موضوع قائميت در آثار بهائيت

موضوع قائميت در آثار بهائيت

الف ) انکار وجود مقدس امام عصر (ع) توسط ميرزا حسين علي بهاء

انکار وجود مقدس امام مهدي (ع) از سوي سران و مبلغان بهايي چشم پوشي آشکاري است از همه ي منابع و مآخذي که به وضوح وجود گرامي حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه را اثبات مي کند. موضوعي که بيش از هزار سال شيعيان جهان به آن باور و اعتقاد دارند. ميرزا حسين علي اين خورشيد تابان را موهوم دانسته و مي نويسد:

بعين بصيرت مشاهده کنيد هزار سال او أزيد جميع فرق اثني عشريه نفس موهومي را که اصلا موجود نبوده مع عيال و اطفال موهومه در مدائن موهومه محل معين نمودند.(1)

ديگر رهبران و مبلغان بهايي نيز به طرق مختلف سعي دارند وجود آن حضرت را انکار کنند. در کنار اين دروغ آشکار مبلغان بهايي همچنين سعي مي کنند که ميرزا علي محمد باب را به عنوان امام زمان و مهدي موعود معرفي کنند.

احمد يزداني يکي از مهمترين مبلغان بهايي در کتاب خود به نام نظر اجمالي در ديانت بهائي(2) ميرزا علي محمد باب را قائم يا مهدي موعود يا صاحب العصر و الزمان معرفي مي کند.

ب) اقرار و اعتراف ميرزا علي محمد باب درباره امام مهدي (ع)

ادعاي موهوم دانستن امام عصر (ع) يا معرفي ميرزاي باب به عنوان امام زمان بر خلاف آثار و کتبي است که از ميرزا علي محمد باب در دسترس ما قرار دارد (آثاري که از طرف خود مبلغان بهائي معرفي گرديده است)‌در اين آثار وي صريحا معترف است که وجود مقدس امام عصر (ع) فردي جز محمد بن الحسن فرزند امام حسن عسکري (ع) نيست.

علي محمد باب به دليل ادعاي دروغين بابيت بارها و با صراحت به وجود امام دوازدهم به عنوان فرزند امام حسن عسکري (ع)‌ اقرار و اعتراف کرده و منکران وجود آن حضرت را کافر دانسته است. در اين اعترافات وي به موضوعات مهمي از قبيل غيبت آن حضرت اشاره مي کند و وجود نواب اربعه را در ايام غيبت صغرا (329-260 ق.) يادآور مي شود . علاوه بر اين وي موضوع طول عمر آن حضرت را ذکر کرده و در مقام اثبات آن بر مي آيد. در ذيل به چند اقرار وي در اين خصوص اشاره مي شود.

1) اعترافات درباره وجود آن حضرت

§ ميرزا علي محمد باب در کتاب صحيفه عدليه در بخش امامت بيان مي کند که بر همه ي موجودات معرفت دوازده نفس مقدس فرض است. وي امام دوازدهم فرزند امام حسن عسکري (ع) را چنين معرفي مي نمايد:

والحجه القائم محمد بن الحسن صاحب الزمان.(3)

و سپس مي نويسد:‌

و شهادت مي دهم که قائم آل محمد امام بر حق من است.(4)

§ در اولين کتابش به نام تفسير سوره يوسف(5) نيز مي نويسد:

الله قد قدر ان يخرج ذالک الکتاب في تفسير احسن القصص من عند محمد بن الحسن بن علي ... تا علي بن أبي طالب.(6)

ترجمه: به تحقيق خدا مقدر کرده است که خارج کند اين کتاب را درباره تفسير أحسن القصص (سوره ي يوسف) از نزد محمد بن الحسن ... بر بنده اش براي اين که حجت خدا بر مردم باشد.

§ در کتاب ديگرش به نام تفسير سوره ي کوثر(7) درباره ي غيبت حضرت مطلبي آورده که خلاصه و ترجمه ي آن چنين است:

فلا شک في وجود الامام الغائب القائم المستور سلام الله عليه.

ترجمه: پس شکي در وجود امام قائم غايب نيست. محققا وجود او هم چون آفتاب در وسط ظهر ظاهر و هويدا است.

و ادامه مي دهد:

هر کس درباره ي او شک نمايد در قدرت خدا شک نموده که به تحقيق کافر شک زده اي است.

2) نظر راجع به طول عمر حضرت مهدي (ع)

ميرزا علي محمد طول عمر امام زمان (ع) را تاييد و به صراحت بر طول عمر آن حضرت استدلال مي کند از جمله(8) :

در تفسير سوره ي بقره، مطلبي را بيان مي نمايد که ترجمه ي آن اين است:‌

به درستي که ائمه (عليهم السلام) جسم ظاهريشان قوي تر از قلوب بهشتيان است اگر نبود کسي که آن ها را بکشد هيچ گاه نمي مردند زيرا بدن هاي آن ها معتدل است و تغيير در آن راه ندارد و لذاست که حجت خدا محمد بن الحسن (ع) زنده است.(9)

ميرزا علي محمد در کتاب تفسير سوره ي کوثر درباره طول عمر امام زمان (ع) از امام صادق (ع) حديثي را نقل کرده که بخشي از ترجمه ي آن اين است:

