حکم شرعى ورود هیئت هاى عزادارى با کفش به مساجدى که تماماً صیغه مسجد خوانده شده و نماز اقامه مى شود، چیست؟

پرسش :

 حکم شرعى ورود هیئت هاى عزادارى با کفش به مساجدى که تماماً صیغه مسجد خوانده شده و نماز اقامه مى شود، چیست؟

 

 

پاسخ :

 پاسخ از حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي(دامت بركاته) :

ورود با کفش ها روى فرش ها جایز نیست؛ ولى اگر فرش ها را جمع کنند، ورود با کفش حرام نیست امّا باید بعداً بشویند و تمیز کنند.

www.makaremshirazi.org

 

دسته بندی پرسش ها