پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام - عاشورا

فوائد بی نظیر تربت امام حسین(ع)

فضيلت و آثار و بركاتى كه براى تربت حسينى است ، براى هيچ تربتى و قطعه‏اى از قطعات زمين نيست . خاك كربلا قطعه‏اى از بهشت است كه خداوند قادر متعال به واسطه قدردانى از يك فداكار در راه دين كه تمام هستى خود را فدا كرده ، در آن خاك، بركت و فضيلت و شفا قرار داده است . 

كربلايش قطعه‏اى از جنت است‏       باب نور و باب لطف و رحمت است‏

 28.jpg

چرا تنها اين خاك داراى چنين ويژگيها و آثار و بركات است؟

بايد گفت : هر چيزى كه در اين عالم ، شرافت ظاهرى و يا معنوى پيدا مى‏كند، يا به خاطر انتساب آن به خداوند سبحان و شرافت ذاتى است، و يا به خاطر وقوع امر خارق العاده و مهمى است كه به آن شرافت و بركت داده است .

در تربت كربلاى سيدالشهدا (ع) هر دو امر محقق شده است ، زيرا خاك كربلا بنا بر رواياتى ، هم شرافت ذاتى و خدا دادى ، و هم امر عظيم و واقعه‏اى مهم در آنجا واقع گرديده كه آن شهادت حسين بن على (ع) و ياران وفادارش مى‏باشد ، لذا داراى فضيلت و آثارى خاص است .

آمده است كه چون بر قبر امام حسين (ع) آب بستند، پس از چهل روز آب فرو نشست و اثر قبر محو گرديد، يكى از اعراب بنى اسد آمد و از خاك قبضه قبضه برداشت و بوييد تا بر قبر حسين رسيد، و چون او را مى‏بوسيد گريه مى‏كرد و مى‏گفت : پدر و مادرم به فدايت ، چه اندازه خوشبويى كه قبر و تربت تو چنين خوشبو است ، سپس شروع كرد به سرودن : خواهند نهان سازند قبرش ز حبيبش‏             خوشبويى خاك قبر گرديده دليلش‏

آرى خاك مزار حسين (ع) سرمه چشم عاشقان و شيفتگانش بوده و ايشان را مجنون وار به سوى خود مى‏كشاند.

 

 

آثار و بركاتى كه مى توان براى تربت پاك حسينى برشمرد عبارتنداز:

1- تأثير تماس اعضاى بدن با تربت

يكى از آثار و بركات تربت سيدالشهدا (ع) اين است كه متبرك نمودن بدن و صورت با آن تربت شريف تأثير معنوى زيادى بر انسان خواهد گذاشت ، از اين رو از بعضى بزرگان دين و امامان معصوم نقل شده كه بعد از نماز ، بدن و صورت خويش را با مهر كربلا متبرك مى كنند. و نيز دستور داده‏اند كه قبل از خوردن تربت جهت شفا گرفتن، آن را بوسيده و با اعضاى بدن تماس داده شود.

امام صادق (ع) فرمود: «خداوند متعال تربت جدم حسين (ع) را شفاى هر درد، و ايمنى از هر خوفى قرار داده است؛ پس هرگاه يكى از شما خواست از آن خاك تناول كند، ببوسد و آن را به چشم گذارد و بر ساير اعضاى بدنش تماس دهد...» (1)

2- سجده بر تربت

يكى ديگر از بركات و آثار خاك مزار امام حسين (ع) اين است كه سجده بر آن تربت پاك حجابهاى ظلمانى را كنار زده و در توجه حق تعالى به نمازگزار مؤثر است . امام صادق (ع) در اين باره مى‏فرمايد: «همانا سجود بر تربت حسين (ع) حجابهاى هفتگانه را پاره مى كند»(2)

لازم به ذكر است كه مراد از «حجاب» در كتاب و سنت ، همان حجابهايى است كه بين بنده و خالق حايل شده و او را از شهود خداوند محجوب مى سازد كه در مرحله اول، حجابهاى ظلمانى و در مرحله دوم ، حجابهاى نورانى بر طرف مى‏شود اما مراد از حجابهاى هفتگانه ، ظاهراً حجابهاى ظلمانى است . سجده بر تربت حضرت سيدالشهدا(ع) اين خاصيت را دارد كه در صورت معرفت به حق حضرت و ولايت او، حجابها را دريده و راهگشاى وصول به كمالات انسانى باشد.

سجده بر خاك سركوى تو آرند خلايق‏            جان فداى تو كه هم قبله و هم قبله نمايى‏

و اما در خصوص اينكه در ميان شيعه معمول است از خاك مقدس كربلا يعنى تربت كنار قبر سيدالشهدا (ع) خاك برداشته و با آن مهر درست كرده و غالباً در نماز، به آن سجده مى‏كنند بدين خاطر است كه از خاك زمين بوده و به تمامى خاكها مى‏توان سجده كرد، و از طرفى خاك كربلا به لحاظ شهادت امام حسين (ع) و ياران باوفايش شرافت پيدا كرده است ، به طورى كه اهل بيت (ع) نيز به ما فرموده‏اند در هر نمازى كه سجده بر تربت كربلا باشد خداوند آن نماز را به خاطر آن حضرت قبول مى‏كند. چنانكه حضرت صادق (ع) از خاك كربلا درون كيسه‏اى ريخته و در سجاده همراه داشت، در هنگام نماز آن كيسه را باز مى‏كرد و بر آن سجده مى‏نمود.

 

3- شفا يافتن

از جمله آثار و بركات قطعى تربت پاك سيدالشهدا (ع) شفا بودن آن براى دردهاو آلام انسان است . رواياتى كه دلالت بر اين امر دارند به سه دسته تقسيم مى‏شوند:

دسته اول : رواياتى است كه شفا بودن را براى تربتى كه از خود قبر شريف برداشته شود مخصوص كرده است ، چنانكه امام صادق (ع) فرمود: «به درستى كه نزد سر حسين (ع) تربت سرخى است كه شفاى هر دردى غير از مرگ مى باشد» (3)

دسته دوم : رواياتى است كه با تعبيرات مختلف توسعه‏اى از بيست ذراع تا پنج فرسخ و يا ده ميل را براى آن قائل است . چنانكه امام صادق (ع) فرمود: «حريم مزار حسين (ع) پنج فرسخ از چهار جانب قبر است »(4)

دسته سوم : رواياتى است كه به طور مطلق جنبه شفا بودن تربت را مطرح نموده‏اند . چنانكه امام صادق (ع) فرمود: «خاك مزار امام حسين (ع) براى هر دردى شفاست». (5)

تا شفا بخشد روان و جسم هر بيمار را         در حريم وصل خود خاك شفا دارد حسين‏

و نيز امام رضا (ع) فرمود: «خوردن گل، مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوك، حرام است مگر گل مزار حسين (ع) ، بدرستى كه در آن شفاى هر درد و امنيت از هر ترسى است» (6)

 37.jpg

حكايت: عالم زاهد پرهيزگار حجةالاسلام و المسلمين مرحوم آقاى حاج شيخ محمد حسن عالم نجف آبادى قدس سره نقل فرمودند: «من در زمان مرجعيت مرحوم آية الله آخوندى خراسانى (ره) كه در نجف اشرف مشغول تحصيل بودم مريض شدم و اين بيمارى مدتى طول كشيد و پرستارى مرا بعضى از طلاب در همان حجره مدرسه بر عهده داشتند . پس از چندى بيمارى من به قدرى شديد شد كه اطبا از شفا يافتنم مأيوس شدند و ديگر براى معالجه‏ام نيامدند، و من در حال تب شديد گاهى بيهوش مى‏شدم و گاهى به هوش مى آمدم.

يكى از رفقا كه مرا پرستارى مى‏كرد شنيده بود كه عالم زاهد مرحوم آية الله آقاى حاج على محمد نجف آبادى قدس سره مقدارى از تربت اصلى حضرت سيدالشهدا (ع) را دارد. او به منزل معظم له رفته و از وى خواسته بود كه قدرى از آن تربت را بدهد كه به من بخورانند تا شفا يابم. ايشان فرموده بود : من به قدر يك عدس تربت دارم و آن را گذاشته ام كه بعد از مرگم در كفنم بگذارند . آن آقا ناراحت شده و گفته بود : حالا كه ما از همه جا مأيوس شده و به شما پناه آورده‏ايم شما هم از دادن تربت خوددارى مى‏كنيد؟ اين بيمار در حال احتضار است و مى‏ميرد.

مرحوم آية الله آقاى حاج على محمد، دلش به حال بيمار سوخته و قدرى از آن تربت كه از جان خودش عزيزترش مى داشت به آن شخص داده بود . تربت را با آب مخصوصى كه وارد شده در آب حل كرده و به حلق من ريخته بودند . من كه در حال بيهوشى به سر مى‏بردم ، ناگهان چشمان خود را باز كرده و ديدم رفقا اطراف بسترم نشسته‏اند ، خوب دقيق شدم و آنان را شناختم و قصه تربت را كه به حلقم ريخته بودند برايم شرح دادند.

  كم كم در خود احساس نيرو و نشاط كردم و حركتى به خود داده نشستم ، ديدم نشاط بيشترى دارم برخاستم و ايستادم ، و چون يقين كردم كه به بركت ترتبت مقدس امام حسين (ع) شفا يافتم حال خوشى پيدا كردم و به رفقا گفتم : از شما خواهش مى كنم كه از حجره بيرون برويد، چون مى‏خواهم زيارت عاشورا را بخوانم رفقا از حجره بيرون رفتند و من درب حجره را بستم و بدون احساس ضعف با آن حال خوشى كه قابل و صف كردن نيست مشغول خواندن زيارت حضرت سيدالشهدا (ع) شدم » (7)

آرى ، شفاى بيماران به وسيله تربت آن حضرت يكى از بركاتى است كه خداوند متعال در عوض شهادت امام حسين (ع) به وى عطا فرموده است .

تربتت راز شفاى همه درد است حسين        تن و جان را نبود مثل تو آگاه طبيب‏

 

4- تأثير كام برداشتن اطفال با تربت

كام برداشتن اطفال با تربت امام حسين (ع) موجب ايمنى كودك مى شود چنانكه امام صادق (ع) فرمود:

«كام فرزندانتان را با تربت حسين (ع) باز كنيد كه آن امان است » (8)

 

5- تأثير تربت حسين ، همراه جنازه

صاحب كتاب «مدارك الاحكام» مى نويسد: در زمان حضرت صادق (ع) زن زاينه‏اى بود، بچه‏هايى كه از زنا بدنيا مى آورد در تنور مى‏انداخت و مى‏سوزانيد. وقتى كه مرد، پس از غسل و كفن او را به خاك سپردند ، اما زمين جنازه‏اش را بيرون انداخت .جاى ديگر او را دفن كردند باز زمين او را نپذيرفت تا سه مرتبه ، آنگاه مادرش به امام صادق (ع) متمسك شد: اى پسر پيغمبر به فريادم برس.

  فرمود: كارش چه بود ؟ عرض كردند زنا و سوزاندن بچه‏هاى حرامزاده . فرمود: هيچ مخلوقى حق ندارد مخلوقى را بسوزاند، سوزاندن به آتش مخصوص خالق است عرض كرد حالا چه كنم؟ فرمود: مقدارى از تربت حسين (ع) با او در قبر بگذاريد . تربت حسين (ع) امان است . همراهش گذاشتند زمين او را پذيرفت.

در توقيع مبارك حضرت حجة بن الحسن (عج) نيز اذن داده شده است . يكى از شيعيان به حضرت (در زمان غيبت صغرى توسط نايب خاص حضرت ) مى‏نويسد: آيا جايز است ما تربت حسين (ع) را با ميت در قبر بگذاريم ، يا با تربت حسين روى كفن بنويسيم؟

حضرت در پاسخ مرقوم مى‏فرمايند: هر دو كار پسنديده است . البته بايد رعايت احترام تربت بشود . مهر يا تربت، مقابل يا زير صورت ميت باشد ، بلكه به بركت خاك قبر حسين (ع) قبر ميت محل امنى از هر بلا و آفت و عذابى گردد (9)

 

6- تسبيح تربت

از حضرت صاحب الزمان (عج) روايت شده كه فرمود: «هر كس تسبيح تربت امام حسين (ع) را در دست گيرد و ذكر را فراموش كند، ثواب ذكر براى او نوشته مى‏شود». (10)

و امام صادق فرمود: «يك ذكر يا استغفار كه با تسبيح تربت حسين (ع) گفته شود برابر است با هفتاد ذكر كه با چيز ديگر گفته شود»(11)

 

پى نوشتها:

1- وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 4 ص 1033
2-  كافى , مرحوم كلينى , ج 4 ص 588
3-  كامل الزيارات , ابن قولويه , ص 272
4-  مكارم الاخلاق , طبرسى , ج 1 ص 360
5-  كافى , مرحوم كلينى , ج 1 ص 360
6-  تهذيب الاحكام , شيخ طوسى , ج 6 ص 74
7-  نقل از كتاب سيد الشهدا آيت الله شهيد دستغيب , ص 166
8- وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 4 ص 1033
9-  وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 4 ص 1033
10-  بحارالانوار , علامه مجلسى , ج 44 ص 280
11-  نقل از كتاب درسى كه حسين (ع ) به ما آموخت شهيد هاشمى نژاد, ص 451

 

اضافه کردن نظر

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود خدمات رسانی پایگاه جامع عاشورا نقش کاملا موثری ایفا می کنند لذا صمیمانه از شما خواهشمندیم با عنایت به حدیث شریف نبوی که «مومن آیینه مومن است»، شما نیـز آیینه ما باشیـد و با یادآوری نقاط قوت و ضعف پایگاه جامع عاشورا، ما را از این فیض الهی محروم نفرمایید.

چند نکته:
• نظرات شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت منتشر خواهد شد.
• نظرات تکراری و تبلیغاتی(به جز وبلاگ ها) تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• در صورتی که نظر شما نیاز به پاسخ دارد، پاسخ خود را در ذیل همان موضوع دنبال فرمایید.

نظرات  

 
Ava
+3 #34 Ava 1395-07-24 09:23
سلام دوستان عزیز من برکات امام حسین رو به عینه تو زندگی خو دم دیدم.آقام امام حسین(ع) اینقدر کریم و بخشنده و بزرگوار هستن که فقط کافیه قلبتو بدی بهش معجزاتش زندگیتونو بهشت میکنه. شماروقسم میدم به مظلومیت امام حسین(ع) که دعا کنید واسه منم که بتونم برم کربلا و برم بین الحرمین و اونجا جون بدم. اللهم ارزقنا کربلا بحق الحسین(ع). تورو خدا حتی یک لحظه هم شک نکنید به معجزات امام حسین(ع) چون آقامون خون خداست و خدا خودش خونخواه این امام بزرگوار مون هستن. پس ببینید کسی که عشق آقامون سیدالشهدارو تو قلبش داره واسه خدا چقدر عزیزه. السلام علیک یا اباعبدالله(ع) اللهم ارزقناشفاعة الحسین(ع) یوم الورود .
 
 
*** منتظر ***
+3 #33 *** منتظر *** 1394-12-16 14:57
*** بسم الله الرحمن الرحیم ***
السلام علیک یا اباعبدالله (علیکم السلام )......
در جواب بزرگواری که چند سال پیش سوالی پرسیدند که تناول مهر تربت کربلا برای شفا جستن اشکال دارد یا گناه هست عرض بنده ی حقیر به نوبه ی خویش و به حرمت قسمشون این که این بزرگواران به قدری کریم و بخشنده هستند که با نام خدا و طلب اذن حتی مقداری از مهر هم استفاده کنیم اشکالی ندارد بنده خودم با امید وتوسل چند روزی هست که از دانه های تسبیح تربت کربلا به نیت حاجت هایم استفاده می کنم و یقین دارم مادر بی بدیلم حضرت زهرا (سلام الله علیها) اجازه فرموده اند ان شاءالله....البت ه عرض نمودم اینها برداشت های بنده ه بودند به خدمت رساندم.
*** اللهم عجل لولیک الفرج *** ............... .. و من الله التوفیق .اللهم صل عل محمد و آل محمد و عجل فرجهم ***
 
 
شیعه حسین
+3 #32 شیعه حسین 1394-11-12 15:51
ای خاک کربلای تو مهر نماز من/ای خاک کربلای تو سجده گاه من/کن شفاعت از شیعیان گنه کارت/که شیعیان مشتاق اند به دیدار روی ماهت/ای عزیز زهرا(س)گرچه لشگر اعدا کرد تورا لگدمال سم اسبان/ولی عشق و نهضت تو کرد یاد آنرا پایدار/
خدایا تا پایان دنیا آتش عشق اباعبدالله الحسین(ع) را در دل ما خاموش نکن آمین یا رب العالمین
 
 
محمدهادی
+5 #31 محمدهادی 1394-11-01 16:30
السلام علیک یا ذبیح الله~السلام علیک یا حبیب الله~السلام علیک یا شهیدالله~اللهم الرزقنا شفاعه کل الشیعه یوم الورود و یوم الآخره,,,و حال با وجود آن همه سختی و غم و مصیبت که برسر بی بی زینب کبرا آمد این بانوی بزرگوار اسلام به جای فریاد و شیون و بیقراری که موجب خوشحالی دشمن میشد,,چه زیبا چه جمله ای را فرمودند:اللهم تقبل هذا القربان(خدایا این قربانی(امام حسین )را از ما قبول بفرما)
 
 
حسین
+6 #30 حسین 1394-10-30 11:36
بابی انت و امی و نفسی,,, یاحسین تمام جان های عالم به فدای تو,,حسین جان شب اول قبر اولین شب تنهایی و غم شبی که حتی نزدیک ترین نزدیکان هم میت را تنها میگذارند تو به فریاد ما برس و مارا شفاعت کن,,,آمین
 
 
اسی
+9 #29 اسی 1394-08-02 11:24
من اهل تسنن هستم امروز در یک سایتی راجع به تربت امام حسین ع خواندم چون تا حالا نمیدانستم چیه سرچ کردم و اطلاعاتم کامل شد از قدرت تربت حسین بنا به گفته راویان متحیر شدم
 
 
یه نفر
+13 #28 یه نفر 1394-07-17 02:59
راسته هرچی که نوشته
یکی بود سرطان مغز داشت
دکترها جوابش کردن
بهش تربت امام حسین دادیم و اون کاملا خوب خوب شد!
 
 
رویا
+10 #27 رویا 1394-03-30 17:30
سلام منم مریضم همش،دردای استخونی زانو درد کمردرد کلییع درد دارم ترو خدا برام دعا کنید منم از،این مهرای کربلا دارم اگه ازش،بخورم گناه. نداره؟
 
 
رویا
+6 #26 رویا 1394-03-30 17:28
سلام از مطالب خوبتون ممنونم.مریضم وشدیدا نیاز به شفا دارم تر و خدا برام دعا کنید اگه ه این مهرایی که داریم که روش،نوشته تربت کربلا خوردش،کنم و ازش بخورم گناه نداره؟
 
 
الف .لام
+5 #25 الف .لام 1394-03-27 01:27
من که انقدر گنهکارم مه رویم نمی شه دعا کنم
 
 
احمد
+5 #24 احمد 1394-02-21 15:36
با تشکر فراوان وآرزوزی توفیقات بیشتر
بسیار آموزنده ومورد استفاده بنده قرار گرفت
 
 
زهراا درخشانی
+6 #23 زهراا درخشانی 1393-05-07 06:34
عشق فقط یک کلام حسین علیه السلام
 
 
مصطفی انصاری
+3 #22 مصطفی انصاری 1393-02-09 15:26
ممنون بابت اطلاع رسانی جامع راجع به تربت پاک سیدالشهدا(ع)
ومن می خواستم اضافه کنم،یکی از علمای بزرگ(احتمالااای ت الله طباطبایی)خاک پای زنجیرزنی امام حسین(ع) را توتیای چشم گرده وفراگرفتند چه رسد به...
 
 
فرزاد میرزایی
+8 #21 فرزاد میرزایی 1392-01-20 13:17
سلام عالی بود خدا اجرتون بده التماس دعا
 
 
علی سیار
+6 #20 علی سیار 1391-11-17 02:51
با سلام وتشکر از مطالب زیبایتان اجرتان با اقا حسین وابوالفضل
خدای متعال را شکر میکنم چند ماه پیش که در کربلا بودم هنگام اذان مغرب داشتم به حرم اقا ابوالفضل(ع)وارد میشدم دیدم کارگرها فرش استانه حضرت رابرداشته و خاک ا استانه را بیرون میریختند مقداری از ان تربت پاک برداشته و به ایران اوردم و همیشه با نگاه به تربت خاک کربلا یاد امام حسین و مظلومیتهایشان می افتم خدایا شما را قسم میدهم به خاک پاک کربلا تمام عزیزانی حسرت زیارت کربلا دارند هر چه سریعتر نصیبشان بفرمایید امین
علی سیار ماکو
 
 
armin99
+9 #19 armin99 1391-10-29 12:58
سلام دوستان.

یه سوالی دارم تو رو خدا هر که میدونه جواب بده.من مدتی است دچار

بیماری هستم.الان که مطالب این سایت رو خوندم نور امیدی در دلم جاری

شد.ایا مهر نمازی که در خانه ها است ورویش نوشته تربت کربلا اصل

است یا نه؟؟؟تو رو خدا من هم میخواهم شفا یابم.خیلی گرفتارم.اجرتون با

امام حسین(ع). من همش فکر میکنم اگه مهر نماز را جهت شفا بخورم

گناه کرده ام یعنی احساس میکنم نعوذ بالله هتک حرمت کرده ام.تو رو به

قران جواب بدید.ممنون
 
 
فریده355
+7 #18 فریده355 1391-09-26 14:42
عالی بود .انشاء الله امام حسین وبرادر باوفاش به سفارش بی بی دو عالم شفاعتمون بکنه
 
 
ع
+5 #17 ع 1391-09-20 14:32
اجرتان با ارباب و سالار شهدا
استفاده کردم
انشا الله همه زندگیهامونو با امام حسین (ع) گره بزنیم و در قیامت با حضرتش محشور بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
 
 
غلامحسین عطارزاده
+5 #16 غلامحسین عطارزاده 1391-09-13 19:01
بسیار زیبا ودلنشین است خدا به شما خیر دهد
 
 
غلامحسین عطارزاده
+3 #15 غلامحسین عطارزاده 1391-09-13 18:57
اَللّهُمَّ اجعَلنی عِندَکَ وَجیهاً بِالحُسَینِ عَلَیهِ السَّلامُ فِی الدُّنیاوَالآخِ رَةِ

انشاالله خداوند درسایه پیام اکرم (ص) واهل بیت طاهرینش به شما جزای خیر عطا نماید.
 
 
منتظران مهدی
+4 #14 منتظران مهدی 1391-03-05 01:10
سلام دوست عزیز سایت شما رو لینک کردم

www.dar-entezare-mahdi.blogfa.com
 
 
سالار whn
+3 #13 سالار whn 1391-02-13 23:45
السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک
السلام علی العباس الحسین
 
 
علی سنجابی
+6 #12 علی سنجابی 1391-01-21 08:32
سلام من خودم دو بار ودر مقاطع مختلف از تربت پاک امام حسین شفا گرفتم و الان نیز مشغول درمان دیابتم با تربت پاک سیدالشهدا هستم که از وقتی که مشغول خوردن آن میباشم خداوکیلی قند خونم از 274 به زیر حد نرمال رسیده است. به مدت 40 روز ناشتا مقداری از تربت امام حسین علیه السلام را میل نمایید. قطعا شفا حاصل میگردد. انشاالله
 
 
محمد رضا محمودی
+4 #11 محمد رضا محمودی 1390-12-22 20:13
حسین زیباست مگر می شود باحسین بود وزیبا نشد تقدیم به شما که حسین را به جهانیان میشناسانید محمدرضا محمودی جیرفت
 
 
بنده خداااا
+12 #10 بنده خداااا 1390-12-20 06:39
به نام خدا

نمی دونم کی پیاممو میخونه!!!
نمیدو نم کی و کجا!!!
اما برام دعا کنید.خیلی دلم میخواد برم کربلا.اگه یه آرزو داشته باشم که بخوام برآورده بشه قبل از مرگم.اونم رفتن به کربلاست.
التماس دعا
 
 
علي خجسته پور
+6 #9 علي خجسته پور 1390-12-01 02:22
بهترین سایت مذهبی دنیاست!!!
 
 
متان
+3 #8 متان 1390-11-06 00:18
سلام خیلی قشنگ بود ...

سر بزنید(((72333m. blogfa.com)))
 
 
mohsen
+2 #7 mohsen 1390-10-29 01:24
سلام خدا خیتان بده
 
 
fares
+6 #6 fares 1390-10-28 01:22
اللهم رزقنا کربلا
 
 
جهانگیر مقدم
+5 #5 جهانگیر مقدم 1390-09-09 20:30
بنده بعینه شفا یافتن مریض بسیار بدحال را از تربت پاک حضرت امام حسین دیده ام
 
 
يوسف حميدزاده
+7 #4 يوسف حميدزاده 1389-10-30 17:18
ضمن تشکر از زحمات بی شائبه نویسندگان سایت، از شما تقاضا می کنم که به مرور تاریخچه ادعیه ها و زیارات مختلف که در مفاتح آمده بخصوص دعای توسل را بنویسید
 
 
ریحانه سادات
+6 #3 ریحانه سادات 1389-10-25 01:07
اللهم ارزقنا فی الدنیا زیاره الحسین و فی الاخره شفاعه الحسین
 
 
راحیل
+14 #2 راحیل 1389-10-22 06:43
سلام
وقتی خوندم متنتون رو سبک تر شدم.
خدا خیر به شما بده.
---------- ----
پایگاه جامع عاشورا : التماس دعا
 
 
هادی
+17 #1 هادی 1389-10-21 00:53
ممنون اجرتون با امام حسین

اقا حسین قسمت ما هم کن بیاییم پابوست
======== ====
به ما هم سر بزنید
http://www.montazeranezohoor.tizweb.ir/