و اما بنده ي صالح خضر (ع)؛ به درستي که خداوند عمر او را براي نبوت و نسخ شريعت پيامبران گذشته و نيز امامت و رهبري بر مردم نمي باشد بلکه به درستي که خداوند تبارک و تعالي چون در علمش چنين مقدر شده بود که عمر امام زمان (ع) را در ايام غيبت به آن مقداري که مقدر است طولاني نمايد و چون مي دانست که بندگانش نسبت به طول عمر امام زمان (ع) ايراد و انکار مي نمايند لذا عمر خضر را طولاني کرد تا به طول عمر او به عمر حضرت قائم استدلال نمايند و بدين وسيله دليل دشمنانش را قطع کند.(10)

سپس درباره ي غيبت صغرا و نواب اربعه و غيبت کبري امام زمان (ع) توضيح مي دهد و اضافه مي کند که هرکس به چهار نفر نواب خاصه ي آن حضرت اقرار و ايمان نداشته باشد و آنان را انکار کند کافر است.

ميرزا حسين علي نيز بر طول عمر حضرت نوح و هود عليهماالسلام تصريح مي کند.(11)

3) نواب اربعه و اهميت اطاعت از آنان

§ ميرزا علي محمد باب درباره نواب اربعه چنين مي نويسد:(12)

اگر کسي عمل کرده باشد به دين حضرت رسول (ص) و به ولايت اهل بيت عصمت (عم) اقرار داشته ليکن از حکم حسين بن روح که يکي از وکلاي ايام غيبت صغري بوده است تمرد نموده باشد عملهاي او کلا هباءً منثورا (باطل و بي ارزش) است.

ميرزا علي محمد در بيان فارسي عبارت اسماء ابواب اربعه را به کار مي برد.(13) براي توضيح منظور خويش آخر کتاب در بخش لغات و اصطلاحات صفحه ي 2 مي نويسد:

اسماء ابواب اربعه چهار نفر نايب خاص امام زمان (ع) در غيبت صغري با اسامي- عثمان بن سعيد و پسرش محمد بن عثمان و شيخ ابوالقاسم حسين بن روح و علي بن محمد سمري بوده است.(14)

ده ها مورد ديگر درباره امام زمان و ويژگي هاي آن حضرت توضيح داده است تا بتواند بابيت دروغين خود را به مردم عوام بقبولاند. به دليل جلوگيري از طولاني شدن مطالب از ذکر موارد ديگر پرهيز مي شود .

ج ) اعترافات ميرزاعلي محمد باب در ابلاغيه ي الف

واشهد ان اليوم کان حجتک محمد بن الحسن صلواتک عليه و علي من اتبعه.

ترجمه: و گواهي مي دهم که امروز حجت خدا حضرت محمد بن الحسن که صلوات خدا بر او و پيروانش باد مي باشد.

و اشهد ان بعد الابواب الاربعه ليس له باب.

ترجمه: و شهادت مي دهم به درستي که بعد از باب هاي چهار گانه براي او باب ديگري نمي باشد.

پی نوشتها :

(1) ميرزا حسين علي نوري: اقتدارات/ 244-265

(2) احمد يزداني: نظر اجمالي در ديانت بهائي/ 12

(3) ميرزا علي محمد شيرازي: صحيفه عدليه/ 27

(4) همان مدرک/ 42

(5) عبدالحميد اشراق خاوري: رحيق مختوم 1/22. تفسير سوره ي يوسف اولين کتاب ميرزا علي محمد مي باشد که به احسن القصص و ياقيوم الاسماء نيز معروف است. بخش اول اين کتاب را اشراق خاوري مبلغ مشهور بهائيان در رحيق مختوم آورده است.

(6) نام تمام ائمه عليهم السلام را از امام زمان (محمد بن الحسن) تا حضرت علي عليهم السلام ذکر مي نمايد.

(7) ميرزا علي محمد شيرازي : تفسير سوره ي کوثر/ 88

(8) بخش دوم اين اقرار در کتاب اسرار الآثار خصوصي 2/7 آمده است

(9) ميرزا علي محمد شيرازي: تفسير سوره ي بقره/ 126

(10) ميرزا علي محمد شيرازي: تفسير سوره کوثر/ 123

(11) ميرزا حسين علي نوري: ايقان/ 5 و 7

(12) ميرزا علي محمد شيرازي: صحيفه عدليه/6

(13) ميرزا علي محمد شيرازي: بيان فارسي/ 7

(14) ميرزا علي محمد شيرازي:‌ بيان فارسي ، لغات و اصطلاحات/2.

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

 
 

   به جهت ترویج فرهنگ اسلامی و معرفتی ، استفاده از کلیه ابزارها ، قالبها ، مقالات و محتویات چندرسانه ای (صدا و تصویر) به جز برای موارد تجاری بلامانع است .

    کپی برداری  و حذف کپی رایت از آواتارها، ابزارهای وبلاگی (کد و گرافیک) و قالبهای پایگاه جامع عاشورا شرعا حرام و قابل پیگرد قضایی است.

 Copyright © 2014 / 1393 Ashoora.ir