حضرتعالي(آيت الله العظمي مظاهري) در پاسخ استفتايي(محرم 1419) فرموده بوديد: «چون مقام معظم رهبري قمه زدن را منع نموده اند. بر همه لازم است از معظم له متابعت کنند.» آيا اين فتوا صحيح است يا خير؟ لطفاً توضيح فرماييد؟ بعضي پا فراتر مي گذارند و مي گويند: «اين

پرسش :

حضرتعالي(آيت الله العظمي مظاهري) در پاسخ استفتايي(محرم 1419) فرموده بوديد: «چون مقام معظم رهبري قمه زدن را منع نموده اند. بر همه لازم است از معظم له متابعت کنند.» آيا اين فتوا صحيح است يا خير؟ لطفاً توضيح فرماييد؟ بعضي پا فراتر مي گذارند و مي گويند: «اين کار نزاع عقل و عشق است»يا «اين امور در محدوده فقه نيست.» لطفاً در اين باره نيز توضيح فرماييد؟

 

 

پاسخ :

 پاسخ از حضرت آيت الله العظمي حسين مظاهري(دامت بركاته):

نسبت اين فتوي به اينجانب صحيح است و الآن نيز بر همان نظر هستم.

در پاسخ سوال دوم بايد بگويم اين گونه بيانها که نظير آن را هم، اينجانب در کتاب جهاد با نفس نقل کرده ام، فرار از جواب است و چون مسئله، يکي مسئله فقهي است بايد فقيه، پاسخ آن را بدهد.

منبع: خون موعود، علي(مهرداد) آقا شريفيان و عبدالرسول احمديان

 

دسته بندی پرسش ها