مد طعام به عنوان فديه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى به تأخير انداخته، فديه ديگرى هم بر او واجب است يعنى بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.

6) آيا رعايت ترتيب بين قضا و كفاره، در كفاره روزه واجب است يا خير؟

واجب نيست.


منبع : اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

 

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
فرجی
+2 #15 فرجی 1395-04-06 17:35
سلام ضمن عرض خسته نباشید من هشت روز روزه سال قبل رابنابه دلیل خوردم ومتاسفانه نتونستم بگیرم حکمش چیه اگه جواب بدید ممنون میشم.
 
 
باقرنژاد
-1 #14 باقرنژاد 1395-04-06 14:17
قضای5،روز،روزه، گرفتم،کفاره،5رو ز،چقدر،میشود،با تشکر
 
 
Vahidimanesh
0 #13 Vahidimanesh 1395-04-01 10:43
سلام من یکسال حامله بودم و یکسال شیر میدادم و روزه ما مبارک را نگرفتم .آیا برای حاملگی یا شیردهی هر کدام جداگانه باید دو کفاره در نظر بگیرم یا فقط حاملگی شامل دوکفاره میباشد.با تشکر.
 
 
Khushboo
+2 #12 Khushboo 1394-11-10 13:50
سلام
2 رمضان خون از بدنم می آمد که استحاضه میگویند برایش و من از اینکه حکم استحاضه را نمیفهمیدم تمام روز ها را روزه نمیگرفتم.حال که میدانم چی باید کنم؟به وضاحت برایم بگوئید.
تشکر
 
 
سيدعلى رضوانى
-1 #11 سيدعلى رضوانى 1393-10-02 19:06
من به تعداد نامعلوم درسن نوجوانى روزه ام را خورده ام وحالا ٢٥ ساله ام ولى باز تكليف معده دارم . تكليف من جيست؟
 
 
نفیسه
0 #10 نفیسه 1393-04-05 18:31
با سلام ، بنده یک معلم25 ساله هستم، 7 سال است که به علت مشکل کلیوی که دارم نمی توانم روزه بگیرم. ولی قبل از آن تا حدودی به خاطر دارم که روزه های واجبم را عمداً می خوردم. (به علت کم سن و سال بودنم و کاهش حافظه ام اصلاً نمی دانم چند روز بود) الان نمی توانم روزه بگیرم، (به علت مخارج بالا و اقساط زیاد و اجاره خانه)خیلی توان پرداخت مبلغ کفاره هم ندارم (البته کمی طلا دارم، اما آنها را با همسرم اشتراکی خریدیم و همه سرمایه زندگیمان است).توبه کردم ، اما بابت بخشش صددرصد گناه خوردن روزه عمدی نمی دانم چه کنم. لطفا مرا راهنمایی فرمایید.
با تشکر ن-د
-------------
در مورد فديه(يعني كفاره افطار روزه) بايد براي هر روز 750 گرم طعام به فقير بدهيد و فرقي نمي كند كه گندم، جو، نان برنج گوشت و يا طعام ديگري بدهيد. اما اگر بخواهيد پول يکي از آنها را بدهيد بايد به فقيِر بگويِِيِدکه با آن طعام بگيِرد و اطمينان داشته باشيد که اين کار را مي کند يعني در واقع او را از طرف خود وکيل در گرفتن طعام نمايِِِيد. بنابراين بهتر است از اول خودتان طعام به او بدهيد و يا پول را به کميته امداد يا دفتر مرجع تقليدتان بدهيد و بگوييد کفاره است آنها در موردش مصرف مي کنند.
چنانچه روزه ها را عمداً و با توجه به مسئله و بدون عذر شرعي نگرفته ايد و يا باطل کرده ايد علاوه بر قضا براي هر روز کفاره نيز واجب است و کفاره ترك عمدي روزه عبارت است از گرفتن 60 روز روزه براي هر روز که 31 روز آن پي در پي باشد و يا طعام دادن به 60 فقير- يا به هر فقير يک مد طعام که 750 گرم گندم يا آرد يا برنج و مانند آن- براي هر روز است.
اين حكم در صورتي است كه بر انجام آن توانايي داشته باشيد. در صورتي كه دادن كفاره مذكور براي شما مقدور نيست، به هر مقدار كه مي توانيد عمل كنيد و يا بعدا كه توانا شديد انجام دهيد. هرگز نا اميد نشويد، مهم اين است كه انسان در مسير توبه و جبران گذشته خود برآيد و براي انجام آن در حد توان همت داشته باشد. ان شاء الله خداوند به شما طول عمر و توفيق عنايت کند تا آن مقدار که مي توانيد وظيفه خود را انجام دهيد و اگر کفاره روزه در توان شما نباشد فعلا استغفار کافي است.
 
 
الا
+2 #9 الا 1392-02-15 15:42
سلام

کسی روزه قضای خود رامی گیرد و در بین روز روزه را می خورد بدون هیچ عذری . ایا این روزه کفاره دارد
--------
پ ایگاه جامع عاشورا : سوالات شرعی خود را در این سایت مطرح نمایید.التماس دعا
http://pasokhgoo.ir/node/add/porsesh
 
 
ارغنون
-3 #8 ارغنون 1392-02-07 14:11
از زمان دقیق اذان صبح اطلاعی نداشتم، اما میدانستم که نزدیک اذان است با این حال آب خوردم، بلافاصله بعد از آب صدای اذان را شنیدم، اما نمی دونم موقع خوردن آب هم اذان شروع شده بود یا نه. تکلیف چیست؟ روزه من صحیح می باشد یا نه؟
----------
پای گاه جامع عاشورا : پاسخ سوالهای شرعی خود را از سایت زیر جویا شوید. التماس دعا
http://pasokhgoo.ir/node/add/porsesh
 
 
÷
-1 #7 ÷ 1391-10-05 03:28
سلام.کسی که در ماه رمضان نماز خوانده و روزه نگرفته آیا بایدفقط قضای روزه رابگیرد یا باید نماز ماه رمضان را هم قضا بخواند؟لطفا جواب را به ایمیل من بفرستید .با تشکر
----------
پایگاه جامع عاشورا : دوست گرامی بهتر است پاسخ به سوالات شرعی موردی خود را از دفتر مرجع تقلید خود پرس و جو نمایید. در این مورد خاص تنها قضای روزه واجب است و نمازی که به جا آورده شده نیاز به قضا ندارد.التماس دعا
 
 
پشیمان
+4 #6 پشیمان 1391-09-16 17:27
کفاره روزه که 60 روز است در قران مجید امده است؟ چه کسی این کفاره را تعیین کرده است ؟
 
 
skylovesetareh
0 #5 skylovesetareh 1391-09-11 15:41
very good:)
 
 
رویای خیس
+2 #4 رویای خیس 1391-03-19 23:21
با سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران..مادر م سالهای زیادی را روزه نگرفته و اینک توبه کرده و قصد دارد قضای روزه هایش را ادا کند...میدانم که به ازای هر روز که روزه واجب را عمدا نگرفته باید 60 روز روزه بگیرد و یا60 فقیر را سیر کند..اما سوال اینجاست که در حال حاضر پیدا کردن 60 فقیر سخت است.آیا میتواند پول غذای 60 نفر فقیر را به یک یا چند نفر فقیر بدهد؟؟ یا اینکه آیا میتواند غذا را به مسجد یا اماکن زیارتی برده و بین مردم آنجا توزیع کند؟
---------- ----
پایگاه جامع عاشورا : سلام خدمت شما دوست گرامی . این مسئله به مرجع تقلید ایشان بستگی دارد. از دفتر یا سایت مرجع تقلید ایشان سوال بفرمایید. ضمنا شما میتوانید با استفاده از سایت pasokhgoo.ir سوالات و شبهات دینی خود را مطرح نمایید.التماس دعا
 
 
فاطمه 1
-2 #3 فاطمه 1 1391-02-13 22:18
سلام من جندين سال روزه نكرفته ام برا اثر سر درد شديد ميكرن وحالا هم نمى توانم روزه بكيرم و نمى دانم جند روز -روزة ها قضا هست حكم بر جه مى باشد :(
------------ --
پایگاه جامع عاشورا : پاسخ این سوال بستگی به مرجع تقلید شما دارد . غالبا پاسخ اینگونه سوالات در سایت اطلاع رسانی مراجع تقلید وجود دارد. به سایت مرجع تقلیدتان مراجعه بفرمایید.التماس دعا
 
 
حنظله
-1 #2 حنظله 1389-12-17 03:16
صحيح ميباشد.
 
 
farid
-1 #1 farid 1388-06-30 01:50
کسی که روزه برایش ضرر دارد اگر روزه بگیرد معصیت کرده چنا نچه شخص سالم اگر روزه نگیرد معصیت کرده شرط اطاعت است و بس.
 
 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir