اهميت زيارت امام رضا(ع)

بخش ششم از سلسله مقالات گوهر دیدار:

زيارت ائمه عليهم السلام، از مصاديق بارز مودت است، چرا كه وقتي گفته مي‌شود « نسبت به اهل بيت مودت بورزيد » يعني آنها را بايد از صميم قلب دوست داشته باشيم و علاوه بر آن، محبت قلبي خود را نسبت به ايشان در اخلاق و رفتار وگفتار خويش هويدا سازيم.و زيارت بهترين راه براي نشان داد و تقويت آن محبت قلبي است. بديهي است وقتي محبت انسان كاملي در قلب ما بنشيند، مايليم به ديدنش برويم و او را از نزديك زيارت كنيم . با او سخن بگوييم و كلامش را بشنويم راه و رسم زندگي اش را بياموزيم و آن را سرمش خود قرار دهيم . هر چه معرفت و شناخت ما نسبت به آن شخص زيادتر شود، به همان اندازه آتش اشتياق ما نسبت به او شعله‌ورتر، و شوق ديدار و زيارت او در ما بيشتر مي‌شود .

از قول امام هشتم ،عليه السلام آمده است كه خداوند با اهل مودت پيمان وفاداري بسته و هم ايشانند كه حق رسالت را به جاي مي آورند.(1) حال در روايتي ديگر امام رضاعليه السلام يكي از راههاي كامل كردن وفاي به عهد و به جاي آوردن حق آن را زيارت قبور ائمه، عليهم السلام برشمردند :

« أن لكل أمام عهداً في عنق اوليائه و شيعته و إن من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زياره قبورهم ..» (2)

( همانا هر امامي، عهد و پيماني برگردن دوستان و شيعيانش دارد، و به راستي زيارت كردن قبور ايشان از راههاي كامل كردن وفاي به عهده و نيكو به جاي آوردن آن است)

در واقع زيارت، نشانه‌ي وفاداري صادقانه‌ي هر مأمومي است نسبت به سلطه‌ي جليله‌ي امامت و ولايت عليهم السلام كه اين خود از مصاديق بارز مودت و اظهار محبت نسبت به آن خاندان است .

همچنين زيارت، اعلان بيزاري از دشمنان اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله و اظهار تنفر از همه‌ي گمراهان و ناپاكان و ناپاكي‌هاست نيز زيارت، زمزمه‌ي محبت وترنم عاشقانه‌اي است با مقربان و واسطان فيض الهي براي جلب رحمت و شفاعت و مغفرت پروردگار .

و بالاخره زيارت، پيوند معنوي و روحاني است با انسانهاي كاملي كه نظام آفرينش به طفيل آنها برپا شده و سلسله‌ي قدرتشان به اذن پروردگار ،‌تمام هستي را فرا گرفته است .

12.jpg

عهد و پيمان خود را با سلسله‌ي امامت به ياد آوريم

عهد و پيماني كه ما با خدا و رسولش نسبت به اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله بسته‌‌ايم، بر سر « اطاعت » است .اطاعت وتسليم محض، فقط در برابر آنها يعني همواره سعي نماييم در هر كاري تنها موافق ميل و خواست آنان رفتار كنيم و در برابر ايشان هيچگونه رأي و تضميني از خود نداشته باشيم و وقتي اين فراز را از زيارت جامعه خطاب به آن بزرگواران ميخوانيم، واقعاً در رفتار و كردار خويش نيز نشان دهيم كه :

« ..... سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم ،‌محقق لما حققتم ،مبطل لما ابطلتم، مطيع لكم ....»

( من با هر كه با شما سازش كند، مي‌سازم ؛ و با هر كه سر جنگ باشما داشته باشد، مي‌جنگم آنچه را كه شما حقيقت و درست مي خوانيد، من نيز درست ميدانم ؛ و آنچه را كه شما باطل مي‌شماريد، من هم باطل مي‌پندارم . من كاملاً مطيع و فرمانبر شمايم...)

حال با حضور خود بر سر مزار هر يك از امامان عليه السلام اين عهد را به ياد مي آوريم و وفاداري خويش رانسبت به آن خاندان اعلان مينماييم و پيماني مجدد و ميثاقي محكم‌تر از قبل با ايشان مي‌بنديم .

وفاداري يكپارچه‌ي شيعيان نسبت به عهدشان امر فرج را جلو مياندازد

به راستي اگر همه‌ي مردم با دل‌هايي يك پارچه و منسجم بر اين عهد و پيمان وفادار باشند و همچون سلمان و ابوذر و مقداد و ياران حضرت سيدالشهداء عليه السلام، مستقيم و استوار بر سر آن بايستند، به سعادت ديدار امام زمانشان نيز نايل خواهند شد و با معرفت كامل و شناخت حقيقي از فيض حضور ايشان بهره‌مند خواهند گرديد . اين بشارت را امام عصرعجل الله تعالي فرجه الشريف در توقيعي چنين، به ما داده است :

« لو أن أشياعنا- وفقهم الله لطاعته - علي اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن لقائنا و لتعجب لهم السعاده بمشاهدتنا علي حق المعرفه و صدقها منهم بنا .» (3)

(‌به راستي اگر شيعيان ما كه خداي آنان را بر طاعتش توفيق دهد، با دلهايي يكپارچه و منسجم بر عهد خويش وفادار باشند ،به يمن لقاي ما نايل مي‌شوند و لحظه‌اي هم در آن تأخير نمي افتد، و بسيار زود سعادت ديدار ما به آنان روي مي‌آورد، ديداري كه با شناخت حقيقي و درست ايشان نسبت به ما همراه است .

پس يادآوري آن عهد و پيمان به بهانه‌ي زيارت قبور ائمه‌ عليهم السلام و اعلان وفاداري منسجم نيست به آن با زبان و عمل خويش، امر فرج را جلو مي‌اندازد و زمينه‌ي ديدار واقعي و درك محضر آنان را بسيار زود فراهم مي آورد .

13.jpg

عهد و پيمان با اهل بيت عليه السلام بدون « تبري » پذيرفته نيست .

روشن است كه وفاداري به عهد و پيمان امامت و ولايت عليه السلام بدون بيزاري جستن از دشمنان ايشان و دوري نمودن از گمراهان و امور ناپسند ايشان،تحقق نمي‌يابد به عبارت ديگر هر جا سخن از «‌ تولي » است، «تبري» نيز همراه آن است . تا گوهر دين جلوه‌اي تمام عيار به خود گيرد .

سليمان أعمش از امام صادق عليه السلام به نقل از آباء گراميشان روايت كرده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

« اي علي ! قسم به كسي كه مرا به نبوت برانگيخته و از جميع خلائق برگزيده است، اگر بنده‌اي خدا را هزار سال عبادت كند، اين عبادت مقبول درگاه خدا نمي‌گردد ،‌مگر به ولايت تو و ولايت امامان از فرزندان تو، و حقيقت آنكه ولايت تو مقبول نمي‌افتد مگر به برائت و بيزاري از دشمنان تو و دشمنان امامان از فرزندان تو . اين مطلبي است كه جبرئيل به من خبر داده پس هر كه مي‌خواهد بپذيرد و مومن شود و هر كه مي خواهد انكار نموده كافر گردد.» (4)

در جايي ديگر آن حضرت فرمود :

« دروغ مي‌گويد كسي كه ادعاي محبت و دوستي ما را دارد و حال آن كه از دشمن ما بيزاري نمي جويد .» (5)

از بيان « تبري » در پيمان خويش غافل نشويم

از اين رو در همان زيارت جامعه كبيره خطاب به ائمه عليهم السلام، چنين مي‌گوييم:

« .... فمعكم معكم، لا مع غيركم، آمنت بكم و توليت آخركم بما توليت به أولكم، و برئت إلي الله عزوجل من أعدائكم و من الجبت و الطاغوت و الشياطين وحزبهم الظالمين لكم، الجاحدين لحقكم و المارقين من ولايتكم و الغاصبين لارثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم و من كل وليجه دونكم ،‌و كل مطاع سواكم، و من الائمه الذين يدعون إلي النار ...»

(‌من در همه حال با شمايم و با غير شما نخواهم بود، به شما ايمان دارم و به آخرين امام از شما عقيده دارم، به همان دليل كه به نخستين امامتان معتقدم، و به سوي خدا بيزاري مي‌جويم از دشمنان شما و از « جبت و طاغوت » دو بت سركش اين امت، و از شيطانها و گروه آنان كه به شما ستم روا داشته ،منكر حقتان شدند، و از ولايت شما سر برتافتند، و ارث شما را غصب كرده، در حقانيت شما ترديد نمودند، و از طريق مستقيم شما منحرف گشتند، و بيزاري مي جويم از هر محرم اسراري غير از شما، از هر فرمانروايي غير از شما، و از آن دسته رهبراني كه مردم را به سوي آتش جهنم فرا مي‌خوانند .)

14.jpg

« تبري » را نيز در عمل نشان دهيم

به طوري كلي هر كس كه در مدار طاعت و بندگي خدا نباشد، گمراه است و بايد از او بيزاري جست ،تا به اهل طاعت و بندگي نزديك شد حتي از گناه و معصيت و نيز كساني كه اهل آن هستند، بايد دوري و اجتناب كرد چرا كه امام باقر عليه السلام فرموده است :

« هرگاه اراده كردي بداني در تو خيري وجود دارد، به دل خود نظر كن، پس اگر اهل طاعت را دوست مي داشت و از اهل معصيت متنفر بود، بدان در تو خير هست و اگر اهل معصيت را دوست مي‌داشت و با اهل طاعت دشمن بود، پس در تو خير نيست و خدا تو را دشمن مي‌دارد انسان با همان فرد يا چيزي همراه است كه محبتش را در دل دارد .» (6)

اگر بنا باشد محبت گناه و دوستي با اهل آن در قلب ما بنشيند، ديگر جايي براي محبت خدا و دوستي با اولياء او نمي ماند .

از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده كه روزي عيسي بن مريم عليه السلام به حواريون خود چنين گفت :

« تحببوا إلي الله و تقربوا إليه »

( با خدا دوستي كنيد و به او نزديك شويد )

حواريون گفتند : چگونه با خدا دوستي كنيم و به او نزديك شويم ؟

حضرت فرمود :

« ببغض أهل المعاصي، و التمسوا رضي الله بسخطهم »

( با بغض و دشمني نسبت به اهل معاصي و گناهان، رضا و خشنودي خدا را از راه خشم و ناراحتي آنها طلب نماييد .

البته « اهل گناه » بودن با « گناهكار » بودن متفاوت است . كسي كه در ارتكاب گناهي مداومت و اصرار ورزد و نسبت به آنها پشيمان و نادم نباشد، او اهل گناه است و گمراه و الا اگر گناهي از انسان سر زند، و بي‌ درنگ به جبران آن برآيد و توبه نمايد، او را اهل معاصي نمي‌خوانند .

امام صادق عليه السلام فرمود :

« هرگاه فرد مرتكب گناهي شود، در دلش نقطه‌ي سياهي پديد مي آيد، پس اگر توبه كند، آن سياهي محو مي شود . و اگر بر گناه خويش بيفزايد و به آن اصرار ورزد ( اهل گناه شود ) سياهي نيز افزايش يافته تا آنكه تمام دل و جانش را فرا ميگيرد، و ديگر اين فرد رستگار نخواهد شد !» (7)

به خداوند پناه مي‌بريم اگر به واسطه‌ي ارتكاب اعمال ناشايست، از رحمت الهي دور افتيم و مورد بي‌مهري اوليايش قرار گيريم .

پی نوشتها :

(1) عیون اخبار الرضا 1/181 تا 184.

(2) عیون اخبار الرضا ، باب 66 ، ح24.

(3) الاحتجاج 2 /602.

(4) بحارالانوار 27/199.

(5) بحارالانوار 27/58.

(6) اصول کافی 3 /192 ، باب «الحب فی الله و البغض فی الله».

(7) اصول کافی 3/کتاب ایمان و کفر ، باب گناهان ، ح 13.

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir